Lý Lịch Tư Pháp
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Mai Minh Trường
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lê Văn Hòa
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Hoàng Minh Cường
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trương Lâm ThượngVõ Văn Phước
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Thành Công
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Trọng Vy
(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Hứa QuânVương Ngọc Điệp
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/02/2021NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_25022021133940.jpg
2/25/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Mai Minh Trường

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/02/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_24022021092053.jpg
2/24/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Văn Hòa

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/02/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_22022021152716.jpg
2/22/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hoàng Minh Cường

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/02//2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/02//2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_18022021160326.jpg
2/18/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trương Lâm Thượng

Võ Văn Phước

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/02/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_08022021151946.jpg
2/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thành Công

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/02/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-02/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_04022021141029.jpg
2/4/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Trọng Vy

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/02/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/02/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_29012021094535.jpg
1/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành


(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hứa Quân

Vương Ngọc Điệp

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/23/2021 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
145LƯƠNG VIỆT DŨNG
244QUÁCH LÂM VŨ
343ĐOÀN THỊ MAI
4132MAI KIM PHƯỢNG
542LIÊU KIẾN ĐỨC
641PHẠM THỊ HOÀNG DUNG
737LÊ THỊ BÍCH HIỀN
849TRẦN KHẮC TRƯỜNG
946PHAN THỊ BÍCH HỢP
1040NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ
1138BÙI VĂN TUYÊN
1261VŨ THỊ KIM THOA
1363HUỲNH QUỐC HUY
1464HUỲNH QUỐC HẢI
1565TRẦN THỊ NGA
1698TỐNG VĂN PHƯỢNG
1795HUỲNH SĨ TRUNG
1894KIM JAEHYUN
1993ZHANG WEN CONG
2091ĐÀO ANH KHA
2190NGÔ VĂN LONG
2289LƯƠNG THỊ NHÀN
236796LÊ HẢI DƯƠNG
2488NGÔ VĂN SƠN
2587VŨ VĂN DÂN
2686HUANG WEI TING
2785XU JIABING
2884BÙI MINH THIỆN
2999ĐỖ THỊ THU
3097LÊ HOÀNG QUÂN
3196BÙI NGỌC TOÀN
3292TRỊNH THỊ LOAN
3362NGUYỄN THỊ THÙY TRINH
3466VÕ NGỌC ĐÀO
3567NGÔ TẤN TÀI
3668NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYẾN
3769LÊ THỊ THƠM
3870TRƯƠNG TẤT SÓC
3971TRẦN VĂN NỘI
4072JHANG JIA REN
4173TẠ VĂN TUYỂN
4274PHẠM THANH LIÊM
4375NGUYỄN HOÀNG DUY TRUNG
4477VÕ MINH CƯỜNG
4578VŨ ĐÌNH TRUNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/23/2021 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
179ĐẶNG MINH PHÚC
280NGUYỄN YẾN TÂM
381ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
482LÊ MINH HUẤN
583NGUYỄN THỊ ĐỨC TÀI
66930PHAN HẢI QUÂN
776VÕ TRUNG AN
8116NGUYỄN VĂN THÔNG
9102LÊ YẾN HƯƠNG
10103NGUYỄN HỮU HIỆP
11106LIZA LORENZO
12108NGUYỄN HOÀNG VIỆT
13109BÙI TRỌNG NGHĨA
14110LÊ THANH HIỀN
15112LÊ THANH HIẾU
16113VĂN HOÀNG BẢO TRÂN
17115NGUYỄN TRẦN THIỆN KHANG
18119VŨ THỊ HẰNG NGA
19120NGUYỄN THIỆN NHÂN
20121NGUYỄN LÊ BẢO HÂN
21114MAI THỊ ĐẠT
22111LÊ THỊ BÍCH NGỌC
23107ĐỒNG VĂN HƯNG
24105NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC
25104BÙI THỊ TRÀ MY
26101DƯ KIM LIÊN
27100NGUYỄN MINH HÀ​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/23/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16956NGUYỄN DUY KHÁNH
26953TRẦN THỊ LOAN
36951VĂN ĐÌNH HẬU
46946NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
56945LÊ THỊ BÍCH
66944TRẦN ĐÀO MINH HẬU
76941NGUYỄN THÀNH TRUNG
86933PHẠM THỊ MỸ LỆ
96931NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ
106932LI JIANPING
116935NGUYỄN TRẦN KIM NGÂN
126936NGUYỄN ĐĂNG CHIẾN
136937NGUYỄN VIỆT ANH
146942NGUYỄN KHÁNH DUY
156943TRƯƠNG NGUYỄN THÙY LINH
166947NGUYỄN VĂN TÙY
176948NGUYỄN THỊ KIM PHI
186949LÊ HOÀNG VŨ
196952KIM KYUNGSOO
206955HỒ CHÂU TRINH
216957LUÂN MỘNG QUỲNH
226938TRẦN QUANG VINH
236939TRẦN QUANG ĐỨC
246940TRẦN QUỲNH NHƯ
256904TRẦN NGUYỄN THIÊN THẢO
266913NGUYỄN VĂN CƯỜNG
276919NGUYỄN HỮU NGHĨA
286917NGUYỄN THỊ THANH THẢO
296916NGUYỄN THỊ KIM DUNG
306902RUAN BAOHUA
316903NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
326905TRẦN NHƯ PHÚC
336906WANG XIKUN
346907KHƯƠNG MINH ĐA
356908VÕ THỊ HỒNG
366909MAI ĐÌNH THỐNG
376910HOÀNG VĂN HIẾU
386912TRẦN NGỌC HOÀNG YẾN
396914NGUYỄN MINH TRUNG
406918NGÔ PHẠM NHẬT MINH
416915NGUYỄN QUANG THÂN
426920NGUYỄN MỸ LỆ
436922HUỲNH VĂN CÂN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/23/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16911VÕ MINH TÚ
21NGUYỄN VĂN THĂNG
33NGUYỄN VĂN THẮNG
412NGUYỄN VĂN TIẾU
519LÊ XUÂN THUẬN
633HUỲNH THÚY VÂN
735LÊ KHẮC THẮNG
834CHU ĐẶNG THẾ PHONG
9218MAI VĂN THƯƠNG
102HỒ DIÊN ĐÔNG
114ĐỖ XUÂN HIẾU
125TRỊNH VĂN CHÍNH
136PHẠM QUANG MINH
147NGUYỄN ĐỨC DŨNG
158BÙI MINH TÂM
169LÊ TRƯƠNG NHÂN
1710NGUYỄN HOÀNG NHẤT DUY
1811TĂNG ĐÌNH THÔNG
1913NGUYỄN THÀNH DANH
2015NGUYỄN VIẾT DUY​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/23/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
116HOÀNG HỒNG PHÚC
217HÀ VĂN DOANH
318NGUYỄN HOÀNG MỸ LINH
420NGUYỄN VĂN HẠNH
521PHẠM DUY PHONG
622LÊ TRỌNG HUY
723HUỲNH HUY CƯỜNG
824NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN
925BÙI THỊ PHI YẾN
1026NGUYỄN MINH CHỈNH
1136NGUYỄN TRỌNG NHÂN
1227ĐƯỜNG XUÂN HƯỚNG
1328TÔ HOÀNG LAN
1430LÊ QUỐC DŨNG
1531LÊ XUÂN TÚ
1632NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
17248LÝ THỊ THÚY
1858NGUYỄN NGUYỄN AN NHIÊN
1959NGUYỄN VĂN HẢI
2051LI JINFENG
2152HU ZHONGWEI
2253YANG BIWEN
2354ZHENG PINHAI
2455NGUYỄN VĂN DŨNG
2556NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
2657MAI TUẤN CẢNH
2760NGUYỄN THÀNH TRUNG
2850NGUYỄN NGỌC NAM
2948PHAN THỊ HOA
3047TRẦN VĂN CHI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_22012021140322.jpg
1/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Pham Thị Phương Vy​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_21012021143548.jpg
1/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đỗ Văn Lường

Lê Tấn Phước

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 21/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 21/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_20012021150143.jpg
1/20/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Phan Hải Quân


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_20012021152028.jpg
1/20/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Hoàng Quá

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_19012021103538.jpg
1/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Thị Ngọc Mai

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/01/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16884ĐỖ TẤN TÀI
26878LÊ THỊ MỸ TIÊN
36873NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
46879NGUYỄN VĂN BIÊN
56890ĐẶNG THỊ THANH
66889NGUYỄN HOÀNG HỒNG
76888NGUYỄN HOÀNG DUY ĐÔNG
86885HOÀNG ANH
96883LÊ THÀNH ÂN
106882PHẠM NGỌC ÁNH
116881ĐỖ VĂN BÌNH
126877BỒ QUỐC KHÁNH
133388TRẦN QUANG DŨNG
146876ĐINH VĂN BẢO
156875ĐOÀN VĂN LƯỚC
166874NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG
176872LÊ XUÂN ĐỨC
186870TỪ MINH HÙNG
196869TRẦN TRUNG HẬU
206868NGUYỄN HUỲNH GIA LINH
216866NGUYỄN LÊ TẤN BÌNH
226886PHẠM QUẾ VINH
236880HỒ QUỐC HÙNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16934TRẦN NGỌC ANH KHÔI
26899NGUYỄN THỊ HUYỀN
36895NGUYỄN NHI NHI
46892ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
56891HUỲNH PHI VŨ
66894HÀ VĂN TUẤN
76893TRẦN PHÚ ĐỨC
86896VŨ TRỌNG HẢI
96897NGUYỄN THỊ HUÊ
1029TRẦN VŨ ĐỨC ANH
116898TRƯƠNG CHÁNH CƯƠNG
126900TRẦN THỊ KIM THOA
136901NGÔ THỊ PHƯƠNG HẰNG
146923NGUYỄN BÁ THANH
156924HOÀNG VĂN QUYẾN
166925PHAN THÀNH LỢI
176926ĐẶNG QUANG HẢI
186927TRẦN THỊ CẨM TIÊN
196928MAI THỊ BÍCH HOA
206929LIU HONGJUN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/1/2021 Thông báoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/1/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 12/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16818NGUYỄN THỊ HIẾU
26835LÊ THỊ NINH
36843NGUYỄN NGHI THUẬN
46844NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
56845NGUYỄN CÔNG KHẢI
66816XIANG HUAYUN
76817LYU JEONGHIE
86820LÊ XUÂN NỘI
96832VÕ THANH TUẤN
106822WANG HAIBO
116823DAI YONG
126824XIN MENGJIAO
136825XIN JIANBIAO
146826YI KANGLIAN
156827ĐINH HỮU LỢI
166828THIỀU VĂN THÙ
176829TRỊNH THỊ NHUNG
186830NGUYỄN NGỌC TUẤN
196833HOÀNG THỊ MÂY
206834NGUYỄN XUÂN TÙNG
216836NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ
226837VÕ THỊ LÊ ANH ĐÀO
236838LÊ THỊ AN
246839LÊ THÚY DIỄM
256840NGUYỄN VĂN BÌNH
266841PHẠM DUY VĨ
276842ĐINH VĂN TIẾP
286871NGUYỄN THANH TÚ
296848NGUYỄN VĂN HIỀN
306865PHAN THỊ BÍCH LIÊN
316864TRẦN XUÂN ĐẠT
326863ĐỖ HOÀNG TUẤN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
1/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16862NGUYỄN NGỌC THANH
26861NGUYỄN HOÀI NAM
36860LÊ TUẤN ANH
46859NGUYỄN NGỌC HÒA
56858NGUYỄN QUỐC HỒNG
66857SATEESH YADAV KAYYALA
76852NGUYỄN QUỐC THỊNH
86849TRẦN NGUYỄN THẢO PHƯƠNG
96846MAI THỊ GÁI
106847VŨ VĂN HƯNG
116850ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG
126851ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ
136856PHAN THÀNH PHƯƠNG
146855NGUYỄN KIM LONG
156854NGUYỄN KHẮC XUÂN
166853NGUYỄN THỊ XOA​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_14012021141627.jpg
1/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Ngọc Ánh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_13012021140238.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Hải Dương

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/01/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/12/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16793ĐỖ CHÂU PHÊ
26794QUAYANA LYNETTE MATHEWS
36797NGUYỄN THỊ THOA
46798TRƯƠNG THỊ CHUNG
56799HUỲNH TRỌNG YẾN DUYÊN
66800LIN SHANG HUI
76804NGUYỄN THỊ NGỌC
86805NGUYỄN TRỌNG DŨNG
96801TRẦN PHÚC TIỀN
106806TRẦN VIẾT HÙNG
116807NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
126808VƯƠNG VĂN THÀNH
136809ĐỖ VĂN NHẨN
146810NGUYỄN KHÁNH TÙNG
156813PHẠM VĂN DỊCH
166814CHAKRASALI DEVARAJ BHARAMAPPA
176759TRẦN VĂN XOAN
186774NGUYỄN VĂN SOÁI
195921NGUYỄN VĂN TÒNG
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/01/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/01/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-01/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_11012021083501.jpg
1/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Thành Quang

Đinh Duy Cương

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 30/12/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 30/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 30/12/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16595TRẦN THỊ THANH HẰNG
26594NGUYỄN ANH TUẤN
36591MAI THỊ HUYỀN TRÂN
46590TRẦN THỊ HỒNG
56589LÊ HỮU VINH
66584HUỲNH THỊ XUÂN ĐÀO
76583LÊ TUẤN ANH
86582NGUYỄN VĂN HÒA
96579NGUYỄN TẤN THUẬN
103623TẠ MINH CHÂU
116578NGUYỄN CAO THANH
126577LÊ HÙNG CƯỜNG
136573PHẠM PHƯƠNG NGÂN
146571LI HONGBING
156570CHEN GONGLI
166572LIU JIANBING
176585BABU
186587MOHAMMAD SAHIDUL ISLAM
196588MD AMIRUL KHAN
206599XU JIANLIN
216600YANG XIANGQUAN
226507NGUYỄN MINH CHÂU
236627PHAN CÔNG BUA
246645PHẠM ĐỨC THIỆN
256662NGUYỄN MINH SONG
266650NGUYỄN TRUNG HẢI
276649HOÀNG THỊ NHUNG
286648VÕ THỊ ĐẸP
296633TRẦN VĂN MẠNH
306623QUYỀN THỊ THU HÀ​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 31/12/2020 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 31/12/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 31/12/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16619NGUYỄN THỊ LỤA
26616NGUYỄN VĂN THANH
36615NGUYỄN HOÀNG MINH
46653HÀ VĂN THÀNH
56652NGUYỄN THỊ CÚC
66647NGUYỄN VĂN LỢI
76646BÙI THỊ THANH TÂM
86641TRẦN THỊ CẨM GIANG
96640PHẠM VĂN CƯỜNG
106639TRỊNH DUY HIẾU
116638CAO THỊ CHUNG HIẾU
126636TẠ VĂN DŨNG
136635BÙI QUỐC NAM
146634NGUYỄN THỊ THU
156631NGUYỄN QUANG VINH
166630HỒ ĐẮC MINH
176565NGUYỄN THỊ MỸ VÂN
186568NGUYỄN CÔNG THỌ
196629TÔ XUÂN LỢI
206628NGUYỄN HỮU LỘC​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/01/2021 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/01/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16626BÙI THANH HẢI
26625NGUYỄN THỊ ANH THƯ
36624LÂM THỊ DIỄM HÀ
46621BÙI DUY HẢI
56620DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN
66618NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
76617NGUYỄN THANH BÌNH
86614NGUYỄN LƯU NGỌC BẢO
96622HSU CHIA YING
106632CHIU SHUN HSING
116637JIANG LEI
126613HONG JIAN CHENG
136644HSU WEI HUANG
146643WANG YONGHUAN
156642NGUYỄN THỊ THU HỒNG
166655TRẦN MỸ NGA
176656HOÀNG VĂN HIỀN
186657TRẦN THỊ HỒNG
196658NGUYỄN HUỲNH TRUNG HIẾU
206664PHAN THỊ YẾN NHI
216669ĐOÀN THÙY DƯƠNG
226672TRỊNH QUỐC THÁI
236677DOÃN TRỌNG HÙNG
246673TRẦN THỊ THÚY
256679PHÚ TRẦN DIÊN
266684HỒ THỊ LAN
276685ĐOÀN NHẬT HÀO
286686NGUYỄN THÙY TRANG
296659TAN HONG CHENG
306660YAN HONG YI
316661BÙI VĂN HUẤN
326663HỒ MINH ĐẠT
336665NGUYỄN HOÀNG LUÂN
346666NGUYỄN ĐỖ HUYỀN TRANG
356667BÙI THANH TÙNG
366668ĐOÀN VĂN LƯỚC
376670NGUYỄN VĂN QUỲNH
386674TRẦN THỊ LUYẾN
396675HỒ MỸ DUNG
406678FRANK UWE NONNENMACHER​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/01/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16680NGÔ LÊ TẤN PHƯƠNG
26681NGUYỄN THÁI LÂM
36682LÊ HOÀI BẢO
46683LÊ QUANG HUY
56687NGUYỄN THANH TUẤN
66688NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
76689LÊ THỊ HỒNG LỢI
86690NGUYỄN HUY CƯỜNG
96691PHẠM VĂN HIỆP
106692TRẦN HOÀI DUY
116722TRẦN THỊ KIM CHI
126715BÙI THỊ HOÀI TRÂN
136696PHẠM HẢI LÝ
146694PHAN THÀNH DANH
156695CHIU YEN LUN
166698LÊ NGỌC HỮU
176699BÙI VĂN VIỆN
186700NGUYỄN TẤN LỢI
196701LÊ HOÀNG LUÂN
206702NGUYỄN VĂN NHƯỢNG
216703NGUYỄN THỊ TRÚC HÀ
226704LYU NING
236705WANG TING
246706ĐOÀN THỊ NGỌC SƯƠNG
256540LÊ THANH HOÀNG THẾ
266520HUỲNH VĂN TÂM
276709PHAN THỊ NGỌC ANH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/01/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
1/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16710NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
26711DƯƠNG NHẬT TRƯỜNG
36712PHAN MINH TÂN
46713PHẠM NGỌC THẮNG
56714LÊ THỊ THẢO
66717TRẦN ĐỨC TRUNG
76718NGUYỄN THỊ SEN
86719TRẦN QUỐC HIỀN
96720NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
106721PHẠM DANH BÌNH
116723PHẠM MINH CHÂU
126724ĐOÀN THỊ THANH THÚY
136725NGUYỄN THANH LONG
146676HUỲNH CÔNG NGUYỄN VŨ
156707TRẦN ANH QUÂN
166708NGUYỄN XUÂN LÃM
176693NGUYỄN HOÀNG KHANG
186790TRẦN VĂN NGA (TRẦN VĂN THANH)
196004LÊ VĂN AN
206776TRẦN PHƯƠNG LÝ
216775NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
226773PHẠM NGỌC TRINH
236769TRẦN THANH SANG
246527NGUYỄN KIM PHỤNG
256766NGUYỄN VĂN LỤC
266765ĐẶNG THỊ THỦY
276764NGUYỄN QUỐC HÙNG
286763LÊ VĂN SƠN
296762VŨ TRƯỜNG SƠN
306761HỒ NGỌC TRINH
316760VÕ HỮU HẠNH
3239NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
336777LÊ TUẤN ANH
346772NGUYỄN KHÁNH HÙNG
356771CAO THỊ CHÚC HẠNH
366770PHẠM NHƯ BẢO NGỌC
376768TRẦN THỊ TRÚC LINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio