Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 2, Ngày 06/07/2020, 09:00
Triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2020 | Huỳnh Hữu Tốt
Sáng nay (01/7), Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã chủ trì buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các đơn vị thuộc bộ về tình hình triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/20202 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư pháp.

Để triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 (kèm theo Quyết định số 677/QĐ-BTP ngày 26/3/2020) và Quyết định số 844/QĐ-BTP ngày 15/4/2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL, trong đó, Kế hoạch xác định cụ thể nội dung các công việc; phạm vi văn bản được rà soát; trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ; thời hạn hoàn thành.


Trên cơ sở tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ động tổng hợp, phân loại và xây dựng Công văn gửi các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ về tổng hợp, chỉ dẫn phản ánh kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phục vụ việc rà soát văn bản QPPL. Tính đến 30/6/2020, Cục đã tiếp nhận 4.162 nội dung kiến nghị, phản ánh của 109 cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị trong thời gian tới Cục Kiểm tra văn bản QPPL cần thực hiện tốt vai trò đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 209/QĐ-TTg và Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng, trình Tổ công tác dự thảo văn bản cho ý kiến độc lập về các Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước theo Quyết định số 209/QĐ-TTg. Tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị thuộc bộ, bộ, cơ quan ngang bộ, các Nhóm rà soát của Tổ công tác để xây dựng trình lãnh đạo Bộ các Báo cáo, dự thảo Báo cáo./.
Nguồn: Bộ Tư pháp
Lượt người xem:  Views:   1482
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio