Lý Lịch Tư Pháp
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 26/04/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/04/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/05/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/6/2020NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/6/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-06/710ccde66d7e8920d06f_Key_01062020100609.jpg
6/1/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lý Nguyên Khánh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/6/2020NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/6/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-06/710ccde66d7e8920d06f_Key_01062020091107.jpg
6/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Phạm Tuấn Quê

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/6/2020NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 01/6/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-06/710ccde66d7e8920d06f_Key_01062020091024.jpg
6/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Thạch Phol

False
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 29/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 29/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_28052020150641.jpg
5/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Hùng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_27052020075415.jpg
5/27/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Hạnh Phúc

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 27/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 27/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_26052020160410.jpg
5/26/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Minh Đại

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019Thông báoTinNhững điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. So với Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều và có nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, công tác thi hành án phạt tù, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại,.... khắc phục nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, cụ thể:

- Luật THAHS năm 2019 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện như thời điểm thực hiện; hồ sơ quản lý, cơ quan quản lý, nhiệm vụ,  nghĩa vụ, việc lao động, học tập,…; Quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như quyết định, thủ tục, hồ sơ thi hành án; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án; cưỡng chế thi hành án; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại…nhằm thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Bổ sung điều luật quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân như được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật,…Những quy định này phù hợp với Hiến pháp, vừa bảo đảm tính khả thi của Luật, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vừa bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người chấp hành án. Đây là điểm hoàn toàn mới trong Luật THAHS năm 2019.

- Nội dung về tái hòa nhập cộng đồng cũng được Luật THAHS năm 2019 quy định như tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp như thông tin, truyền thông, giáo dục, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý…tạo điều kiện tốt nhất để người chấp hành án phạt tù thuận lợi trở lại cuộc sống bình thường, đảm bảo quyền công dân cho họ.

- Ngoài ra, Luật THAHS năm 2015 cũng có những quy định về thi hành án tử hình; thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; người bị án treo có thể đưuọc rút hết thời gian thử thách,…

Luật THAHS năm 2019 được ban hành nhằm cụ thể hóa việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành của Luật THAHS năm 2010 và thể hiện tính nhân đạo, đảm bảo quyền con người, quyền công dân của người chấp hành án hình sự./.​

(sưu tầm)

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 20/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_19052020140631.jpg
5/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Quang Tuấn

Võ Tấn Hưng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12024TRẦN THỊ AN THOA
22027LÊ VĂN LINH
32032NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
42041HUỲNH THỊ BẢO TRÂM
52029VŨ ĐỨC THANH
62039PHÙNG VĂN VIỆT
72042LÊ DANH NGHĨA
82040NGUYỄN TƯỜNG VŨ
92038LÝ GIA HUY
102037LA ANH SƠN
112036NGUYỄN NGỌC ĐỨC
122035TRƯƠNG MINH THIỆN
132034NGUYỄN VĂN TÚ
142033ĐÀO XUÂN QUÂN
152031HÀ MINH TIẾN
162030BÙI QUANG TRỌNG
172028PICH PUTHY
182026VÕ TRẦN VŨ LÂM
192025LÂM CHÍ DÂN
208847LÊ THẾ KIÊN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12049LÊ KIM TRỌNG
22052BÙI VĂN TỨ
32055NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG
42059NGUYỄN TẤN HUY
52043PHẠM QUỐC TÍN
62044HUANG HSIN CHANG
72046PHAN HOÀNG MINH TÚ
82047TRẦN THANH HIỀN
92048NGUYỄN PHẠM MỸ DUNG
102051LIU LIEN MING
112050NGUYỄN THỊ KIM DUNG
126038HOÀNG VĂN TIẾP
135065CAO MINH LỢI
142053NGUYỄN VĂN TOÀN
152054RICHARD EDWIN NOGEN
162056NGUYỄN VĂN TRINH
172057LIÊU BÍCH HIỀN
182060AN VĂN TUYỀN
192061NGUYỄN HOÀI PHONG
202062ĐAN HỮU HUY
212063VŨ VĂN BỀN
222064CAO NGỌC KHÁNH
232065LÊ THỊ BÍCH CHI
242066PHẠM QUỐC VIỆT
252067PHẠM MINH NHỰT
262068DƯƠNG VĂN LINH
272069LÊ THANH TRUNG
282071TRẦN THỊ KIM NGÂN
291979NGUYỄN NGỌC THẠNH
302045ĐỖ VĂN CHUNG
312058HUỲNH MINH HOÀNG
321953LÊ THỊ THU TIỀN
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 12/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11332NGUYỄN PHÚ CẦN
21680THÁI VĂN TÂN
38945LÝ QUỐC BẢO
41493CAO ĐÌNH TUỆ
52087ĐẶNG KHẮC HẬU
62086NGUYỄN THỊ KIM LOAN
72084TRẦN VĂN HÀ
82081WU TZU HSIEN
92078TRẦN QUỐC HIỀN
102077NGUYỄN NGẠC TỨ MẪN
112075HỒ THỊ LIÊN
122074PHẠM THỊ HÀ
132073SHIH CHUN MING
147334NGUYỄN HỒNG THÁI
153103HUỲNH VĂN THỊNH
162091LÊ ĐỨC THỌ
172090TRẦN MINH VŨ
182089NGUYỄN THỊ THÙY
192088HUỲNH QUẾ TRANG
202085PHẠM THANH TUYỀN
212083HÀ VĂN BA
222076ĐOÀN THỊ THU TRANG
232079PHẠM VĂN DỤNG
242115TRƯƠNG THANH THẢO
252119BÙI THỊ DUYÊN
262122TRẦN XUÂN HƯỞNG
272113LÊ QUỐC CƯỜNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12116NGUYỄN THÀNH TÂM
22117TRẦN XUÂN THAO
32118ĐỖ THỊ TÌNH
42120TRẦN THANH SANG
52121TRẦN VĂN QUÍ
62123PHAN QUỐC DŨNG
72124LÊ HOÀNG THẮM
82125ĐOÀN THỊ THÚY HƯỜNG
92126PHẠM NGỌC TRÍ
102127HOÀNG NGỌC VINH
112128NGUYỄN THỊ TÌNH
128871NGUYỄN VĂN TRUNG
132112PHẠM SỸ NGUYÊN
142111PHẠM HOÀNG THẾ
152109MAI ĐĂNG HIẾU
162106NGUYỄN THANH HÙNG
172105HUỲNH MỸ KIỀU
182104NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
192102LÊ THỊ HOA
202100NGÔ PHƯỚC THỌ
212099ĐINH THỊ THANH THÚY
222097LƯU VĂN CƯỜNG
232096LIAO YUAN TING
242095JIN YONGZHE
252094LAN QILING
262108LÝ TÒNG
272107TRIỆU THỊ THÚY OANH
282103PHẠM LÊ BÍCH TRÂM
292098NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
302093TRẦN THỊ TRÚC OANH
312092PHẠM TRÚC PHƯƠNG
322101LÊ VĂN THẮNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12132VŨ VĂN PHƯƠNG
22138CHÂU TUẤN
32139TỪ ĐĂNG QUANG
42140ĐẶNG QUỐC TRỌNG
52129LEE HON KAY
62133HÀ THỊ HƯNG
72134HÀ THỊ NGỌC HOAN
82135NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
92136TRẦN NGỌC PHƯƠNG NGUYÊN
102141VŨ XUÂN TÚ
112154HUỲNH TẤN PHÁT
122156ĐẶNG NGUYỄN MỸ UYÊN
132162PHAN THANH THẢO
142165PHÙNG THỊ THANH TRÚC
152166ĐỖ THỊ TÂM
162167NGUYỄN QUỐC DUY
172169TRẦN MINH TRÚC QUỲNH
18772NGUYỄN THẾ HOAN
191391NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
201417LÊ XUÂN HOÀNG
212610LIÊU MINH DUY
223105TRẦN QUANG NHÂN
234271ĐẶNG THANH TÙNG
242143KIM JAE CHUL
252145NGUYỄN TẤN LỘC
262147TRẦN VĂN THẮNG
272148NGUYỄN ĐỨC CUNG
282149ĐINH THỊ HÒA
292150HONG SEUNG PYO
302151LEE BYONG MAN
312152LÊ THẾ VINH
322153NGUYỄN QUẾ TRÂM
332157HỒ VĂN TIẾN
342158LÊ NGUYỄN QUỐC THỊNH
352159PHẠM MINH QUÂN
362160LÊ THỊ THÚY
372161AN JUNGHYUN
382163LÊ THỊ HỒNG DUNG
392164NGUYỄN VĂN LEM
402168HỒ TẤN PHÁT
412170VÕ PHI THANH
422171TRẦN THỊ NHÀN
432172TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
441898BÙI MINH HIỀN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 29/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 29/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11957LÊ HẢI VY
21952LÊ MINH TRÍ
31954PHẠM THỊ NGỌC ĐẸP
41956TRẦN MẠNH TRƯỜNG
51958LIM YEONGSOO
61959VÕ THANH HÙNG
71960HỒ THỊ THƠM
81962NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
91963NGUYỄN THÀNH TỶ
101964TRỊNH XUÂN ĐỨC
111965VŨ HẢI NAM
121966NGUYỄN VĂN SĨ
137396NGUYỄN VĂN VINH
146487NGUYỄN VĂN DƯỢC
151095BÙI XUÂN QUYỀN
161872HOÀNG TRỌNG NHÂN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11943LƯU VĂN QUANG
21955NGUYỄN VĂN LƯƠNG
31970DƯƠNG THỊ THÚY
41977CHU ĐỨC LIỆU
51967NGUYỄN HẢI VY
61969NGUYỄN QUANG HIỂN
71968TRẦN VĂN THIẾT
81972NGUYỄN THỊ BẢO AN
91973TỪ BẢO ANH
101976TRẦN THỊ DIỆP LINH
111971LÊ HOÀNG VŨ
121978NGUYỄN PHƯỚC LỘC
138903TRỊNH THỊ HOA
141995TRẦN XUÂN HIẾU
151974NGUYỄN VIỆT CƯỜNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11982TRẦN NGỌC MAI CHI
21983CANY ALAIN XAVIER
31985ĐINH VIẾT VIỆT
41988TRẦN THÁI CHÂU LONG
51989ĐỖ THÀNH TÀI
61990NGUYỄN THỊ THU THỦY
71994NGUYỄN HOÀNG SƠN
81996PHẠM THÀNH ĐẠT
91997NGUYỄN ANH TÀI
101998BÙI THỊ THANH TRÚC
111981NGUYỄN THỤY HỒNG VÂN
121984ĐẶNG TUYẾT LOAN
131986NGÔ KHẮC NHỚ
141987HUỲNH NHƯ
151991HUỲNH TẤN LỘC
161992TỪ PHƯỚC THỊ THANH HẢI
171993NGUYỄN ANH ĐỨC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1199VÕ THÀNH LUÂN
21999TRẦN QUỐC BÌNH
32000NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
42001PHAN THỊ KIỀU OANH
52003VÕ HOÀNG TUẤN
62002NGUYỄN TẤN PHÁT
72004PHẠM HOÀNG THIỆN TÂM
82005NGUYỄN HÒA ANH KHƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/5/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/5/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
5/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12023NGUYỄN THANH TÙNG
22022NGUYỄN ĐÌNH THUẬN
32021NGUYỄN THANH BÌNH
42020NGUYỄN HỮU LÂM
52019NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
62018PHẠM VĂN LIỀN
72017VÕ HOÀNG LONG
82015LƯƠNG GIA THUẬN
92014TRẦN NGỌC TỐ
102013VƯƠNG NGỌC BÍCH
112012TRẦN THIỆN THÔNG
122011ĐÀO HỒNG CƯỜNG
132010NGUYỄN NGỌC SANG
142009NGUYỄN ĐỨC TUẤN
152008KIỀU THANH SƠN
162016BÙI HOÀNG THƠM
171975PHẠM THỊ NGUYÊN
181865PHẠM VĂN HUY​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_14052020144524.jpg
5/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Hoàng Khương

Nguyễn Minh Thanh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-06/710ccde66d7e8920d06f_Key_01062020103240.jpg
5/12/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Ngọc Thạnh

Nguyễn Thành Trung

False
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 27/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 27/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 27/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11930NGUYỄN THẠNH PHÚ
21938TRƯƠNG CAO SƠN
31917LÊ HUỲNH MINH NHẬT
41922NGUYỄN HOÀNG THANH
51940ĐINH THÁI PHƯƠNG
61946NGUYỄN THỊ HIỀN VY
71949CHEN YUN HSIANG
81948LI CHUNG KAI
91947HUANG TE CHAO
101945TRẦN SỸ HUY
111944NGUYỄN MINH NGUYÊN
121942TRƯƠNG ĐÌNH HUẤN
131941HÀ TRỌNG HƯNG
141951ĐÀO NHẤT TƯỜNG VI
151950NGUYỄN HOÀNG HUY​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16580PHẠM TẤN TÀI
21494NGUYỄN THỊ THU SANG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/5/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/5/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-05/710ccde66d7e8920d06f_Key_04052020083816.jpg
4/27/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Bùi Minh Hiền

Lê Văn Hiều

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
15964LÊ THỊ DIỆU HIỀN
2570NGUYỄN TRUNG THUẬN
32365NGUYỄN THIỆN THẠCH
41893LÊ VĂN TRÃI
51921ĐẶNG THẾ TÂN
61920ĐÀO ĐỨC LỢI
71919NGÔ THỊ DIỄM THÚY
81913VŨ VĂN DƯƠNG
91914LÊ ĐĂNG HÙNG
101915DƯƠNG TIỂU MI
111916LÊ THỊ HOÀNG DUNG
121918PHÙNG THỊ THU HƯƠNG
131923TRẦN QUỐC THÁI
141924LÊ VĂN VIỆT​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11927LEE JUNGHYUN
21931CAO VĂN NỎN
31932VŨ THỊ THANH THẢO
41933TRẦN THANH TÙNG
51935NGUYỄN VĂN TIẾN
61936NGUYỄN HUY HIỆP
71925BÙI TIẾN CƯỜNG
81926BÙI LÂM ANH TÀI
91929PHAN THỊ QUỲNH TRÂM
101934CAO THỊ HÀ
111937NGUYỄN THỊ MỸ
121895LÊ HOÀNG QUÂN
131928NGUYỄN QUÂN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 27/4/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 27/4/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-04/710ccde66d7e8920d06f_Key_24042020142340.jpg
4/24/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hoàng Trọng Nhân

Phạm Văn Huy


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/22/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18487LÂM GIANG THẢO
21912LÊ MINH CHÁNH
31911NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG DUY
41910TRẦN ANH TUẤN
5104ĐOÀN VĂN SÁNG
64736TRƯƠNG QUỐC SƠN
71909NGUYỄN TUẤN THANH
81908NGUYỄN THANH MINH
91906TRẦN VĂN HÒA
101905HÀ VĂN PHÚC
111903NGUYỄN CHÂU CƯỜNG
121901HOÀNG THỊ THÙY THANH
131900PHAN THỊ HỒNG THỦY
141899NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO
151896TÔ ĐÌNH QUYỀN
161894NGUYỄN VĂN VUI
171890HUNG JIA WUN
181904VŨ HẢI NAM
191892NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỆT
201897LÊ VĂN THÀNH
211902TRẦN THỊ LAN
221907MOAYEDI KEYANA
231891NGUYỄN CÔNG NAM​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/04/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/04/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
4/21/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17232TỪ XUÂN TÙNG
27141PHẠM DUY THANH
37040TẠ ĐẮC NIÊN
41660TRẦN BÁ BÍNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 21/4/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 21/4/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-04/710ccde66d7e8920d06f_Key_21042020134734.jpg
4/21/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Thanh Tuấn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/4/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 22/4/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-04/710ccde66d7e8920d06f_Key_21042020135148.jpg
4/21/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Bùi Văn Hóa

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio