Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 2, Ngày 16/01/2023, 15:00
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/01/2023 | Thanh Tra Sở

1. Về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sở Tư pháp tổ chức họp cơ quan, họp chi bộ định kỳ tháng 01 và tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến toàn thể công chức, người lao động của Sở.

- Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 12/12/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 68/QĐ-STP ngày 11/01/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Tư pháp.

- Ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Ban hành Thông báo người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (Thông báo số 2434/TB-STP ngày 21/12/2022), Quyết định phê duyệt Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, có 09 người phải thực hiện kê khai và Quyết định bổ sung người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, bổ sung 02 người (Quyết định số 182/QĐ-STP và Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 26/12/2022); những người có nghĩa vụ kê khai đã thực hiện kê khai theo quy định.

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

- Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo; trong lĩnh vực luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 10/STP-TTr ngày 04/01/2023).

- Phối hợp cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng hợp thông tin phục vụ thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tư pháp về công chứng.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

2.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 03 đơn tố cáo (trong đó kỳ trước chuyển sang 01 đơn tố cáo); 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh.

- Về xử lý, giải quyết đơn: Đối với 03 đơn tố cáo, 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh tiếp nhận đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

+ 01 đơn tố cáo về công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

+ 02 đơn tố cáo về luật sư: Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh và có văn bản trả lời cho người tố cáo.

* 01 nội dung kiến nghị liên quan đến hoạt động công chứng: Sở Tư pháp đã yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

* 01 đơn phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư: Sở Tư pháp đang xem xét xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cho người phản ánh.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền như: có văn bản đề xuất liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phúc đáp Công văn số 491/TTr-NV1 ngày 19/12/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp đề xuất xử lý đơn tố cáo tiếp của công dân./.

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio