Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 29/09/2023, 16:00
Công văn số 1876/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 27/9/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện một số nội dung liên quan tới thẩm quyền quản lý, xử lý dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​       Thực hiện Công văn số 614/CNTT-CĐS ngày 12/9/2023 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan tới thẩm quyền quản lý, xử lý dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch, ngày 27/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1876/STP-HCTP&QLXLVPHC về việc thực hiện một số nội dung liên quan tới thẩm quyền quản lý, xử lý dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch, theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện một số nội dung sau:

  1. Về việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

      Theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2022/BTP của Bộ Tư pháp quy định "Trường hợp phát hiện thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có sai lệch với hồ sơ đăng ký hộ tịch, thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cấp trên thông qua chức năng tiện ích trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và chỉ được điều chỉnh khi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cấp trên cho phép".

      Kể từ ngày 30/5/2022, trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã bổ sung một số chức năng trong nó có nội dung hướng dẫn quy trình sửa sai sót theo quy định nêu trên. Do đó, đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện và tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã chủ động nghiên cứu các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP và thực hiện đúng hướng dẫn tại Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL của Cục Công nghệ thông tin; đồng thời, chấn chỉnh tình trạng gửi Công văn không đúng quy định.

     2. Về việc hủy số định danh cá nhân

     Triển khai Công văn số 960/HTQTCT-HT ngày 19/7/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hướng dẫn thực hiện một số nội dung nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến số định danh cá nhân, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1380/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/7/2023 gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã,thành phố để triển khai thực hiện nội dung Công văn số 960/HTQTCT-HT ngày 19/7/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại địa phương. 

     Theo đó, đề nghị Phòng Tư pháp; UBND cấp xã lưu ý: khi lập đề nghị hủy số định danh cá nhân trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, cần thực hiện đúng hướng dẫn trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (đúng mẫu Công văn yêu cầu trong đó bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, nội dung lý do sai sót kèm theo hồ sơ) để Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xem xét, tổng hợp gửi C06. 

     Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tải về CV 237 CNTT.pdf

Tải về CV 960 CHTQTCT.pdf

Lượt người xem:  Views:   152
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio