Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 24/05/2021, 10:00
Đính chính Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2021

      Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 17 thông qua Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do sơ suất trong kỹ thuật soạn thảo văn bản, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 80/HĐND-KTNS ngày 14/5/2021 về việc đính chính Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể:

      1. Điều chỉnh, thay thế cụm từ "khoản 3" thành cụm từ "khoản 2" tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, như sau:

 " a) Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí các nội dung tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này.

b) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí theo phân cấp cho các nội dung tại điểm đ, e khoản 2 Điều này.".

      2. Điều chỉnh, thay thế cụm từ "khoản 3" thành cụm từ "khoản 2" tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, như sau:

"Đối với trường hợp các huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới sau ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì được hưởng mức hỗ trợ bằng một phần hai mức hỗ trợ đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này".

       Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện. Văn bản đính chính này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

CV 80 1.jpg 

CV 80 2.jpg

Lượt người xem:  Views:   2233
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio