Công tác pháp chế
Thứ 4, Ngày 07/04/2021, 11:00
Đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2021

Tải về DE CUONG BC_gui so nganh.docx

Tải về Phu luc 3,4,5,6,7 - PC dia phuong.xls

Lượt người xem:  Views:   1957
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio