Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 11/12/2020, 15:00
Một số lưu ý khi thực hiện các quy định về biểu mẫu, Sổ Hộ tịch theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2020 | Phòng HCTP&QLXLVPHC
Ngày 28/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2020, thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015).

Để bảo đảm thực hiện thống nhất một số quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về sử dụng, biểu mẫu Sổ hộ tịch, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố lưu ý triển khai những nội dung sau:

1. Về sử dụng mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch.

2. Việc mở, khóa Sổ hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch.

Tải về CV_2107_STP-HCTP.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   2024
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio