Nuôi con nuôi
Thứ 6, Ngày 01/12/2023, 21:00
Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29/9/2023 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​Ngày 29/09/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

Theo đó, Thông tư này đã thay thế danh mục mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nước ngoài; bổ sung mẫu Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước; các mẫu điện tử tương tác về đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến; thay thế mẫu Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam,…

Đối với các hồ sơ tiếp nhận trước ngày 30/11/2023 mà chưa giải quyết xong thì các mẫu giấy tờ nuôi con nuôi đã có trong hồ sơ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023.

Tải về 07_2023_TT-BTP_585196.pdf

Lượt người xem:  Views:   329
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio