Đấu giá
Thứ 3, Ngày 21/04/2020, 10:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2020 | Tăng Thị Hà Chi

Tính đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 07 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 07 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2019, các tổ chức đấu giá đã thực hiện 185 cuộc cuộc đấu giá, trong đó số cuộc đấu giá thành: 184 cuộc. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 1.179 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá hơn 1.212 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được gần 2,3 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 124 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 13.200 tờ gấp pháp luật giới thiệu về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, phổ biến quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với các hành vi này. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản (trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc trường hợp chuyển đổi hoạt động) và 03 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 06 Thẻ đấu giá viên, từ chối 01 trường hợp đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên do không thuộc thẩm quyền.

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp l​uật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá: đôn đốc, nhắc nhở việc chuyển đổi đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; ban hành văn bản triển khai một số nội dung về thi hành Luật Đấu giá tài sản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành rà soát và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát quy trình tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 trường hợp,…

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý hoàn thiện dự thảo các văn bản báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt; góp ý Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương; cung cấp thông tin liên quan đến bán đấu giá tài sản cho cơ quan Tòa án.

- Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản với sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1945/TB-STP ngày 24/10/2019 thông báo ý kiến kết luận về các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo, lưu ý: các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dịch vụ đấu giá và nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên,...

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật./.

Lượt người xem:  Views:   586
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio