Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 05/06/2020, 12:00
Áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn 02 thành phố và 04 phường thuộc tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2020 | Lê Thị Phương

      Căn cứ Văn bản số 66/HĐND-KTNS ngày 29/4/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng và đính chính một số nội dung ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 2163/UBND-KT ngày 07/5/2020 về việc áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn 02 thành phố và 04 phường được thành lập theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

      1. Tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An.

Tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 và giữ nguyên cách áp giá đất đối với 04 xã: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp cho 04 phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên.

      2. Đính chính một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên bị trùng lặp trong Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương của các Phụ lục VIII, IX, X (ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau:  

a) Đính chính các tuyến đường tại số thứ thự 13, 14 thuộc điểm C (đường loại 3), mục V (thị xã Tân Uyên) như sau:

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGHỆ SỐ
(Đ)
TỪĐẾN
V.THỊ XÃ TÂN UYÊN
C.Đường loại 3

 

 

 

13

 

 

Trương Thị NởĐT-746 nối dài (Khu phố 3)

ĐT-747

(Khu phố 3 - Phường Uyên Hưng)

0,85
Đường Khu phố 3

ĐT-747

(Quán Út Kịch)

Hết khu tập thể

 Ngân hàng

0,85
Đoàn Thị LiênTrương Thị Nở (Khu phố 3)

ĐT-747

(Khu phố 3 - Phường Uyên Hưng)

0,85
14Huỳnh Thị ChấuĐT-747 (Trụ sở khối Mặt trận - Đoàn thể phường Uyên Hưng - Khu phố 2)

ĐT-747

(Khu phố 1 - Phường Uyên Hưng)

0,9
Đường phốTT Văn hóa - Thông tinChợ cũ Uyên Hưng0,9

Nội dung của cột "đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ)" tại số thứ tự 13, 14 nêu trên không thay đổi.

b) Đính chính tên tuyến đường tại số thứ tự 10 thuộc điểm D (đường loại 4), mục V (thị xã Tân Uyên) như sau:  

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGHỆ SỐ
(Đ)
TỪĐẾN
V.THỊ XÃ TÂN UYÊN
D.Đường loại 4
10Lê Thị CộngTố Hữu (ĐH-412)ĐT-747 (Khu phố 7)0,9

Nội dung của cột "đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ)" tại số thứ tự 10 nêu trên không thay đổi.

c) Bãi bỏ các tuyến đường tại số thứ tự 11, 12, 13, 15 thuộc điểm D (đường loại 4), mục V (thị xã Tân Uyên)./.

​ 

Lượt người xem:  Views:   42
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio