Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 4, Ngày 10/06/2020, 11:00
Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực giá
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/06/2020

​       Thực hiện Công văn số 540/BTP-KTrVB ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá, ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo 121/BC-UBND về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.

       Theo đó, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành, gồm 17 văn bản quy phạm pháp luật (05 Nghị quyết và 12 Quyết định) và đã báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục về Bộ Tư pháp tại Công văn số 1310/UBND-KT ngày 24 tháng 3 năm 2020. Trên cơ sở 17 văn bản đã được rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tự kiểm tra các văn bản trên và kết quả tự kiểm tra cụ thể như sau:

       1. Về thẩm quyền ban hành văn bản

 Tất cả các văn bản được tự kiểm tra đều đúng thẩm quyền về thể thức và đúng thẩm quyền về nội dung.

       2. Về nội dung văn bản

      Qua kiểm tra 17 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy 17 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được ban hành phù hợp về thẩm quyền, nội dung và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện do sự thay đổi của văn bản cấp trên nên có 03 văn bản liên quan đến lĩnh vực giá không còn phù hợp với quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (có file đính kèm).  Tải về BC_121_UBND_TINH_BD.pdf

      3. Về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản

     ​Tất cả các văn bản tự kiểm tra về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản đều thực hiện theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                             ​

Lượt người xem:  Views:   2004
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio