Hỗ trợ pháp lý
Thứ 2, Ngày 23/05/2022, 16:00
Bình Dương phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/05/2022

Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh​ tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; ngày 19/5/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1189/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025.

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 15.11.01.png

Các hoạt động của Chương trình bao gồm:

- Hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xây dựng chuyên mục về "hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và biên soạn cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý (ưu tiên cẩm nang điện tử); bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người trực tiếp tham mưu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hoạt động tư vấn pháp luật: Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm trả lời hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tư vấn pháp luật, đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực của đơn vị; tiếp tục triển khai các mô hình đối thoại như tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Các hoạt động khác như trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo thẩm quyền (nếu có);tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2022 - 2025; khảo sát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho giai đoạn tiếp theo.

Chương trình hỗ trợ pháp lý thực hiện đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017./.

Tải về Chuong trinh Ho tro phap ly cho DNNVV 2022_2025.pdf

 

 

Lượt người xem:  Views:   399
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio