Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 5, Ngày 16/02/2023, 15:00
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 02 năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/02/2023 | Thanh Tra Sở

1. Về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1. Công tác thanh tra

- Tổ chức họp cơ quan, họp chi bộ định kỳ tháng 02 và tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến toàn thể công chức, người lao động của Sở.

- Thu thập thông tin để tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển theo quy định.

- Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

- Dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

- Tham gia Đoàn thanh tra trách nhiệm theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Sở đã ban hành Công văn số 113/STP-VP ngày 19/01/2023 về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết; Báo cáo báo cáo về thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, các chủ trương, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy chế tặng quà và nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; việc sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công theo đúng quy định.

Trong tháng qua, Sở Tư pháp luôn tăng cường quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, do đó, Sở Tư pháp chưa phát hiện và cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc công chức, viên chức, người lao động có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc. Ngoài ra, tại Sở Tư pháp cũng chưa phát hiện có hành vi than nhũng và xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.1. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Quy chế, Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên. Từ ngày 15/01/2023 đến ngày 15/02/2023, không có công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp.

2.2. Về tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn

- Về tiếp nhận, phân loại đơn: Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, 02 đơn đề nghị và 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Về xử lý, giải quyết đơn: Tiếp tục xử lý, giải quyết 03 đơn tố cáo, 01 nội dung kiến nghị và 01 đơn phản ánh của kỳ báo cáo trước, đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, cụ thể:

+ 01 đơn tố cáo về công chứng: Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và thông báo nội dung tố cáo, việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết. Tổ xác minh đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo quy định.

+ 02 đơn tố cáo về luật sư: Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh, đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin để xem xét và trả lời đơn theo quy định.

+ 01 nội dung kiến nghị liên quan đến hoạt động công chứng: Sở Tư pháp đã yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng báo cáo và tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

+ 01 đơn phản ánh về tình trạng nhiều doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được cấp Giấy đăng ký hoạt động bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng mạo danh nghề nghiệp luật sư: Sở Tư pháp đang xác minh, thu thập thông tin và có văn bản trả lời theo quy định./.

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio