Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 03/01/2022, 15:00
Tỉnh Bình Dương ban hành quy định về số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2022 | Trần Thị Kim Yến

Ngày 10/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

NQ 22.2021.PNG

1. Về số lượng Công an viên bán chuyên trách:

a) Mỗi xã được bố trí 04 Công an viên thường trực. Đối với xã loại 1, xã loại 2, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được bố trí không quá 06 Công an viên thường trực.

b) Mỗi ấp được bố trí 01 Công an viên. Đối với ấp thuộc xã loại 1, loại 2, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được bố trí không quá 02 Công an viên.

2. Chế độ hỗ trợ Công an viên bán chuyên trách:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 1.900.000 đồng/người/tháng.

b) Hỗ trợ theo trình độ đào tạo

- Đại học: 1.800.000 đồng/người/tháng;

- Cao đẳng: 1.600.000 đồng/người/tháng;

- Trung cấp: 1.200.000 đồng/người/tháng;

- Sơ cấp và chưa qua đào tạo: 900.000 đồng/người/tháng.

c) Hỗ trợ tuần tra ban đêm: 150.000 đồng/người/đêm khi có Quyết định triệu tập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng không quá 10 đêm/người/tháng.

d) Hỗ trợ đóng bảo hiểm

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: hỗ trợ bằng với mức đóng thấp nhất theo quy định.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: hỗ trợ 100% mức đóng theo quy định.

đ) Hỗ trợ phụ cấp công vụ: Công an viên bán chuyên trách thường trực được hỗ trợ phụ cấp công vụ là 25% tổng mức hỗ trợ hiện hưởng. Trường hợp Chính phủ có quy định thay đổi mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức thì Công an viên bán chuyên trách thường trực sẽ được hỗ trợ phụ cấp công vụ bằng với mức quy định của Chính phủ.

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND7 ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định số lượng Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

NQ22 2021 HDND.pdf Tải về

 

Lượt người xem:  Views:   53
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio