Hỗ trợ pháp lý
Thứ 2, Ngày 14/12/2020, 10:00
Thực tiễn công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính tại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2020

     1. Thực tiễn thực hiện

​     Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành 69 thủ tục hành chính trong 12 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, phần lớn các thủ tục hành chính ban hành trong giai đoạn trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực. Từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực (01/7/2016), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật có chứa thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

​     - Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 Quyết định sửa đổi một số thủ tục hành chính đã ban hành; việc sửa đổi phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28 tháng 11 năm 2016 về việc trả lời một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đồng thời, việc ban hành văn bản sửa đổi này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phức tạp thêm đối với thủ tục hành chính đang thực hiện.

​     ​- Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết có quy định 01 thủ tục hành chính; đây là trường hợp ban hành Nghị quyết thuộc khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 "Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương"; phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tư pháo tại Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL, đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

​     2. Khó khăn, vướng mắc

​     Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BTP "Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo cùng cấp trong việc sử dụng biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính". Tại tỉnh Bình Dương, trước ngày 01 tháng 11 năm 2017, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính được giao cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thực hiện. Tuy nhiên, từ ngày 01 tháng 11 năm 2017, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (bao gồm tất cả các nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chuyển về Văn phòng Ủy ban nhân dân (theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Do đó, quá trình hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp gặp phải những khó khăn nhất định, cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

​     Bên cạnh đó, đánh giá tác động thủ tục hành chính là một nội dung khó, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản) chưa được tập huấn thường xuyên về công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính.

​     3. Đề xuất, kiến nghị                                                                                                   

​     ​Từ những khó khăn trên, địa phương hy vọng Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn chuyên sâu cho địa phương về công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính; trong đó chú trọng tập huấn cho Sở Tư pháp về việc sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính./.

Lượt người xem:  Views:   493
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio