Thừa phát lại
Thứ 5, Ngày 10/11/2022, 10:00
Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế phối hợp công tác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2022

​Ngày 04/11/2021, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế số 1513 QCPH/STP-THSDS về phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, thay thế Quy chế phối hợp ký kết ngày 10/10/2016. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế cũ, Quy chế số 1513 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới để phù hợp hơn với các quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của hai cơ quan.

QCPH-STP-THADS.jpg


Về trợ giúp pháp lý về thi hành án dân sự, Quy chế số 1513 đã bổ sung thêm nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự: chỉ đạo, quán triệt các Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện, công chức thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc liên quan đến công dân, nếu công dân thuộc diện người được trợ giúp pháp lý, có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (nếu họ có nhu cầu trợ giúp pháp lý); Tạo điều kiện thuận lợi cho người người thực hiện trợ giúp pháp lý trong quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Xác nhận về thời gian hoặc công việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi làm việc với cơ quan thi hành án.

Về theo dõi thi hành pháp luật về thi hành án dân sự, Quy chế số 1513 bổ sung thêm cụm từ "tình hình" vào tiêu đề Điều 12 và khoản 1 Điều 12 của Quy chế.

Về thực hiện công tác quản lý Quản tài viên, Quy chế số 1513 sửa đổi khoản 1 Điều 13 Quy chế theo hướng định kỳ hàng năm Sở Tư pháp phối hợp cung cấp danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề Quản tài viên đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Thi hành án dân sự cung cấp cho Sở Tư pháp kết quả giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (thay vì định kỳ sáu tháng và hàng năm như trước đây).

Về trao đổi, cung cấp thông tin, Quy chế số 1513 sửa đổi khoản 2 Điều 16 Quy chế theo hướng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời các quyết định ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn đương sự, tài sản để Sở Tư pháp nhập thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn đương sự, tài sản này trong cơ sở dữ liệu công chứng được quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về giao ban định kỳ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh thống nhất định kỳ Quý IV hàng năm tổ chức hội nghị giao ban về công tác tư pháp và công tác thi hành án dân sự (theo Quy chế cũ, định kỳ Quý II và Quý IV hàng năm tổ chức hội nghị giao ban)./.

Lượt người xem:  Views:   1113
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio