Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 03/03/2022, 16:00
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2022

Ngày 27/01/2022, Chính phủ ban hành nghị định 14/2022/NĐ-CP
quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến
điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 
119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
Trong đó: Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt
động xuất bản được sửa đổi tên như sau: “Nghị định quy định xử phạt
quy phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và
hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm”
Tại khoản 1 Điều 4 được sửa đổi bổ sung: Mức phạt tiền tối đa đối
với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí là
500.000.000 đồng đối với tổ chức, 250.000.000 đồng đối với cá nhân;
hoạt động xuất bản, hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản
phẩm là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân xuat ban.jpg
Tại khoản 4 Điều 5 phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000
đồng đối với hành vi xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở
chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử; sản xuất thêm kênh
phát thanh, kênh truyền hình mà không có giấy phép (tăng gấp hai lần
so với mức phạt cũ là từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng)
Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành
vi hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí
điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định trừ trường
hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này (phạt tiền từ 140.000.000
đồng đến 200.000.000 đồng ở mức phạt cũ)
Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 với nội dung như sau:
Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi sau đây:
a) Đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
b) Đăng, phát thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách
mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc;
c) Đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân
tộc.”.
Ngoài ra, phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối
với hành vi cung cấp chương trình, kênh chương trình trên dịch vụ phát
thanh, truyền hình trả tiền có nội dung gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm
trọng đến lợi ích quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia mà
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi in tem
chống giả, báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của

pháp luật về báo chí nhưng không có giấy phép hoạt động in do cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng
đến 100.000.000 đồng.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2022./.
Lượt người xem:  Views:   390
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio