Quốc tịch
Thứ 6, Ngày 12/06/2020, 17:00
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2020 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn sử dụng, 

quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

          Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP về việc hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Theo đó, Thông tư ban hành 15 mẫu giấy tờ về quốc tịch gồm (1) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, (2) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện), (3) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam, (4) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện), (5) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, (6) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện), (7) Bản khai lý lịch, (8) Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam, (9) Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, (10) Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam, (11) Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam, (12) Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, (13) Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam, (14) Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ, (15) Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịch và 04 mẫu sổ quốc tịch gồm: Sổ thụ lý hồ sơ các việc về quốc tịch, Sổ đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam, Sổ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Sổ cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

          Các loại mẫu sổ quốc tịch, mẫu giấy tờ về quốc tịch nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ giải quyết các việc về quốc tịch được truy cập, tự in để sử dụng. Người có yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch có thể truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai. Trường hợp người có yêu cầu không thể tự in thì cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ có trách nhiệm in và phát miễn phí cho người có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định về nguyên tắc sử dụng và đối tượng sử dụng Sổ quốc tịch, mẫu giấy tờ về quốc tịch; Thống kê số việc đã thụ lý, giải quyết trong năm; lưu trữ Sổ quốc tịch.

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/5/2020 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ thụ lý các việc về quốc tịch.

Lượt người xem:  Views:   2163
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio