Đấu giá
 
​Ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 2183/TB-STP về việc chấm dứt hoạt động Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật. Theo đó, Sở Tư pháp đã xóa tên Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật trong Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.TB_2183_BTTP.signed.pdf​
 
​Thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, ngày 04/10/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1872/STP-BTTP triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn ...
 
​Ngày 05/8/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, có 14 đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra bao gồm: 05 doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín, Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật, Công ty Đấu giá hợp ...
 
​Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số ​1377/STP-BTTP ngày 28/7/2022 về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản. Theo đó, để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:1. Rà soát hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản, Chi ...
 
Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC (địa chỉ: 31 đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 11/6/2021.Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Võ Thanh Loan tại Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Võ Thanh Loan tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phan Trọng Nhân tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phan Trọng Nhân tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTinThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sảnBài viếtNhững điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 03/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, trong đó có một số nội dung mới như sau:​

1. Tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Tại Khoản 1 Điểu 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Nghị định 62/2027/NĐ-CP như sau:

 "2. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua việc thuê, sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chứ​c đấu giá tài sản."

Theo quy định nêu trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến được mở rộng hơn so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP bao gồm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

2. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo công khai việc đấu giá, kèm theo danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

3. Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, trong đó cần chú ý các nội dung yêu cầu mới so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP:

"1. Công khai, minh bạch, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

2. Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu giá trực tuyến.

3. Hoạt động ổn định, liên tục và phải đạt cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin.

5. Có các chức năng nghiệp vụ tối thiểu sau đây:

a) Cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá.

b) Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập, việc tham gia trả giá, giá đã trả bằng mã định danh riêng.

c) Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại các cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

d) Hiển thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đã trả đối với phương thức trả giá lên và mức giá bằng giá khởi điểm hoặc giá đã giảm thấp nhất đối với phương thức đặt giá xuống để những người tham gia đấu giá có thể xem được; người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá.

đ) Bảo đảm người tham gia đấu giá không thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ; thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.".

4. Thẩm định điều kiện đối với Trang Thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định:

"1. Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp. Đề án có các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Trang thông tin đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; thành phần Hội đồng gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.

3. Hội đồng thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:

a) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

b) Các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này."

Như vậy, theo quy định mới, Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp (theo quy định tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP các tổ chức gửi Đề án lên Sở Tư pháp).

5. Các nội dung khác cần lưu ý

Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được phê duyệt hình thức đấu giá trực tuyến theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP (Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC) phải bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP và báo cáo kết quả cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

Trên đây là một số nội dung mới của Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản./.

Thông tin; Hướng dẫn nghiệp vụFalseNguyễn Thị Vân Anh
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Văn Tài tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Văn Tài tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 10/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 10/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sảnTinNghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/7/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/7/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 04/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 04/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 26/6/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 26/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2023 7:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 13/6/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 13/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương TinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/5/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/5/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương TinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 27/4/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 27/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh VAMCTinThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/12/2022TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Châu Thị Nga tại Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Châu Thị Nga tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio