Quản Tài Viên
Thứ 3, Ngày 24/03/2020, 17:00
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2020 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2019, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 10 Quản tài viên), và 14 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (tăng 01 Quản tài viên so với năm 2018).

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2019, đã thực hiện 10 vụ việc (bằng số lượng vụ việc so với năm 2018), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 05, số vụ việc đang thực hiện là 05. Tổng doanh thu là 159.500.000 đồng, giảm 451.240.000 đồng so với năm 2018 (nguyên nhân giảm là do số vụ việc đang thực hiện nhiều nên chưa quyết toán được). Số tiền nộp vào ngân sách là 7.450.000 đồng, số còn lại đang thực hiện thủ tục quyết toán để nộp vào ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy mặc dù số lượng vụ việc vẫn giữ mức ổn định so với năm 2018.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các quy định của pháp luật về Quản tài viên để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp như về phí, lệ phí. Trong năm 2019, giải quyết 05 thủ tục hành chính về quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản năm 2014 thông qua nhiều kênh như lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Sở, Ngày Pháp luật của cơ quan. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan lên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Chế độ thông tin, báo cáo: Đa số các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, không phát sinh.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn hạn chế.

- Về văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung liên quan đến Quản tài viên gồm có: Luật Phá sản năm 2014, Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015. Hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định về quản tài viên như chế độ báo cáo, về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả thù lao đối với các trường hợp cụ thể, vì vậy còn khó khăn trong công tác áp dụng pháp luật trên thực tế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về báo cáo, chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 1.pngBC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 2.jpg

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 3.png

Lượt người xem:  Views:   2095
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio