Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 22/03/2024, 22:00
Công văn số 581/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí hộ tịch theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/03/2024 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​Ngày 19/3/2024, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 581/STP-HCTP&QLXLVPHC để phúc đáp Công văn số 45/TP-HT ngày 26/02/2024 của Phòng Tư pháp thành phố Dĩ An về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí hộ tịch theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh. Theo đó, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

- Đối với 02 TTHC: cấp bản sao trích lục hộ tịch và xác nhận thông tin hộ tịch là nhóm TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện mức phí khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Đối với 09 TTHC đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương mức lệ phí được thực hiện như sau:

+ Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính thì mức lệ phí được thực hiện theo Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Trường hợp cá nhân đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần) thì áp dụng mức lệ phí theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tải về CV_581_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   58
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio