Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 20/04/2021, 11:00
Tỉnh Bình Dương hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2021 | Phòng VB-TT

       Ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1553/UBND-NC về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

       1. Chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, tham mưu trình văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ xây dựng văn bản, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo chất lượng; không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đồng thời, tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết nội dung được Luật giao thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý.

       2. Tổ chức tự kiểm tra, rà soát, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý có quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi làm cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

       3. Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quan tâm bố trí công chức pháp chế chuyên trách, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc.

       4. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

       5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật; theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật./.so 01.jpg 

so 02.jpg

Lượt người xem:  Views:   1673
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio