Hỗ trợ pháp lý
Thứ 2, Ngày 15/06/2020, 16:00
Đã có Danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (Đợt 1) của Bộ Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/06/2020

     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2019 (có hiệu lực từ 16 thàng 8 năm 2019) về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: "Mạng lưới tư vấn viên pháp luật là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai (sau đây gọi là tư vấn viên pháp luật) để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa."

     Căn cứ Nghị định trên, ngày 01/6/2020, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1322/QĐ-BTP phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp. Theo đó, mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp thực hiện theo quy định của Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019  của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

     Có file đính kèm:​

Tải về qd1322signed.pdf Tải về phulucqd1322signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   705
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio