Lý Lịch Tư Pháp
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Đỗ Minh ThuậnLâm Giang ThảoNguyễn Hữu HưngNguyễn Thị Oanh
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lưu Hữu Trọng
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Bùi Quang Hải
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trần Thái Sơn
(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Anh Tuấn
​ ​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trần Văn Tý
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Đình Khánh
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Thành TrungPhạm Minh Tuấn
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/02/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/02/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_21012020110517.jpg
1/21/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Hoàng Hà

Nguyễn Trung Dũng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_21012020105721.jpg
1/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lý Quốc Bảo

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/01/2020 KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/01/2020 /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_20012020093627.jpg
1/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Thị Phương Mai

Trịnh Thị Hoa

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_16012020151836.jpg
1/16/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Trung

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_14012020101034.jpg
1/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới

Huỳnh Quang Vũ


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_14012020102446.jpg
1/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Thế Kiên

Lương Thanh Thư

Nguyễn Văn Tùng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_10012020143328.jpg
1/10/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Bùi Xuân Quyền

Trần Văn Lâm

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 09/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 09/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_08012020140724.jpg
1/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Phú

Vũ Xuân Dũng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 08/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 08/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_07012020142131.jpg
1/7/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Mai Văn Đạt

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_03012020152635.jpg
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Cao Văn Nam

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/710ccde66d7e8920d06f_Key_02012020134005.jpg
1/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đỗ Minh Thuận

Lâm Giang Thảo

Nguyễn Hữu Hưng

Nguyễn Thị Oanh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 02/01/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 02/01/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_30122019161722.jpg
12/30/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lưu Hữu Trọng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_25122019153808.jpg
12/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành


(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Bùi Quang Hải

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_24122019075730.jpg
12/24/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Thái Sơn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 24/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 24/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_23122019091301.jpg
12/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Anh Tuấn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_20122019103446.jpg
12/20/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Văn Tý

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_19122019080541.jpg
12/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Đình Khánh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 19/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_19122019075519.jpg
12/19/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thành Trung

Phạm Minh Tuấn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (1)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18083NGUYỄN TRÍ TÀI
28080ĐỖ HUY TOÀN
38079LÝ QUỐC TOẢN
48078TRỊNH THỊ HỒNG XUYẾN
58076NGUYỄN THỊ OANH
68075TRẦN THỊ BÍCH THỦY
78074NGUYỄN MINH TRÚC
88072HỒ HOÀNG HẢI
98071ĐÀO XUÂN TUẤN
108070LƯU DOÃN NGỌC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (2)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18069NGUYỄN THANH THIỆN
28068NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
38067NGUYỄN THỊ KIM NHANH
48066TRẦN CÔNG NAM
58065HUỲNH THỊ HỒNG THẮM
68064LÂM DUY TÀI
78063LUO YANGFEI
88062ZHANG ZHENSHUANG
98061LI MAOSONG
108060HE LEI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (3)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18059SU ZHIXIONG
28058YU GUOQIU
38057CHEN WENQUAN
48056LI HUANXIANG
58055WANG MINGSHU
68054CHEN LIANXI
78053DU TINGFU
88052QIN ZUNHAI
98051CHEN YINGXI
108073LÊ THỊ YẾN NHI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (4)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (4)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18077PHẠM NGỌC THẠCH
28082NGUYỄN MINH HIẾU
37572PHẠM VĂN HUY
47630CHU BÁ SÁU
57562NGUYỄN THANH TÚ
68220LÊ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
78120XIA FEICHENG
88119YUAN JIANJUN
98118CHEN SHIYUAN
108117ZHOU DAIJIAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (1)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18116HUANG ZHAOWEN
27225HÀ MINH CHÂU
38115ZENG LINGQUAN
48114LI BING
58113WU YUNKAI
68112DUAN QUANHUA
78111ZHANG FEIJUN
88110XIAO YINGZHONG
98109WANG XIANSHU
108108LIU CAIZHI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (2)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18107LUO JUNXIONG
28106ZHONG HUA
38105XIONG CHANGCHUN
48104SHENG XIAOLIN
58103LU QIHUANG
68101NGUYỄN TƯỞNG PHƯƠNG TÍN
78100NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
88099TRẦN THANH TUẤN
98098CAO THỊ DUNG
108096NGUYỄN ĐĂNG THÀNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (3)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18095PHAN THANH QUÝ
28093NGUYỄN HOÀNG SANG
38092LÊ NGUYỄN QUANG MINH
48091PHAN THỊ DUNG
58088LÝ THỊ THANH NGUYÊN
68087BÙI NGUYỄN MINH PHƯƠNG
78086HỒ THỊ THÙY TRANG
88085ĐÀO LONG VŨ
98084LI YI
108089NGÔ THỊ NGỌC LOAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (4)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (4)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18090NGÔ THỊ NGỌC THY
28094BÙI THỊ LAN
38097TRƯƠNG TRUNG HIỂN VI
48132TRƯƠNG THỊ THU
58133NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
68137PHAN THỊ LỘC
78138LÊ THỊ KIỀU THÚY
88141PHẠM THỊ HỘI
98145PHẠM TÙNG LÂM
108144NGUYỄN THÀNH VINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (5)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (5)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18142CHEN ZHIQI
28136LÊ THỊ HỒNG LOAN
38135LÊ CẨM TÚ
48134TRƯƠNG THỊ TRANG
58131HÀ THỊ LỆ
68130HUỲNH NGÔ KIM TUẤN
78129HOÀNG VĂN HOAN
88127TRẦN THANH TÂM
98126NGUYỄN THỊ THANH THỦY
108125LÊ ANH TÀI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (6)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (6)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18124VÕ THỊ CẨM TÚ
28123FU CEYI
38122LI ZHIHONG
48121LI SONGJIE
58187CAO THỊ THẢO
68186TRẦN QUỐC PHONG
78183NGUYỄN HÙNG PHI
88180NGUYỄN MINH TOÀN
98178NGUYỄN PHẠM BÌNH TIẾN DŨNG
108177LÊ QUANG HẬU​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (7)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (7)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18176QUÁCH KHÁNH TOÀN
28174TRẦN THỊ MỸ NGỌC
38173PHẠM VĂN KHUYA
48169TRƯƠNG KHÁNH LINH
58170TRIỆU TẤN TÀI
68168DƯƠNG VĂN THÀNH
78167KIM TAE HWAN
88166LIU AI WEI
98165NGUYỄN THỊ LUYẾN
108164TRẦN THỊ THÙY TIÊN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (8)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (8)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18162NGUYỄN PHÚC HẬU
28163PHẠM VĂN TRỌNG
38161NGUYỄN THANH LỘC
48160NGUYỄN HỒNG QUÂN
58158THÁI HỒNG PHÚC
68157LÊ THỊ KHÁNH
78155ĐỖ DƯƠNG MỸ NHUNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio