Đấu giá
 
​Ngày 18/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân như sau:1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sảnCÔNG TY ĐẤU ...
 
​Ngày 18/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 12​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Xuân Hương, hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Quốc Dân​​./.Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_12_STP-BTTP.signed.pdf​
 
​Ngày 05/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC như sau:1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài ...
 
Ngày 05/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa như sau:1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sảnCÔNG TY ĐẤU ...
 
​Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 145​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho 03 đấu giá viên hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Thành Nam, gồm: ông Đào Nguyễn Anh Vũ, ông Trần Văn Duẩn và ông Ngụy Cao Khánh​​./.Nội dung chi tiết xem tại file đính ...
 
​Ngày 23/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 143​​/QĐ-STP về việc​​ cấp Thẻ đấu giá viên. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Hoàng Thanh Tịnh​ hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh​ Trực tuyến TCC​​./.Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_143_STP-BTTP.signed.pdf
​Thực hiện Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1784/STP-BTTP ngày 23/12/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc tham ...
 
Quyết định cấp Thẻ ông Nguyễn Hữu Đức​QD_138_STP-BTTP.signed.pdfQuyết định cấp Thẻ ông Trần Như Thành​QD_137_STP-BTTP.signed.pdf
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh VAMCTinThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/12/2022TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Châu Thị Nga tại Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Châu Thị Nga tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Lê Việt Hùng tại Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Lê Việt Hùng tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông tin về việc cấp Thẻ đấu giá viên của bà Lâm Thị Thanh Thủy tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính LuậtTinThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 2183/TB-STP về việc chấm dứt hoạt động Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật. Theo đó, Sở Tư pháp đã xóa tên Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật trong Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

TB_2183_BTTP.signed.pdf

Thông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Triển khai thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhTinTriển khai thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 3933/UBND-NC ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, ngày 04/10/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1872/STP-BTTP triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh về một số nội dung sau:

1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Về nghĩa vụ, trách nhiệm của người có tài sản

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện nghiêm nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan như: chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá; tham dự cuộc đấu giá; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước;...

b) Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian qua, Sở Tư pháp có nhận được phản ánh về việc một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chưa đúng theo quy định (không đăng thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và kết quả lựa chọn trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; nội dung thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chưa đúng theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP;…).

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo, quán triệt người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP và hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

2. Đối với các tổ chức đấu giá tài sản

a) Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất đúng theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản, các quy định pháp luật khác có liên quan và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp về hoạt động đấu giá tài sản; đảm bảo việc đấu giá đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá.

b) Thực hiện việc nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đúng theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP và hướng dẫn tại Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp.

3. Về Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022. Theo đó, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất, xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất,…

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND./.

File đính kèm

Thong tu 02.20222.TT.BTP.pdf

Cong van 1949-BTP.pdf 

3933-NC.signed.pdf 

18-2022-QD.signed.pdf

CV_1872_BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinKiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/19/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 05/8/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, có 14 đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra bao gồm: 05 doanh nghiệp đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín, Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật, Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TDC Việt Nam, Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC, Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam) và 09 Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Việt Nam, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh VAMC, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Nam Việt, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành, Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt).

Về hình thức kiểm tra: kiểm tra trực tiếp tại trụ sở tổ chức đấu giá tài sản và kiểm tra bằng hình thức báo cáo.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản đối với tổ chức đấu giá tài sản. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; phát hiện, chấn chỉnh các sai sót; xử lý đối với vi phạm của cá nhân, tổ chức trong hoạt động đấu giá tài sản; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đấu giá tài sản; phát hiện những bất cập của pháp luật để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc; góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động đấu giá tài sảnTinChấn chỉnh tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số ​1377/STP-BTTP ngày 28/7/2022 về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản. Theo đó, để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Rà soát hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản (giấy đăng ký hoạt động, hợp đồng thuê trụ sở, danh sách đấu giá viên,...), cập nhật kịp thời các nội dung thay đổi trong quá trình hoạt động của tổ chức.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản thì các giấy tờ có trong hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện việc đấu giá tài sản đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý đến quy định tại Điều 9 Luật Đấu giá tài sản về các hành vi bị nghiêm cấm, như: thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá,…

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá thì kịp thời báo cáo, thông tin, phản ánh về Sở Tư pháp để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

3. Giám đốc tổ chức đấu giá tài sản quán triệt đến các đấu giá viên của tổ chức phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

4. Các tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm, nghĩa vụ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra vụ việc có liên quan đến hồ sơ đấu giá mà tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện./.

Chi tiết xem tại file đính kèm CV_1377_BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/7/2022)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/7/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyếnTinSở Tư pháp tỉnh Bình Dương phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC (địa chỉ: 31 đường Hoàng Hoa Thám, khu phố 8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ ngày 11/6/2021.

Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC đã gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp đề nghị thẩm định.

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 25/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định), thời gian qua, Hội đồng thẩm định đã tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng tại trụ sở Công ty và tổ chức 02 cuộc họp để thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC.

bttp-2022-hop HDTD lan 2-2.jpg

(Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại cuộc họp)

Tại cuộc họp ngày 29/4/2022, Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện Công ty thuyết trình về các nội dung của Đề án, chạy thử nghiệm Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Các thành viên Hội đồng thẩm định trao đổi, nhận xét, đề nghị Công ty làm rõ các nội dung cần thiết; bổ sung, hoàn thiện Đề án và Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến theo đúng quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Trên cơ sở văn bản giải trình và báo cáo bổ sung của Công ty tại cuộc họp Hội đồng lần 2 (ngày 01/7/2022), Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

bttp-2022-hop HDTD-4.jpg

(Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC thuyết minh về Đề án đấu giá trực tuyến)

Ngày 07/7/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định số 86/QĐ-STP phê duyệt Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC là tổ chức đấu giá tài sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến./.

bttp-2022-hop HDTD lan 2-3.jpg

(Thành viên Hội đồng thẩm định chụp hình lưu niệm cùng với đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC​)

Thông tin
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinQuyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung 06 Điều của Quy định, trong đó có một số quy định nổi bật như sau:

- Về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND bổ sung quỹ đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai.

- Về xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã quy định rõ thẩm quyền xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất, việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.  Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

- Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố: có trách nhiệm thông báo công khai về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định pháp luật.

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022./.

18-2022-QD.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 24/5/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa có sự thay đổi về danh sách thành viên của Công ty.

Thực hiện quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp cung cấp thông tin thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa như sau:

1. Danh sách thành viên hợp danh trước khi thay đổi

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh 1980

1932/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 28/6/2017 

 
2 Nguyễn Hoàng Đại1999  
3 Lâm Thị Thanh Thủy1978

1282/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 23/12/2015 

 
4 Đỗ Bùi Chu1968  

 

2. Danh sách thành viên hợp danh​ sau khi thay đổi

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh 1980

1932/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 28/6/2017 

 
2 Lâm Thị Thanh Thủy1978

1282/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 23/12/2015 

 
3 Đỗ Bùi Chu1968  

 Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa không thay đổi.

QD_63_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/5/2022) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/5/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp lại Thẻ đấu giá viên (Phạm Huy Đức)TinThông báo về việc cấp lại Thẻ đấu giá viên (Phạm Huy Đức)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Lê Bá Thành)TinThông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên (Lê Bá Thành)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc ghi tên ông Mai Thanh Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giáTinThông báo về việc ghi tên ông Mai Thanh Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 19/5/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 842/STP-BTTP về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. Theo đó, Sở Tư pháp đã ghi tên ông Mai Thanh Bình, sinh ngày 20/7/1976, căn cước công dân số 074076007278 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/4/2022 vào Danh sách người tập sự hành ​nghề đấu giá:

Thời gian tập sự: 06 tháng kể từ ngày 09/5/2022.

Nơi tập sự: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Nam. 

Đấu giá viên hướng dẫn: ông Đào Nguyễn Anh Vũ, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 812/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/9/2013, Thẻ đấu giá viên số 38/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 31/12/2021​.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_842_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc ghi tên ông Phạm Minh Tuấn vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giáTinThông báo về việc ghi tên ông Phạm Minh Tuấn vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 05/5/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 740/STP-BTTP về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. Theo đó, Sở Tư pháp đã ghi tên ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 29/10/1980, chứng minh nhân dân số 280698746 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/12/2017 vào Danh sách người tập sự hành ​nghề đấu giá:

Thời gian tập sự: 06 tháng kể từ ngày 12/4/2022.

Nơi tập sự: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập. 

Đấu giá viên hướng dẫn: ông Nguyễn Quốc Nghiêm, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 813/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/9/2013, Thẻ đấu giá viên số 06/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/4/2019​.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_740_STP-BTTP.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/4/2022)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPPTinCông bố về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-STP về việc​​ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPPTheo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố thay đổi ​nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.1. Trước khi thay đổi

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI ĐỨC TPP

1.2. Sau khi thay đổi

          CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRỰC TUYẾN TDC VIỆT NAM

2. Địa chỉ trụ sở

2.1. Trước khi thay đổi

​1829 đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2.2. Sau khi thay đổi

537 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Các nội dung đăng ký hoạt động khác của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP (nay là Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TDC Việt Nam) không thay đổi.​/.

QD_40_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnTinTriển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022). Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản về: nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;,… Kèm theo Thông tư có phụ lục bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục I) và mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (phụ lục II).

Để việc triển khai thực hiện Thông tư được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 23/3/2022 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 422/STP-BTTP đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_422_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2021TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 11 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 09 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2021, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 181 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 317 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 419 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 3,2 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 451 triệu đồng.

Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 03 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 12 Thẻ đấu giá viên..

- Năm 2021, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Ban hành Công văn số 112/STP-BTTP ngày 22/01/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

+ Ban hành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành; các tổ chức đấu giá tài sản; người có tài sản trên địa bàn tỉnh như: Công văn số 3528/UBND-NC ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1182/STP-BTTP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1348/STP-BTTP ngày 05/10/2021 chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản,…

+ Theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; báo cáo về việc theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; việc tổ chức đấu giá trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Việc giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 05/1999/QĐ-CT ngày 12/01/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ về biên chế và chi phí hoạt động thường xuyên từ năm 2005.

Từ trước năm 2019, Trung tâm hoạt động có hiệu quả, bảo đảm nộp ngân sách và tự chủ. Từ năm 2019 đến nay hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn, thu không đủ chi. Thời gian qua, Sở Tư pháp đã có nhiều chủ động, cố gắng, nỗ lực tham mưu tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản của Trung tâm; viên chức, người lao động Trung tâm cũng có sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả.

Trước tình hình đó, căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập về nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng được Sở Tư pháp thực hiện theo quy định. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Tư pháp tiếp nhận được 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại). Trong đó 01 đơn tố cáo không đủ điều kiện xử lý nên lưu đơn; 01 đơn khiếu nại tranh chấp hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn./.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021) Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/23/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc ghi tên bà Tạ Thùy Châu và bà Ông Mỹ Anh vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá TinThông báo về việc ghi tên bà Tạ Thùy Châu và bà Ông Mỹ Anh vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 28/01/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 162/STP-BTTP về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá. Theo đó, Sở Tư pháp đã ghi tên các cá nhân sau vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá:

1. Bà Tạ Thùy Châu, sinh ngày 04/02/1955, căn cước công dân số 079155005186 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/10/2018.

2. Bà Ông Mỹ Anh, sinh ngày 08/7/1986, căn cước công dân số 093186000571 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/8/2020.

Thời gian tập sự: 06 tháng kể từ ngày 17/01/2022.

Nơi tập sự: Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC. 

Đấu giá viên hướng dẫn: ông Nguyễn Hữu Đức, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1549/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22/9/2016, Thẻ đấu giá viên số 35/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/12/2021.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_162_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio