Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 2, Ngày 13/02/2023, 09:00
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2023

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (thay t​hế Thông tư liên tịch s​ố 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011).

09.2023.TT_BTC.PNG

Theo đó, Thông tư số 09/2023/TT-BTP bổ sung một số nội dung chi cho hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như: chi kiểm tra văn bản quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; chi kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo (trừ báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp); chi thù lao cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản; …

Đồng thời, nhiều mức chi trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp cũng được quy định theo hướng tăng lên so với quy định của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP, như: chi lấy ý kiến chuyên gia; chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; chi rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; rà soát, hệ thống hóa văn bản để thực hiện hệ thống hóa văn bản định kỳ (5 năm); rà soát văn bản khi thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản theo quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản; chi xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; …

Thông tư số 09/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023./.

Tải về Thong tu 09_2023_TT-BTC.pdf

Lượt người xem:  Views:   417
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio