Đấu giá
 
​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 67​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Trần Thanh Minh​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​29/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​QD_67_STP-BTTP.signed.pdf
 
​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 69​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Nguyễn Duy Việt Nhân​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​32/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​QD_69_STP-BTTP.signed.pdf
 
​Ngày 27/5/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 09/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​​ như sau: 1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP ...
 
Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2020, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 288 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/5/2022) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/5/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc ghi tên ông Phạm Minh Tuấn vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giáTinThông báo về việc ghi tên ông Phạm Minh Tuấn vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 05/5/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 740/STP-BTTP về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. Theo đó, Sở Tư pháp đã ghi tên ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 29/10/1980, chứng minh nhân dân số 280698746 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/12/2017 vào Danh sách người tập sự hành ​nghề đấu giá:

Thời gian tập sự: 06 tháng kể từ ngày 12/4/2022.

Nơi tập sự: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập. 

Đấu giá viên hướng dẫn: ông Nguyễn Quốc Nghiêm, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 813/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/9/2013, Thẻ đấu giá viên số 06/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019​.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_740_STP-BTTP.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/4/2022)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPPTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPPTheo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.1. Trước khi thay đổi

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI ĐỨC TPP

1.2. Sau khi thay đổi

          CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRỰC TUYẾN TDC VIỆT NAM

2. Địa chỉ trụ sở

2.1. Trước khi thay đổi

​1829 đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2.2. Sau khi thay đổi

537 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP (nay là Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TDC Việt Nam) không thay đổi.​/.

QD_40_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnTinTriển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022). Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản về: nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;,… Kèm theo Thông tư có phụ lục bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục I) và mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục II).

Để việc triển khai thực hiện Thông tư được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 23/3/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 422/STP-BTTP đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_422_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2021TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 11 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 09 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2021, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 181 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 317 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 419 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 3,2 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 451 triệu đồng.

Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 03 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 12 Thẻ đấu giá viên..

- Năm 2021, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Ban hành Công văn số 112/STP-BTTP ngày 22/01/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

+ Ban hành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành; các tổ chức đấu giá tài sản; người có tài sản trên địa bàn tỉnh như: Công văn số 3528/UBND-NC ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1182/STP-BTTP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1348/STP-BTTP ngày 05/10/2021 chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản,…

+ Theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; báo cáo về việc theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; việc tổ chức đấu giá trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Việc giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 05/1999/QĐ-CT ngày 12/01/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ về biên chế và chi phí hoạt động thường xuyên từ năm 2005.

Từ trước năm 2019, Trung tâm hoạt động có hiệu quả, bảo đảm nộp ngân sách và tự chủ. Từ năm 2019 đến nay hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn, thu không đủ chi. Thời gian qua, Sở Tư pháp đã có nhiều chủ động, cố gắng, nỗ lực tham mưu tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản của Trung tâm; viên chức, người lao động Trung tâm cũng có sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả.

Trước tình hình đó, căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập về nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng được Sở Tư pháp thực hiện theo quy định. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Tư pháp tiếp nhận được 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại). Trong đó 01 đơn tố cáo không đủ điều kiện xử lý nên lưu đơn; 01 đơn khiếu nại tranh chấp hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn./.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/23/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc ghi tên bà Tạ Thùy Châu và bà Ông Mỹ Anh vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá TinThông báo về việc ghi tên bà Tạ Thùy Châu và bà Ông Mỹ Anh vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 28/01/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 162/STP-BTTP về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. Theo đó, Sở Tư pháp đã ghi tên các cá nhân sau vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá:

1. Bà Tạ Thùy Châu, sinh ngày 04/02/1955, căn cước công dân số 079155005186 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/10/2018.

2. Bà Ông Mỹ Anh, sinh ngày 08/7/1986, căn cước công dân số 093186000571 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/8/2020.

Thời gian tập sự: 06 tháng kể từ ngày 17/01/2022.

Nơi tập sự: Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC. 

Đấu giá viên hướng dẫn: ông Nguyễn Hữu Đức, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1549/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22/9/2016, Thẻ đấu giá viên số 35/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/12/2021.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_162_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/01/2022) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/01/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 18/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTheo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC DÂN

2. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.1. Trước khi thay đổi

Số 1113 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2.2. Sau khi thay đổi

A62 Bis khu phố Bình Đức, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Danh sách thành viên hợp danh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

3.1. Trước khi thay đổi

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Phan Trọng Nhân 1985

1280/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 23/12/2015 

 
2 Đỗ Bùi Chu1968  

3.2. Sau khi thay đổi

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Phan Trọng Nhân 1985

1280/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 23/12/2015 

 
2 Nguyễn Thị Xuân Hương1985

1302/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 26/01/2016 

 

Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân không thay đổi./.

QD_13_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Nguyễn Thị Xuân Hương)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Nguyễn Thị Xuân Hương)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 18/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 12​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Xuân Hương, hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Quốc Dân​​./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_12_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCCTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 05/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCCTheo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRỰC TUYẾN TCC

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.1. Trước khi thay đổi

Họ và tên: Võ Cát Tường                             Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 02/6/1979

Chứng minh nhân dân số: 273037679           Ngày cấp: 04/4/2013

Nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chỗ ở hiện nay: Ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2016/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017

2.2. Sau khi thay đổi

Họ và tên: Trần Như Thành                         Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 10/11/1983

Căn cước công dân số: 036083002058          Ngày cấp: 28/12/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Chỗ ở hiện nay: phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1258/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/11/2015

Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC không thay đổi./.

QD_02_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 05/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHÍNH NGHĨA

2. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.1. Trước khi thay đổi

Tầng 2, số 1113 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2.2. Sau khi thay đổi

Số 56 Đường số 14, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa không thay đổi​​./.

QD_01_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2022) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Đào Nguyễn Anh Vũ, Trần Văn Duẩn, Ngụy Cao Khánh)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Đào Nguyễn Anh Vũ, Trần Văn Duẩn, Ngụy Cao Khánh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 145​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho 03 đấu giá viên hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Thành Nam, gồm: ông Đào Nguyễn Anh Vũ, ông Trần Văn Duẩn và ông Ngụy Cao Khánh​​./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_145_STP-BTTP.signed.pdf 

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Hoàng Thanh Tịnh)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Hoàng Thanh Tịnh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 143​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Hoàng Thanh Tịnh​ hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Trực tuyến TCC​​./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_143_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhTinTriển khai thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2022-01/bttp-2021-cv 1784_Key_20012022165612.jpg
12/24/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1784/STP-BTTP ngày 23/12/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc tham gia đấu giá và xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá.

bttp-2021-cv 1784.jpg

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

CV_1784_STP-BTTP.signed.pdf

CV_6314_UBNDT.pdf

CV 2457-BTP.pdf

CV 828-BTTP.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (ông Nguyễn Hữu Đức, ông Trần Như Thành)Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (ông Nguyễn Hữu Đức, ông Trần Như Thành)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Quyết định cấp Thẻ ông Nguyễn Hữu Đức​QD_138_STP-BTTP.signed.pdf

Quyết định cấp Thẻ ông Trần Như Thành​QD_137_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành NamTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 02/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 11/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH NAM

2. Địa chỉ trụ sở: Số 27/9 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Đào Nguyễn Anh Vũ

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 812/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/9/2013

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Đào Nguyễn Anh Vũ1983

812/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/9/2013 

2 Lý Cẩm Thy 1982
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/11/2021)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/27/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương   TinLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; Công văn số 5442/UBND-NC ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1589/STP-BTTP ngày 22/11/2021 đề nghị các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh​ nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản nêu trên./.

Nội dung chi tiết CV_1589_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/10/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Cát Tường tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCCTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Cát Tường tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 26/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 115​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Võ Cát Tường​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​34/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC​​​​​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/9/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/23/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 82​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Thọ​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​33/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​​​

QD_82_STP-VP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 7:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 11/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC​​​​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRỰC TUYẾN TCC

2. Địa chỉ trụ sở: 31 đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- ​Họ và tên: Võ Cát Tường                          ​

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2016/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

STTHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hiền 1976

 

 

 
2Lê Tuấn Đông1970  
3Võ Cát Tường19792016/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017 
Thông tin
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 66​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, bà Lâm Thị Thanh Thủy​​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​30/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​

QD_66_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông báo về việc cấp thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Minh tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 08/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 68​​/QĐ-STP về việc​​ cấp thẻ đấu giá viên. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh​​ được cấp thẻ đấu giá viên số ​31/ĐGV và hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Chính Nghĩa​

QD_68_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio