Hộ tịch
Thứ 2, Ngày 05/12/2022, 22:00
Công văn số 2274/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 01/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2022 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1104/HTQTCT-HT ngày 25/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn, Sở Tư pháp đề nghị  UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động thực hiện các hướng dẫn về việc rà soát dữ liệu trong CSDLHTĐT với sổ hộ tịch theo các Công văn Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hướng dẫn[1]

2. Rà soát, thống kê đánh giá tình trạng Sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng hiện đang lưu giữ, phối hợp với cơ quan công an triển khai việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC.

(Việc phối hợp nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC chỉ thực hiện đối với 04 loại Sổ hộ tịch cơ bản (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi), do đó, đối với các loại Sổ hộ tịch khác vẫn cần thực hiện số hóa, quy trình số hóa này cần lưu ý sử dụng dữ liệu hộ tịch đã được nhập trên nền tảng CSDLQGVDC và được gán số định danh cá nhân để giảm bớt thao thác nhập dữ liệu).

3. Phối hợp với cơ quan công an cấp xã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với những trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022.​

[1] Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022, Công văn số 354/HTQTCT-HT ngày 13/5/2022, Công văn số 691/HTQTCT-HT ngày 23/8/2022

Tải về CV_2274_HCTP.signed.pdf

Tải về Công văn số 1104HTQTCT-HT.pdf

Tải về Quy trình số 1050HTQTCT-QLHC.pdf

Lượt người xem:  Views:   706
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio