Lý lịch tư pháp - Thông báo
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/02/2019NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/25/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1501TRẦN THỊ HÀ TRÂM
2502NGÔ NGUYỄN MINH TRUNG
3503NGUYỄN THÀNH ĐẠT
4504ĐỖ THỊ THANH NGA
5505HUỲNH KIM THI
6506BÀNH THỊ MAI
7507NGUYỄN THỊ THANH TÂN
8508YANG DIANHAI
9509MO GUANGJUN
10510MIN DENGFENG
11511LÊ HOÀNG VIỆT
12512NGUYỄN BẢO LONG
13513NGÔ NGỌC ANH LINH
14514LÊ MỘNG THU
15515PHAN NGỌC TUYẾN
16516ĐỖ THỊ NHUNG
17517LÊ THỊ HÂN
18518ROBERTON LADDAWAN
19519NGUYỄN VĂN HÙNG
20520ĐẶNG NGỌC THẮNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/02/2019NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/25/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1521NGUYỄN THỊ HOA HƯỜNG
2522BÙI THỊ KIM OANH
3523ĐẬU THỊ HẠNH
4524NGUYỄN HOÀNG TUẤN
5525TRẦN NGÔ ANH BẢO
6526NGUYỄN PHI CƯỜNG
7527NGUYỄN THỊ THU THÚY
8528LAI TẤN VŨ
9529NGUYỄN QUANG ANH
10530NGÔ MINH TUẤN
11531LA THÀNH ĐỨC
12532ĐỖ HUY LONG
13533NGUYỄN CÔNG HÙNG
14534NGÔ VĂN HAI
15535PHẠM VĂN THÀNH
16536BÙI XUÂN BÌNH
17537BÙI THỊ TRÚC LINH
18538PHẠM BÁ LONG
19539TRẦN THIỆN TÂM
20540NGUYỄN VĂN DŨNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/02/2019NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/25/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1541ZHANG HUIBIN
2542PHAN TRỌNG QUANG
3543BANG KEUG MO
4544HUỲNH VÕ TUẤN
5545NGUYỄN DIÊN HẠNH
6546HOÀNG XUÂN LAI
7547NGUYỄN THỊ HẰNG
8548NGUYỄN HÙNG TÂM
9549NGUYỄN VĂN SANH
10550ĐỖ NGỌC HÀ GIANG
11551DAI JINGGUANG
12552DAI HONGGUANG
13553XIAO HAIJUN
14554TAN DAWEN
15555NGUYỄN QUANG LỘC
16556NGUYỄN ANH PHƯƠNG
17557TẠ HỒNG SƠN
18558LÊ MINH CẦN
19559HOÀNG THANH NAM
20560PHẠM HỮU DUY​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/02/2019NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/25/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1561BÙI THANH TUYỀN
2562PHẠM ANH TUẤN
3563TRẦN QUỐC THẮNG
4564CHÂU THỊ BẠCH TUYẾT
5565NGUYỄN VIỆT KHOA
6566BỒ MỸ DIỆU
7567TRẦN QUỐC TUẤN
8568PHẠM THANH SANG
9569NGUYỄN TRỊNH BẢO TRUNG
10570NGUYỄN TRUNG THUẬN
11571TẠ TÚ THẠCH
12572NGUYỄN THANH TÙNG
13573NGUYỄN HỒNG THẮM
14574TRẦN VĂN TOÀN
15575NGUYỄN ĐÌNH ANH
16576NGUYỄN ANH THƯ
17577NGUYỄN TUẤN KHẢI
18578TRƯƠNG VĂN THUẬN
19579NGUYỄN VĂN THUM
20580NGUYỄN VĂN LONG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1361MAI VŨ LONG
2362ĐOÀN VĂN LONG
3363NGUYỄN THỊ ĐÀO
4364VŨ VĂN SOẠN
5365NGUYỄN TẤN PHƯỚC
6366LÊ VĂN CÔNG
7367NGUYỄN HỒNG DUYÊN
8368LÊ NGỌC HÓA
9369VŨ ANH TUẤN
10370HÀ VĂN NAM
11371PHẠM MINH THIỆN
12372NGUYỄN NGỌC PHONG
13373PHẠM QUANG TRỌNG
14374PHẠM VĂN LƯỢNG
15375MAI THANH LÂM
16376LÊ THÀNH TÍN
17377NGŨ BẢO TƯỜNG
18378LƯ PHÚC SANG
19379NGUYỄN QUỐC QUÂN
20380LÊ THANH VIỆT​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1381NGUYỄN VĂN HẢI
2382NGUYỄN ĐỨC MINH
3383NGUYỄN BÁ LUẬT
4384NGUYỄN THỊ VI
5385NGUYỄN THỊ VÂN
6386NGUYỄN THỊ TRƯỜNG XUÂN
7387ĐINH THỊ THU
8388TRƯƠNG BẢO TRÂN
9389NGUYỄN QUỐC TOÀN
10390VÕ VĂN LẬP
11391TRẦN VĂN QUÍ
12392TRẦN VĂN NINH
13393CHANG HAN TSUNG
14394LÊ HUY CƯỜNG
15395NGUYỄN NGỌC THANH
16396BÙI VĂN LUẬN
17397NGUYỄN VĂN KIÊN
18398HOÀNG TRUNG THÀNH
19399LỮ ĐĂNG LÂN
20400ĐỒNG VĂN HÀO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1401NGÔ VĂN BÌNH
2402TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
3403ĐỖ VĂN NHẨN
4404NGUYỄN THẢO NGỌC
5405CAO HỮU LINH
6406DEVADIGA GANESHA
7407ĐINH THỊ THÙY TRANG
8408NGUYỄN TIỂU SONG
9409LÊ MINH KHA
10410PHẠM VĂN BIỂN
11411VÕ VĂN THẮNG
12412NGUYỄN ĐẶNG HÙNG
13413TRỊNH VĂN MINH
14414NGUYỄN THU HÀ
15415NGUYỄN CHÍ DŨNG
16416LÊ TIẾN THÀNH
17417NGUYỄN CẢNH THÀNH
18418LƯU TRUNG TÁ
19419PHẠM TIẾN DUẨN
20420HÀ VÂN THANH
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 25/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 25/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1421NGUYỄN VĂN TIẾN
2422NGUYỄN CÔNG ĐẠO
3423NGUYỄN TRƯỜNG DUY LUÂN
4424MAI HUỲNH THANH LINH
5425NGUYỄN NGỌC HÙNG
6426PHẠM VĂN THAO
7427BÙI QUỐC CƯỜNG
8428NGUYỄN TRỌNG ANH
9429THÂN TRUNG KIÊN
10430TRẦN VĂN HẢI
11431DƯƠNG PHAN DUY KHANG
12432NGUYỄN VĂN HẢI
13433HOÀNG DUY KHÁNH
14434PHAN MẠNH TÂM
15435NGUYỄN PHAN VỸ
16436VƯƠNG GIA HÂN
17437LÊ ĐÌNH DŨNG
18438TRẦN THỊ NHỎ
19439TRẦN VĂN PHƯỚC
20440LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1441NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
2442NGUYỄN THÀNH NHÂN
3443NGUYỄN THỪA HẢI
4444HÀ HỮU NGHĨA
5445KIỀU XUÂN HOÀNG
6446HÀ VĂN HẬU
7447NGUYỄN MINH NGHĨA
8448LÝ THỊ MỸ PHƯỚC
9449NGUYỄN THIỆN HOÀNG AN
10450TRẦN THỊ BÉ LOAN
11451NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY
12452ZHUO YINGQUAN
13453NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI
14454HOU SHU O
15455NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
16456LƯỢNG THỊ MỸ DUNG
17457BÙI THẾ CÔNG
18458HỒ SĨ NAM
19459NGUYỄN MINH HOÀNG
20460TRẦN VĂN TIẾN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 29/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 29/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1461PHẠM NGỌC ĐẶNG
2462TRƯƠNG THỊ QUỲNH
3463NGUYỄN HOÀNG BẢO MI
4464LÊ VĂN HUY
5465LÊ VĂN TUẤN
6466ĐỚI VĂN HÙNG
7467SEM THỊ XUÂN HỒNG
8468LÊ DUY MINH
9469HUỲNH THANH TUẤN
10470NGUYỄN MINH DŨNG
11471BÙI MINH CƯNG
12472NGUYỄN BÁ LỢI
13473NGUYỄN HỮU NGHĨA
14474HỒ HỮU TÂM
15475NGUYỄN MINH THIỆN
16476NGUYỄN TIẾN HÒA
17477NGUYỄN VĂN BẢY
18478ĐOÀN MINH VƯƠNG
19479NGUYỄN TẤN HIỀN
20480DƯƠNG HIỂN SANG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/02/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 12/02/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1481LÝ THANH TÂN
2482DƯƠNG TẤN DŨNG
3483LÊ MINH CẦN
4484LÊ THANH HÀ
5485KHỔNG HOÀI NAM
6486NGUYỄN PHẠM NGUYÊN
7487ĐẶNG VĂN HIẾU
8488UNG NGỌC QUÝ
9489TRẦN ĐÌNH ĐẮC
10490LÊ HUY HẢO
11491NGUYỄN VĂN THANH
12492PHẠM VĂN BÍCH
13493HÀ VĂN LONG
14494TAN CHUNG CHE
15495LÊ THỊ HOÀNG YẾN
16496NGUYỄN TẤN THANH
17497ĐỖ NGỌC QUYÊN
18498NGUYỄN THỊ CHÍNH
19499BÙI DU MINH TUẤN
20500LÊ VĂN LONG​​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/19/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1341ĐỖ VĂN THIỆN
2342BÙI VĂN THẮNG
3343NGUYỄN DUY PHƯƠNG
4344PHÙNG VĂN HUẤN
5345TRẦN VĂN THIẾT
6346NGUYỄN BẰNG GIANG
7347NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
8348VÕ VĂN ĐIỀN
9349LI XIN
10350SU LIRONG
11351TRẦN XUÂN HÙNG
12352NGUYỄN MINH MẪN
13353LÊ MINH SỰ
14354CAO TRỌNG NỘI
15355NGUYỄN QUỐC NGUYÊN
16356DUMNOENNGAM SIRAPOP
17357WONGPANG TITIRAT
18358DE LA CERNA SHERWIN ZALSOS
19359BUGTAY JANREL CABATINGAN
20360CUEVAS MARY ROSE SALVADOR​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 11:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1321LÊ THANH VŨ
2322LÊ VĂN TÀI
3323NGUYỄN TIẾN VƯỢNG
4324TRẦN BÁ THANH PHONG
5325NGUYỄN THỊ KIM CẤT
6326LÊ HỮU HÒA
7327FANG DA WEI
8328NGUYỄN VĂN THÀNH
9329NGUYỄN VĂN LÂM
10330TSENG YING HUA
11331NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
12332CHÂU CHÍ CƯỜNG
13333NGUYỄN TRÍ TÂM
14334ĐỖ NHẬT TÂN
15335PHẠM KHƯƠNG DUY
16336TRƯƠNG THỊ TỐ NGA
17337LIN CHIH CHING
18338ĐINH HOÀNG BẢO
19339NGUYỄN LÝ TƯỞNG
20340CHU VĂN PHÚ​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1201TRẦN THỊ THÚY AN
2202NGUYỄN THẾ LINH
3203NGÔ GIA DŨNG
4204ĐẶNG THỊ HỒNG CÚC
5205CHEN JIEJIE
6206WEI ZHIGAO
7207XIAO HUA
8208YANG HSIU LING
9209LU BIN FANG
10210CHEN YANFANG
11211CHEN LAN
12212RAN XUE
13213ĐOÀN NHẬT TRƯỜNG
14214BỒ THỊ CẨM HỒNG
15215NGUYỄN VĂN HÒA HIỆP
16216NGUYỄN VĂN MỘT
17217PHẠM VĂN PHÁT
18218PATHIPATTI ASHOK KUMAR
19219VŨ VĂN TIỄN
20220TRẦN VĂN TRUNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1221NGUYỄN THỊ THUẬN
2222HỒ MỘNG XUÂN
3223LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
4224NGUYỄN THANH TIÊN
5225TRẦN MINH MẪN
6226VĨNH NGHIÊM
7227ĐỖ THỊ NGỌC LỘC
8228HOÀNG THỊ ANH
9229TRẦN KIM THANH
10230TRẦN CƯỜNG
11231NGÔ VĂN HOÀNG
12232NGUYỄN VĂN TRÍ
13233ĐẶNG XUÂN QUANG
14234NGUYỄN VĂN NGHĨA
15235LÊ HỒNG NGHI
16236HOÀNG VĂN HÙNG
17237NGUYỄN THANH HOÀI
18238LÊ TIẾN TÀI
19239TRƯƠNG HOÀI THANH
20240NGUYỄN MINH HOÀNG​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1241NGUYỄN HỮU DỤNG
2242NGUYỄN VĂN ĐÔNG
3243NGUYỄN THỊ YẾN NHI
4244GUO RUOKUI
5245LOU XINGXING
6246LIU ZHIJUN
7247JIANG XIANZHONG
8248HU JINGAO
9249CHEN GANG
10250CAO XINGXIONG
11251ZHANG YONGPING
12252HU GUICHUAN
13253ZHU HAIJUN
14254ZHAO YONG
15255FAN XINGLONG
16256LIU CHENGZHONG
17257ZHAO KEMING
18258ZHANG BENYONG
19259YANG SHIGUANG
20260WEN KUN​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1261PU BING
2262MA CHUNTAO
3263HUANG JINSHENG
4264ZHUANG YUDIAO
5265TRẦN NGỌC MAI CHI
6266LÊ THOẢNG
7267HỒ THANH MỸ
8268NGUYỄN XUÂN HOÀNG
9269LÊ THANH PHONG
10270CHEN HSIN HUNG
11271NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
12272TRẦN HOÀNG PHÚC
13273HUANG YONGWEI
14274NGUYỄN THỊ THANH THẢO
15275DƯƠNG MINH VÀNG
16276HUỲNH VĂN THÚY
17277NGUYỄN MẠNH HÙNG
18278NGUYỄN THANH THẢO
19279NGUYỄN VĂN LỤC
20280UNG VĂN NHƠN

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1281NGUYỄN THỊ HOA
2282NGUYỄN THANH DŨNG
3283VÕ TRỌNG TÍN
4284HỒ NGỌC QUÝ HẢO
5285HUỲNH QUANG KHẢI
6286NGUYỄN VĂN HÀ
7287CAI GUOQING
8288WANG JING
9289LƯƠNG THỊ NGỌC LAN
10290TRẦN THỊ KIỀU DUNG
11291SIVAKUMAR RAJENDRAN
12292LÊ VĂN LÝ
13293NGUYỄN THỊ XUÂN TIÊN
14294PHAN THỊ HỒNG NHUNG
15295PHẠM QUANG TRUNG
16296TRẦN MỸ HƯƠNG
17297NGUYỄN MẠNH HƯNG
18298VƯƠNG THỊ THẢO
19299NGUYỄN CAO CƯỜNG
20300VÕ HOÀI NAM​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 19/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/16/2019 10:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1301LÊ VĂN DIỆP
2302NGUYỄN TRUNG KIÊN
3303TRẦN KIM HẢI
4304NGUYỄN TÂN THINH
5305TRẦN VĂN TRÍ
6306NGUYỄN VĂN THANH LẬP
7307NGUYỄN VĂN THỎA
8308ĐOÀN CÔNG TRANG
9309TRẦN NGỌC PHƯƠNG
10310NGUYỄN THANH HÙNG
11311HỒ THỊ MỘNG TUYỀN
12312AO QUỐC TRIỆU
13313WU CHUN TE
14314HUỲNH THỊ THANH THÚY
15315VƯƠNG THỊ KIM CHI
16316HUỲNH BÁ ĐỨC
17317HUANG QINGSHENG
18318LEE CHI HAN
19319CAO QUỐC VƯƠNG
20320NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
8181NGUYỄN VÂN SANG
8282NGUYỄN THÀNH SONG
8383NGUYỄN HOÀI AN
8484LÊ ANH HỘI
8585LƯƠNG THỊ HỒNG LÊ
8686TRẦN XUÂN
8787NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
8888BÙI THỊ THU THỦY
8989HOÀNG VĂN LƯU
9090NGUYỄN DUY LINH
9191NGUYỄN THANH THẢO
9292NGUYỄN TẤN THÀNH
9393DƯƠNG ĐẠI LONG
9494ĐOÀN THẾ KÔNG
9595NGUYỄN TIẾN TRIỂN
9696NGUYỄN MINH HUY
9797NGUYỄN VĂN TƯỜNG
9898NGUYỄN ĐỨC THẮNG
9999NGUYỄN QUANG TRƯỜNG
100100VÕ THỊ THÀNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành


STTSố phiếu hẹnHọ tên
1101TRẦN NGỌC VĨNH
2102TRẦN THÁI THƯ
3103HUỲNH TẤN PHƯƠNG
4104NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
5105NGUYỄN HỮU PHƯỚC
6106NGUYỄN BÁ THU
7107NGUYỄN THÀNH CÔNG
8108BỒ DỤC CƯỜNG
9109TRẦN TRỌNG THÂN
10110NGUYỄN VĂN TUẤN
11111PHÙNG QUỐC THUẦN
12112NGUYỄN MINH DUY
13113LÊ VĂN BẢY
14114LÊ MINH HIẾU
15115VÕ MINH LUÂN
16116TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
17117NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
18118TRẦN THỊ THÚY
19119NGUYỄN HỒ HẢI
20120ROBINSON PHILLIP IAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1141PHẠM THỊ ÚT
2142NGUYỄN THỊ THANH TÂM
3143NGUYỄN MINH QUANG
4144PHAN NGỌC DIỆP
5145PARK IN WUNG
6146PHAN THỊ DIỄM
7147ĐOÀN VĂN HUY
8148HOÀNG MINH THUYẾT
9149LÊ VĂN LONG
10150HUỲNH THỊ KIM THOA
11151NGUYỄN THỊ LÝ
12152NGUYỄN NGỌC LỢI
13153NGUYỄN VĂN KHOA
14154NGUYỄN THỊ ĐIỆP
15155HOÀNG THỤC OANH
16156LÂM VÕ TRƯỜNG
17157NGUYỄN ANH TUẤN
18158TRẦN THANH TUYỀN
19159TRẦN HỮU HÒE
20160ZHANG XU​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
1161PENG ZIYUN
2162LEE DONG BAIK
3163NGUYỄN VĂN BẢO LINH
4164TRẦN DUY KHẢI
5165NGUYỄN VI TÍNH
6166NGÔ VĂN DÂN
7167ĐẶNG THÁI HẢI
8168TRẦN NHẬT ANH
9169NGUYỄN TRỌNG HIẾU
10170HỒ MINH TUẤN
11171ĐỒNG VĂN ĐỊNH
12172HUỲNH TẤN ĐẠT
13173NHỮ ĐĂNG HOÀNG TUẤN
14174NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
15175NGUYỄN CÔNG LONG
16176THÁI VĂN THÙY
17177NGUYỄN TRUNG KIỆT
18178WANG CHUN CHENG
19179LÊ CHÍ HƯNG
20180HOÀNG THỊ THÚY​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
STTSố phiếu hẹnHọ tên
1181YANG SSU PING
2182FENG YULIN
3183HWANG MYEUNG SOO
4184XIAO DEQING
5185LIN QIN
6186MAO RENCHENG
7187TRƯƠNG ANH DŨNG
8188NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
9189ĐẶNG VĂN HÀ
10190VŨ CÔNG SOÁI
11191TRUONG LOC VINH BAO
12192TRẦN THỊ HIỀN
13193ĐỖ NHẬT PHƯƠNG TRÚC
14194PHẠM CÔNG NGÂN
15195NGUYỄN NGỌC LONG
16196CHAN CHI SHENG
17197LI HONGJUN
18198NGUYỄN THIỆN TÂM
19199HOWELL TERRY JO
20200LÊ THỊ QUY​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/12/2019 7:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
121ĐẶNG QUANG HẢI
222HUỲNH THANH TÙNG
323NGUYỄN VĂN QUYẾT
424HUỲNH VĂN NAM
525TÔ DUY TOÀN
626ĐÀO MINH HẢI
727NGUYỄN CẨN
828LÊ XUÂN ĐỊNH
929ĐẶNG QUANG THẮNG
1030ĐẶNG MINH QUANG
1131YANG WEI SHAN
1232LIU CHIA MIN
1333THÂN THỊ THANH TUYẾT
1434NGUYỄN VĂN THANH
1535BÙI XUÂN THỦY
1636NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
1737HÀ THỊ BẢO YẾN
1838NGUYỄN THỊ YẾN
1939BÙI NGỌC ÁNH
2040BÙI THỊ DIỆU HUYỀN​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/12/2019 7:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
4141BÙI HIỂN
4242PHẠM VĂN HIẾU
4343ĐINH THỊ TUYẾT LOAN
4444DƯƠNG KIM PHỤNG
4545HUỲNH MINH LÂM
4646LÊ THỊ MAI THƯƠNG
4747LÊ QUỐC NGUYÊN
4848SHIMAGUCHI TADASHI
4949ZHAO WEI
5050BÙI SỸ HƯNG
5151CAO THẾ MẠNH
5252NGUYỄN VĂN DŨNG
5353LÊ QUANG PHAN DƯƠNG
5454LÊ CÔNG TUẤN ANH
5555NGUYỄN VĂN LỘC
5656THÁI BÌNH DƯƠNG
5757HUỲNH THỊ LỆ DUYÊN
5858NGUYỄN THÀNH LẬP
5959LÝ CHÍ CÔNG
6060LƯỜNG TIẾN TUẤN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/01/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/12/2019 7:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
6161NGUYỄN THỊ THU NGA
6262PHAN TIẾN TRÌNH
6363NGUYỄN BẢO THIỆN
6464PHÙNG VĂN CẦN
6565HÀ ĐỨC MẠNH
6666PHAN VĂN ĐỨC
6767LÊ MINH TÀI
6868HỒ THỊ THÚY HẰNG
6969HUỲNH QUỐC VĨNH
7070VƯƠNG THÁI HÙNG
7171HỒ KHẮC DU
7272TRẦN THỊ THU HÀ
7373MAI ANH KIÊN
7474NGUYỄN THỊ HIỀN
7575NGUYỄN VĂN TUẤN
7676MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
7777WAGNER FERNANDO DE OLIVEIRA
7878NGUYỄN LÂM VŨ
7979CHOI WON JOON
8080NGUYỄN VĂN THẮNG​​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 01/01/2019 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 01/01/2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 01/01/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/11/2019 7:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ tên
11PHẠM THÀNH TRUNG
22BÙI XUÂN GIÁP
33LÊ VĂN THUẤN
44HOÀNG VĂN VỸ
55NGUYỄN THỊ ANH THƯ
66TRẦN QUANG LỄ
77NGUYỄN DUY TÂN
88NGUYỄN VĂN TUÂN
99ĐINH XUÂN HOÀN
1010NGUYỄN THỊ LAN
1111PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY
1212QUÁCH NGỌC KIM TRỌNG
1313PHẠM YẾN THU
1414CAO THỊ NGỌC THỐ
1515ĐẶNG HOÀNG ANH
1616PHẠM MINH HẢI
1717HOÀNG VĂN ĐỨC
1818TRẦN MINH TÂM
1919PHÙNG MINH ANH
2020VŨ MINH THUẬN​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 (2)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 (2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/28/2018 1:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17018PARK MINKYU
27019LEE JONGTEA
37025DƯ NGỌC TẤN
47031VĂN HUỲNH THÁI CHÂU
57032PHẠM THỊ QUYÊN
67034PARK MINKYU
77035KIM JONG SAM
87036KIM BYEONGJUN
97095LÊ MINH THÀNH
107094ĐINH VĂN MINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 (3)Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 (3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/28/2018 1:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17093VÕ TRUNG HẬU
27089NGUYỄN THỊ THƠM
37088NGUYỄN VĂN VÂN
47086ĐÀO XUÂN THÂN
57082TĂNG THANH LONG
67078ĐẶNG VĂN NGHĨA
77077TRẦN MINH HIẾU
87074NGUYỄN VĂN MẠNH
97073NGUYỄN VĂN TRUNG
107072NGUYỄN ĐĂNG LỰC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio