Đấu giá
Thứ 2, Ngày 22/11/2021, 11:00
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2021 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; Công văn số 5442/UBND-NC ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1589/STP-BTTP ngày 22/11/2021 đề nghị các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh​ nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản nêu trên./.

Nội dung chi tiết Tải về CV_1589_STP-BTTP.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   730
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio