Đấu giá
Thứ 5, Ngày 07/07/2022, 14:00
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/07/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

​Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung 06 Điều của Quy định, trong đó có một số quy định nổi bật như sau:

- Về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND bổ sung quỹ đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai.

- Về xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND đã quy định rõ thẩm quyền xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất, việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.  Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

- Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố: có trách nhiệm thông báo công khai về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định pháp luật.

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022./.

Tải về 18-2022-QD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   243
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio