Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 15/11/2022, 10:00
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2022 | Phan Thị Phượng

​         Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Ngày 14/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2162/TB-STP.

         Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn.

          Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý cụ thể:

          - Tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản.

         - Một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

           - Một số hồ sơ đấu giá Công ty ban hành quy chế cuộc đấu giá nội dung về chất lượng, nơi có tài sản đấu giá chưa rõ.
           - Có trường hợp hồ sơ đấu giá thông tin niêm yết về chất lượng chưa rõ ràng, cụ thể.

           - Một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

          - Có trường hợp, khi tổ chức đấu giá thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã thông báo cho người có tài sản về thay đổi hình thức đấu giá, người có tài sản cũng không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, Công ty chưa sửa đổi hình thức đấu giá theo Quy chế đấu giá tài sản mà tiến hành đấu giá.

           - Một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá.

           - Lưu ý: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thực hiện đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá ghi ngày, tháng, năm trả giá.

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các sai sót và tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để khắc phục các sai sót đối với các hồ sơ đấu giá vi phạm pháp luật đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 2140/KL-STP ngày 17/12/2020 và kết quả kiểm tra

                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp

 

Lượt người xem:  Views:   281
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio