Hỗ trợ pháp lý - Thông tin
 
​     Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.     Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ...
 
​Nghị định 55 2019 NĐ-CP.pdf         Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.          Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp ...
 
​       Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh ...
 
Ngày 19/12/2018 Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về “Phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực thi pháp luật” nhằm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp; phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới để đảm bảo sự gắn kết giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Sáng ngày 09/11/2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo, toạ đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và pháp luật về phòng chống tham nhũng. Bà Trần Thị Minh Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện của hơn 40 đại biểu tham dự là đại diện các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn Luật sư, Hội luật gia; các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa ...
 
 
Ảnh
Video
Audio