Lý Lịch Tư Pháp
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lê Quốc HòaTrần Thiên Lĩnh
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Văn LôNguyễn Minh Quang
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trần Văn Nhiêu
 
UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết TTHC tại TTHCC.
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Vũ Thị Ngoc LanNguyễn Thanh Tuấn
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lê Thanh Phước
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Thị Thu HằngPhạm Hải Long
(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Đặng Viết ThànhNguyễn Ngọc Linh
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Ngô Văn Ký
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Dương Xuân HạnhNguyễn Hoài Nam
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/11/2019NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_14112019074228.jpg
11/14/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Quốc Hòa

Trần Thiên Lĩnh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_12112019110844.jpg
11/12/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Lô

Nguyễn Minh Quang

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_11112019111445.jpg
11/11/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Văn Nhiêu

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ tiếp nhận hồ sơ thông qua bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính côngThông báoTinQuy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ tiếp nhận hồ sơ thông qua bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết TTHC tại TTHCC.
11/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

t5.jpg

Cán bộ ​"một cửa" Sở Kế hoạch - Đầu tư giải quyết TTHC​ cho doanh nghiệp tại TTHCC ​của tỉnh


Phối hợp đồng bộ

Quy chế phối hợp vừa được UBND tỉnh ban hành nhấn mạnh đến sự phối hợp đồng bộ giữa Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại TTHCC. Theo quy chế này, các cơ quan không được tiếp nhận hồ sơ, TTHC nếu không thông qua bộ phận “một cửa” tại TTHCC tỉnh đối với các TTHC theo quy định (trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh quy định). Cùng với đó, quy chế yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy định pháp luật của từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cơ quan có thẩm quyền; cần thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận ở bộ phận một cửa của các cơ quan tại TTHCC theo quy định.

Việc quản lý, điều hành công việc hàng ngày tại TTHCC thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc TTHCC và thủ trưởng, trưởng bộ phận “một cửa” của các cơ quan có thẩm quyền. CBCCVC được phân công nhận nhiệm vụ tại TTHCC tỉnh phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng quy định tại quy chế này. Trong thời gian làm việc, CBCCVC được phân công nhiệm vụ tại TTHCC tỉnh phải thực hiện đồng phục do Văn phòng UBND tỉnh quy định (trừ CBCCVC có đồng phục của ngành theo quy định), đeo thẻ CBCCVC; đặt bảng tên trước quầy làm việc (nếu có) để thuận tiện trong giao dịch, công tác; đăng nhập phần mềm đánh giá cán bộ công chức; trong giao tiếp và giải quyết công việc phải thực hiện đúng các quy định về chính quyền thân thiện, công sở thân thiện, văn hóa giao tiếp ở công sở, quy chế tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và không được thực hiện những hành vi bị cấm theo quy định.

CBCCVC thực hiện sắp xếp, phân loại, xử lý, nhập liệu đầy đủ thông tin hồ sơ TTHC vào hệ thống “một cửa” điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Thời gian tiếp nhận hồ sơ có thể điều chỉnh (tăng/giảm) phù hợp với từng thời điểm, tình hình hồ sơ phát sinh thực tế của các cơ quan có thẩm quyền và được sự thống nhất giữa Văn phòng UBND tỉnh (TTHCC) và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, việc thay đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ phải được thông báo cụ thể cho tổ chức, cá nhân biết trước khi thực hiện.

Trách nhiệm trong phối hợp

Việc hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật, quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh đang có hiệu lực và thông qua các cách thức được quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ và quy định của tỉnh. Ngoài thực hiện hướng dẫn, CBCCVC ở bộ phận “một cửa” tại TTHCC thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về các dịch vụ hành chính công, dịch vụ bưu chính công ích, tiện ích hỗ trợ cho hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động rà soát, cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của cơ quan mình kịp thời theo quy định của Trung ương để TTHCC điều chỉnh, cập nhật, công khai TTHC tại TTHCC và tại cổng/trang thông tin hành chính công tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC nhằm bảo đảm hoạt động của tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ được thông suốt, hiệu quả, bảo đảm thống nhất trong việc theo dõi, quản lý của CBCCVC và cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chú trọng việc giải quyết TTHC liên thông, TTHC có tính chất liên thông chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác định rõ trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy trình, thời gian.

CBCCVC có trách nhiệm theo dõi tiến độ giải quyết TTHC, trình tự thực hiện, xử lý công việc kịp thời theo quy trình ISO, quy trình nội bộ, quy trình điện tử để bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn theo quy định; có trách nhiệm giải trình, chủ động trao đổi bằng văn bản với Văn phòng UBND tỉnh đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình sử dụng, bảo quản thiết bị phục vụ giải quyết TTHC, nếu có sự cố phát sinh, CBCCVC có trách nhiệm thông báo với TTHCC để lập biên bản ghi nhận và giải quyết; đồng thời chủ động theo dõi, quản lý, bổ sung các vật tư văn phòng của cơ quan, đơn vị mình phục vụ cho hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

TTHCC tỉnh trao đổi thông tin công việc với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo nguyên tắc phối hợp, việc trao đổi ý kiến được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, cần xử lý ngay, trưởng bộ phận “một cửa” của cơ quan có thẩm quyền thông báo, trao đổi với Giám đốc TTHCC để giải quyết. Trường hợp vượt quá phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Giám đốc TTHCC báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan để xem xét, giải quyết. Trường hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến việc vận hành, quản lý, sử dụng trang thiết bị trong quá trình hoạt động hàng ngày tại TTHCC, CBCCVC và cán bộ được phân công phụ trách làm việc tại TTHCC chủ động đề nghị để TTHCC tiếp nhận, trực tiếp xử lýhoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý theo đề nghị xử lý công việc. 

​Sưu tầm: Báo Bình Dương​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 07/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 07/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_07112019140715.jpg
11/7/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Vũ Thị Ngoc Lan

Nguyễn Thanh Tuấn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 08/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 08/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_07112019143147.jpg
11/7/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Thanh Phước

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_05112019154506.jpg
11/5/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phạm Hải Long

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_05112019154242.jpg
11/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đặng Viết Thành

Nguyễn Ngọc Linh

False
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-11/710ccde66d7e8920d06f_Key_01112019135719.jpg
11/1/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Ngô Văn Ký

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/11/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/11/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_31102019121159.jpg
10/31/2019 1:00 PMNoĐã ban hành


(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Dương Xuân Hạnh

Nguyễn Hoài Nam

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 29/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 29/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_29102019073623.jpg
10/29/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đoàn Nguyên Vũ

Nguyễn Văn Nhuận

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 30/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 30/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_29102019074332.jpg
10/29/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Từ Minh Cảnh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_28102019081205.jpg
10/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Quang Huy

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 25/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_24102019113042.jpg
10/24/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

An Thành Quang

Nguyễn Hữu Nghĩa

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 24/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 24/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_23102019134706.jpg
10/23/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Trọng Tiến

Phạm Ngọc Hồ

Phạm Tấn Tài

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 16/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16667BOSTANCI MURAT
26477LÊ TRUNG KIÊN
36482LÊ QUANG DIỆN
46511NGHIÊM QUỚI
56531ĐINH THÀNH QUÍ
66546NGÔ THỊ HUỆ
76547NGUYỄN QUANG ĐỘ
86548HUỲNH VĂN LỘC
96553LEE HAEEUN
106554NGUYỄN ĐÌNH NGUYỆT THU
116557LÊ VĂN THU
126558TỐNG HỮU PHƯỚC
136559PHAN HOÀI LINH
146560NGUYỄN THỊ KIM ANH
156561ILAGAN APRIL DE VILLA
166563NGUYỄN NGỌC HIẾU
176562ĐẶNG XUÂN ĐỊNH
186564GOKHALE SANJAY JAYANTRAO
196566NGUYỄN DUY PHƯƠNG
206567NGUYỄN LÊ NGỌC HẬU
216549BÙI XUÂN GIÁP
226550NGUYỄN THỊ THỦY
236551LÊ HOÀNG VÔ
246552LÊ THỊ QUÝ NGÔN

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​    

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16570PHẠM BIỂU THẮNG
26571LIU WEN YI
36572DE SMET JOHN FRANCIS ANDREW
46573KOCHAV SARAH PUTNAM
56574HSU CHUN CHUN
66576VŨ NGỌC HIỂN
76577HUỲNH HỮU TÀI
86581TRỊNH VĂN HỮU
96583ĐINH VĂN HOÀNG
106584NGUYỄN TUẤN EM
116585NGUYỄN XUÂN THAO
126587JUNG SEUNGHYUN
136588MAI NGỌC THIÊN NGÂN
145715TRẦN VĂN SƠN
155401LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
165798TRẦN QUỐC CHIẾN
174358KIỀU VĂN NINH
186568LÊ THỊ HOÀI GIANG
196569DƯƠNG VĂN THÁI
206575HOÀNG THANH TÙNG
216579NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY
226582TRẦN XUÂN
236467BÙI NGÔ NHA KHÁNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
14891PHẠM VĂN THANH
26362NGUYỄN VĂN TRÌNH
36363ĐỒNG HUY HÙNG
46253NGUYỄN VĂN TẠO
56257ĐOÀN VĂN CHIẾN
66288MAI TRƯỜNG AN
76296TRẦN MẠNH HÙNG
86294VŨ BẮC TUẤN
96303HỒ MINH TÂM
106318DƯƠNG VĂN THÀNH
116381PHẠM NHƯ HÒA
126384LÊ THỤY TRÀ MY
136215NGUYỄN THÀNH LUÂN
146364NGUYỄN HỮU TÀI
156365TRẦN XUÂN DŨNG
166366NGUYỄN MINH TÀI
176367LIU KUI
186368NGUYỄN HUY HOÀNG
196369NGUYỄN ĐÌNH TRUYỆN
206370NGÔ MINH HOÀNG
216371TRẦN VĂN HÙNG
226372LÊ THỊ BÍCH HẰNG
236373HỒ BÁ TRUYỀN
246374NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
256375NGUYỄN THỊ CÚC
266376NGUYỄN ĐIỀN GIANG
276378PHẠM HỮU ĐỊNH
286382ĐẶNG VĂN TUẤT
296383TRỊNH NGÂN OANH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16434TRẦN NHẬT DƯƠNG
26433TRỊNH DUY HIẾU
36431NGUYỄN THANH BÌNH
46430PHẠM HỒNG THÁI
56429NGUYỄN VĂN LƯU
66428ĐẶNG KHẮC THIỆU
76426KHƯƠNG QUỐC BẢN
86425TÔ DUY TIỆP
96424LÊ VĂN NAM
106416LÊ MỘC VI
116415TRẦN CÔNG THƯƠNG
126413NGUYỄN TRUNG KIÊN
136412NGUYỄN VĂN QUÝ
146411HỒ SỸ LÂM
156410LÊ VĂN PHA
166409TRẦN MỸ NHƯ
176408NGUYỄN HOÀNG PHONG
186407NGUYỄN TIẾN NGỌC
196405BÙI NGUYÊN THOẠI
206403NGUYỄN HUỲNH HIẾU
216402NGUYỄN MINH TƯỜNG
226401TRẦN VĂN BIÊN
236400YU CHIA CHI
246399LAI YU CHEN
256398WU YU YING
266396NGUYỄN THÀNH TRUNG
276394LÊ THANH THÔNG
286391NGUYỄN TRỌNG THẾ
296239HUỲNH THÚY AN
304807PHẠM VĂN HIỆP
316506NGUYỄN QUANG HẬU
326518NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
336517KANATSU MASAKI
346516NGÔ VỸ LUÂN
356515NGUYỄN TRUNG TÂM
366514LÊ THỊ SÁU
376513NGUYỄN TIẾN DŨNG
386512NGUYỄN THỊ LAN
396510TOMA JIRO
406509HOÀNG VĂN LINH
416508NGUYỄN DŨNG
426507BÙI THANH PHƯỢNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11746LÊ KIM NHẬT
25006MAI THỊ HỒNG
35890NGUYỄN DUY KHƯƠNG
46355ĐỖ XUÂN HƯƠNG
56348NGUYỄN VĂN HẢI
66379PHÙNG TRẦN THIÊN
76389NGUYỄN QUỐC LỢI
86397TRỊNH SAO VƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16464LÊ THỊ DUYÊN
26462NGUYỄN VĂN HOÀNG
36442NGUYỄN CÔNG DƯƠNG
46435NGUYỄN THỊ HỒNG KHUYÊN
56436NGUYỄN TRỌNG VĂN
66437NGUYỄN THỊ NHỒNG
76438TRẦN VĂN QUẾ
86439NGUYỄN HỮU TOÀN
96440NGUYỄN TIẾN VŨ
106441TRẦN HỮU HẢI
116443LÊ VĂN TUẤN
126444PHAN VĂN LỘC
136445PHAN HOÀI LINH
146446KHỔNG TẤN PHÁT
156447TRẦN MẠNH LINH
166448TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
176449LÊ VĂN THỌ
186450CHUNG HOY IN
196451CHÂU TRẦN HỒNG VƯƠNG
206452NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
216453TRẦN THỊ HÀ
226454TRẦN NGỌC LINH
236455TIÊU LÊ THÀNH ĐẠT
246456HUỲNH ĐỨC TRUNG
256458NGUYỄN HOÀNG LÂN
266459XIANG LIYUE
276460TANG YOUJUN
286461PHẠM VĂN UYÊN
296463NGUYỄN XUÂN THÙY
306466THÁI THỊ HOÀI THƯƠNG
316475NGUYỄN CHÍ THUẬN
326484NGUYỄN THANH DUY
336485TRỊNH ÁNH THIÊN TRANG
346489LÂM NGỌC LỆ QUYÊN
356490BÙI THỊ BÍCH ĐÀO
366492ĐIỀN ANH HUY
376503LÊ THỊ KIM THU
386504NGUYỄN THANH VŨ
396502NGUYỄN THÙY DUNG
406505NGUYỄN VĂN SANG
416465DU GIA HUY
426468HUỲNH CÔNG PHI
436469VÕ LA THĂNG
446470LIU SHUN FU
456471LIU QIAN
466472TAN HUI
476473XING YI MIN
486474CHEN JIEZHEN
496476HOÀNG DUY NHÂM
506478NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
516479NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
526480TẠ PHƯƠNG BÌNH
536481PHẠM THỊ LAN
546483HÀ VĂN HỒNG
556486VÕ THANH QUANG
566487PHẠM VĂN VINH
576488NGUYỄN DOÃN THẢO
586491PHẠM NHƯ THẮNG
596493PHẠM VĂN TY
606495PHẠM THỊ NGỌC MAI
616496PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
626497VÕ VĂN PHƯỚC
636498MICHEL GRANGER
646499KAO YU HSIANG
656500PHÙNG VĂN HỔ
666501KHAMSUTHEE MR. SODSAI
676494NGUYỄN THÀNH CÔNG
683429NGUYỄN THỊ HỒNG
696545LA THỊ NGỌC TUYỀN
706541VŨ THỊ NHUNG
716540BÙI HẠNH DUNG
726537TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA
736534TRỊNH THỊ ĐÀO
746532PHẠM THỊ MỸ LAN
756530TRẦN DU MỸ
766529NGUYỄN PHÙNG HOÀNG PHÚC
776528NGUYỄN PHÙNG HOÀNG TRỌNG
786527PHÙNG THỊ NGỌC HỒNG
796519HOÀNG TRÚC GIANG
806544LÊ MỸ LÂM
816543PHẠM THỊ TOAN
826542PHAN TẤN QUYỀN
836539CHENG GUOHUA
846538LÊ THÁI TOÀN
856536VŨ HOÀNG QUYÊN
866535NGUYỄN THỊ THUẬN
876533NGUYỄN BÁ THƯ
886526VŨ THỊ HẠNH THU
896525NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG TRANG
906524VÕ VĂN TUẤN
916522NGUYỄN THANH TÙNG
926523NGUYỄN VĂN ĐÍCH
936521PHẠM ĐÌNH CHIẾN
946520ĐINH TRẦN QUANG NHÃ​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​​

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16838ĐINH THÀNH TÀI
26432VÕ THÀNH LỘC
36406LÊ VĂN PHÚC
46417NGUYỄN QUÝ ĐÀO
5471BÙI MINH CƯNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_16102019150228.jpg
10/16/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Đạt

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_15102019094829.jpg
10/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hà Minh Đường

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/10/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/10/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/710ccde66d7e8920d06f_Key_14102019132509.jpg
10/14/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thị Út Mười

Nguyễn Thị Yến Ly

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/12/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16228ZHANG WANLI
26226LUO JIANHUA
36224NGUYỄN TẤN SANG
46223NGUYỄN THÀNH TRIẾT
56221NGUYỄN VĂN THUẬN
66220NGUYỄN LÊ THỊ DIỆU THÚY
76218ĐỖ CAO CƯỜNG
86217ĐỖ VIỆT HÙNG
96216PHAN MẠNH TRÍ
106143TRẦN QUỐC KHÁNH
116214NGUYỄN VĂN NGHIỆP
126212PHAN LÂM NHỰT TRƯỜNG
136211NGUYỄN QUỐC THANH
146210NGUYỄN THỊ BÍCH NHI
156208LÊ VĂN NGÂN
166207TRẦN HIỆP MẬU
176206PHAN THỊ NHUNG
186203TRẦN THỊ THANH TUYỀN
196200QUẢN LÊ TRỌNG VĨNH
206199PHAN THỊ THANH
216194LÊ THỊ QUYÊN
226193SHANG JIANLI
236155LÊ VĂN THỨC
246178NGÔ ĐỨC THUẬN
256185ĐẶNG TÚ ANH
266186LÊ ANH TUẤN
276187LÊ ĐÌNH CƯỜNG
283146TRƯƠNG ĐÌNH BẢO NGỌC
296230NGUYỄN TRÍ LONG
306231ĐINH VĂN VĨNH
316232ZHOU GUFENG
326233HE HUILIN
336234LIU TAI AN
346235CHANG CHIA JUNG
356236NGUYỄN QUANG TRUNG
366237TRẦN QUỐC DUY
376238NGUYỄN MẠNH KHA
386240MENG CHAOHUA
396241RAO GUOBAO
406242HUANG QUN
416243LI ZHONGHAI
426244ZOU JIAFU
436245XIAO SHIXIONG
446246CHANG YU CHIN
456250NGUYỄN QUỐC NAM
466252HUỲNH THỊ NGỌC XUÂN
476262VŨ NGỌC HÂN
486260PHAN THỊ HỘI
496256NGUYỄN HỮU DŨNG
506255HUỲNH MINH TUẤN
516254NGUYỄN MINH HẢI
526248NGUYỄN VĂN MINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/12/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16247MAI THỊ PHƯƠNG TRANG
26258PHAN THỊ LỘC
36263HỒ MINH HIẾU
46266NGUYỄN TẤN LỘC
56265LÊ THỊ HỒNG MINH
66264HỒ QUỐC QUANG
76259NGUYỄN SINH
86267NGÔ THỊ HIỀN
96273PHẠM QUỐC TUẤN
106275NGUYỄN HỮU TÀI
116292MAI CÔNG TIẾN
126293PHẠM ĐÌNH HÙNG
136268NGUYỄN PHƯƠNG NAM
146269NGUYỄN ANH TUẤN
156270ÂU KHÁNH PHỤNG
166271DANH XÀ HOANH
176272DƯƠNG MINH LUÂN
186274PHẠM VĂN NGUYỄN
196276TANG HSIEN JEN
206277LOU CHI CHENG
216278CHANG MU SHUI
226279NGUYỄN TRẦN THANH NHÀN
236280NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
246281VÕ VĂN BÉ
256282ĐỖ VĂN HỒ
266283PHẠM VĂN HIẾU
276284VÕ THANH PHONG
286285PHẠM PHÚ THỨ
296286LÊ BÁ LINH
306287PHAN THỊ THOA
316289PHẠM VĂN CÔNG
326295NGUYỄN ĐỨC HUY
336291NGUYỄN VĂN THIẾU
346290NGUYỄN TOÀN ĐỊNH
356377NGUYỄN ĐỨC TUẤN
366387TRẦN MẠNH HÀ
376388LÊ XUÂN VINH
386297NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
396298NGUYỄN NGỌC THU
406300TRƯƠNG HỒNG NHUNG
416301TRƯƠNG QUỐC BÃO
426309LÊ THỊ HÀ
436311NGUYỄN THỊ HIỀN
446324NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
456329NGUYỄN ĐÌNH HẢI
466328NGUYỄN TRỌNG MINH
476327NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI
486326NGUYỄN NGỌC ANH
496325AN JUNHO
506323VÕ THỊ TUYẾT NHUNG
516322HOÀNG MẠNH HIỆP
526321NGUYỄN VĂN QUANG
536319THÁI MINH PHỤC
546317VŨ THỊ THU
556316NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
566315NGUYỄN VÂN ANH
576314PHẠM KHẮC MINH PHƯƠNG
586313TRẦN THANH HẢI
596312VŨ TRUNG HIẾU
606310HOÀNG VĂN NHẬT
616308NGUYỄN CHIÊU PHONG
626307YANG DEFA
636306LÊ MINH THÀNH
646302LÊ NGỌC PHẢI
656299NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
666330NGUYỄN HOÀNG MINH TÂM
676331VŨ HOÀI NAM
686332PHAN QUỐC NAM
696333VÕ MINH HOÀNG
706334PHẠM THỊ HUYỀN NHAN
716335CHUNG NGUYỄN HOÀNG NAM
726339TRƯƠNG BÁCH KẾT
736342LÊ THỊ THÚY VÂN
746344PHAN CHÂU THÀNH
756343BÙI THỊ TÁNH
766341RAO PEILEI
776345YUAN KAIYUAN
786346PHẠM HOÀI NGUYỄN
796347TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
806349LIN KO MING
816350CHEN CHENG CHUAN
826351CHANG CHENG YU
836352HUANG YIPING
846353LIU LINBANG
856354TRẦN QUỐC THẮNG
866356TRẦN TRUNG
876357LẠI THỊ THU HÀ
886336PHẠM MỸ KIM
896337CÓNG THÚY BÌNH
906338ĐẬU THỤY ÁNH NHUNG
916358NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
926032NGUYỄN TẤN SANG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/12/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16195NGUYỄN HOÀI PHONG
26149NGUYỄN TRUNG PHONG
36209TRẦN VĂN ĐIỆN
46213LÂM MINH LUÂN
56225NGUYỄN VĂN SINH
66362NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI
76427NGUYỄN THỊ PHI YẾN
86423LÊ TOÀN
96422VÕ THỊ NGỌC PHƯỢNG
106421NGUYỄN TRẦN BÍCH HẠNH
116420NGUYỄN VŨ DUY TÂN
126419TRỊNH THỊ THÙY LINH
136418ĐỖ THỊ NGA
146414TRẦN VĂN LÂM
156393NGUYỄN THỊ KIM YẾN
166392NGUYỄN THỊ HIỀN
176390HỨA NGỌC LOAN
186385NGUYỄN HỮU PHƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/12/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
15003NHÂM KIM PHƯƠNG
25058PHẠM THÀNH TIẾN
32353NGÔ HỮU MINH THANH
45490TRẦN ĐÀM LONG
56180ĐẶNG CÔNG NGĂN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/10/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
10/12/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16215NGUYỄN THÀNH LUÂN
26434TRẦN NHẬT DƯƠNG
36426KHƯƠNG QUỐC BẢN
46416LÊ MỘC VI
56409TRẦN MỸ NHƯ
66408NGUYỄN HOÀNG PHONG
76403NGUYỄN HUỲNH HIẾU
86401TRẦN VĂN BIÊN
96399LAI YU CHEN
106396NGUYỄN THÀNH TRUNG
116391NGUYỄN TRỌNG THẾ​ 
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio