Hỗ trợ pháp lý
Thứ 2, Ngày 20/02/2017, 15:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2017 | Phòng VB-TT

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ.  Ngày 13/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung của Kế hoạch xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng sở, ban, ngành tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thông qua một số nội dung như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tiếp tục cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh- truyền hình liên quan đến doanh nghiệp như: Chương trình "Chung tay cải cách thủ tục hành chính", "Đồng hành cùng doanh nghiệp", "Pháp luật và Cuộc sống",…; tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh) rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp báo cáo Bộ Tư pháp./.

Tải về KH 423 UBND TINH BD-HTPLDN 2017.pdf

                                                                                                                                                                                                                   Mai Đức Thanh.​

Lượt người xem:  Views:   1191
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio