Đấu giá
Thứ 2, Ngày 09/07/2018, 16:00
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2018 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (gọi tắt là dự thảo văn bản).

Để dự thảo văn bản được hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản nêu trên. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản trước ngày 28/7/2018, đồng thời gửi kèm file điện tử qua địa chỉ email: thoailt.tp@binhduong.gov.vn để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Nội dung dự thảo văn bản được đăng tải:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn - Mục góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp: https://stp.binhduong.gov.vn - Mục Bổ trợ tư pháp/Đấu giá/Văn bản QPPL.

Tải dự thảo văn bản tại đây QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH-ĐGQSDĐ.26.6.2018.docx

Lưu ý: Trường hợp Quý cơ quan thống nhất với dự thảo văn bản cũng đề nghị có ý kiến thống nhất gửi qua địa chỉ mail: thoailt.tp@binhduong.gov.vn. Sau thời gian nêu trên, Quý cơ quan không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo văn bản.  

Lượt người xem:  Views:   1805
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio