Tin Tức
Thứ 3, Ngày 23/05/2017, 14:00
Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/05/2017 | Văn phòng Sở

Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Đề cao vai trò người đứng đầu một cách thực chất

(ĐCSVN) - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

\
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: PC

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh trình bày tại hội nghị cho biết, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị, có thể khẳng định, cho đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đôn đốc, tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho tới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Qua 1 năm thực hiện, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị...

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn các địa phương, đơn vị cũng như cả nước.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: PC

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã khẳng định, trong năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn hạn chế khuyết điểm, đó là tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình. Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế... Vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần quyết tâm hơn nữa, chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, trong việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: PC

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

“Ở địa phương, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước, thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, kính yêu Bác thì ở đó giáo dân một lòng học theo Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn, thì ở đó việc học và làm theo Bác được thường xuyên quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Nhân dịp này, tại điểm cầu Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.


Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt người xem:  Views:   1946
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio