Hỗ trợ pháp lý
Thứ 6, Ngày 07/01/2022, 09:00
Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/01/2022

     Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng).

     Theo đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và pháp luật có liên quan. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và pháp luật liên quan khi không quy định tại Nghị định này. Quỹ bảo lãnh tín dụng có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

     Về Nguyên tắc hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu; chỉ thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng đối với các khoản vay đúng đối tượng và đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ - CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

     Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng là 150 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng). Quỹ Ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương; bộ máy bao gồm: Chủ tịch; Kiểm soát viên; Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên tương ứng liên quan của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương hoạt động kiêm nhiệm.

     Quyết định 3164/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021./.​

Lượt người xem:  Views:   494
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio