Hộ tịch
Thứ 4, Ngày 12/04/2023, 23:00
Công văn số 375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​Ngày 30/12/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày về việc bãi bỏ một số nội dung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch. Theo đó, Thông tư đã bãi bỏ nội dung "sổ hộ khẩu, sổ tạm trú" tại khoản 1 Điều 8 và tại điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch được quy định tại Điều 2 của Thông tư.

Để việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTP bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã nghiên cứu, thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư này đối với thủ tục: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân và thủ tục đăng ký lại khai sinh.

Ngoài ra, liên quan đến việc việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Sở Tư pháp đã có Công văn 55/STP-VP ngày 10/01/2023 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như trước đây mà thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hoặc các giao dịch dân sự cho công dân đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để nghiên cứu, tháo gỡ theo quy định.

Tải về CV_375_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   219
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio