Giám định tư pháp
Thứ 4, Ngày 03/12/2014, 10:09
Báo cáo tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ giám định viên tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2014
Báo cáo tình hình
thực hiện chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ giám định viên tư pháp
 
Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 05/3/2014 của Ban chỉ đạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh năm 2014; đồng thời, căn cứ Khoản 3, Điều 38 Luật Giám định tư pháp, Sở Tư pháp có Công văn số 983/STP-XD&THPL ngày 24/9/2014 về việc đăng ký nội dung thông qua UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2014 và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015, theo đó Sở Tư pháp đăng ký nội dung dự kiến thông qua UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2014: “Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp có Văn bản số 1006/STP-BTTP ngày 26/9/2014 đề nghị các sở, ngành có liên quan, Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh và Trung tâm giám định Y khoa-Pháp y tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ giám định viên tư pháp và đề xuất nội dung dự thảo Nghị quyết, Quyết định về chế độ hỗ trợ cho đội ngũ giám định viên tư pháp theo Đề cương hướng dẫn đính kèm Văn bản này.
Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/10/2014, đồng thời gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email: trangnt.tp@binhduong.gov.vn
(Đính kèm Đề cương báo)

 

Phòng  BTTP
Lượt người xem:  Views:   1104
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio