Hộ tịch
Thứ 4, Ngày 24/05/2023, 22:00
Công văn số 833/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 09/5/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHC
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​Thực hiện Công văn số 429/HTQTCT-HT ngày 21/4/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHC và để việc triển khai liên thông đối với 02 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng theo Đề án 06 được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản QPPL, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan[1]; bảo đảm thời hạn giải quyết các việc hộ tịch (khai sinh, khai tử) theo đúng quy định Luật Hộ tịch và bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh, có Giấy khai sinh của trẻ em;

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng tài liệu do Văn phòng Chính phủ cung cấp kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023;

- Tổng hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện tại địa phương gửi về Sở Tư pháp để báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp để phối hợp, tháo gỡ xử lý.


[1] Như quy định tại Điều 16, Điều 34 Luật Hộ tịch; Khoản 1, 2, 5 của Điều 2, các Điều 3, 4, 6, 9, mục 1 Chương III của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; Điều 2, 3, 6, 13 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020; Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022; Khoản 6 Điều 3, khoản 6 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022…

Tải về CV_833_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   330
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio