Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 23/03/2022, 23:00
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2022 | Trần Thị Kim Yến

Ngày 23/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-21 lúc 22.30.41.png

Cụ thể, Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản:

- Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

"Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" và "Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" được ban hành trên cơ sở căn cứ "Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng" và tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi "Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương" dẫn đến nội dung Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Mặt khác, hiện nay Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định cụ thể việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng; đồng thời, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND không giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về vấn đề này. Do vậy, việc bãi bỏ 02 Quyết định nêu trên là cần thiết, đúng thẩm quyền; nhằm đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật./.

QD_10.2022_UBND_TINH_BD.pdf Tải về

 

Lượt người xem:  Views:   60
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio