Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 28/07/2023, 22:00
Công văn số 1306/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 14/7/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Thực hiện Công văn số 2721/BTP-HTQTCT ngày 30/6/2023 của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính và để triển khai thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký khai tử (ĐKKT). Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện đăng ký tài khoản người dùng trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho đối tượng sử dụng là:

- Lãnh đạo UBND cấp xã được giao thẩm quyền thực hiện ký số Giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh và Trích lục khai tử) bằng usb token của Ban cơ yếu.

- Văn thư UBND cấp xã, người được giao thẩm quyền thực hiện đóng dấu điện tử và ban hành bản điện tử Giấy khai sinh bằng usb token của Ban cơ yếu.

Giao Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/7/2023 để tạo lập và cấu hình tài khoản.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và thông báo đến Sở Tư pháp để cấp mới tài khoản người dùng trên hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp (đối với công chức làm công tác hộ tịch chưa có tài khoản) hoặc khóa tài khoản (trường hợp Công chức làm công tác hộ tịch đã được Sở Tư pháp cấp tài khoản nhưng đã nghỉ việc, chuyển công tác hoặc chưa từng sử dụng tài khoản).

2. Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng tài liệu hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình ký, ký số bản điện tử Giấy khai sinh, trích lục khai tử phục vụ liên thông TTHC do Sở Tư pháp cung cấp để triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, hướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) gửi về Sở Tư pháp để phối hợp xử lý, tháo gỡ hoặc báo cáo đơn vị cấp trên để kịp thời có hướng xử lý.

(Đính kèm Tài liệu thực hiện dành cho công chức làm công tác hộ tịch).

Tải về CV_1306_HCTP.signed.pdf

Tải về Huong_dan_gui_kem_2721_-_thu_tuc_lien_thong.doc

Lượt người xem:  Views:   209
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio