Công tác pháp chế
Thứ 6, Ngày 16/04/2021, 17:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2021

     Sau gần 10 năm thi hành, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế; tăng cường năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế, tạo cơ chế quản lý thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Trên cơ sở Quyết định số 497/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp, ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1471/KH-UBND tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

KH10PC.PNG

​     Kế hoạch đề ra yêu cầu là việc tổng kết cần thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ; đồng thời, nội dung tổng kết cần phải chính xác, có số liệu cụ thể, bám sát nội dung Đề cương Báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nội dung tổng kết gồm: thực hiện theo Đề cương Báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch này; xem xét, quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

​     ​Thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nhằm đảm bảo việc đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, qua đó kiến nghị các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Tải về KH tong ket 10 nam NQ 55.2011.NDCP.pdf

Lượt người xem:  Views:   1817
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio