Lý Lịch Tư Pháp
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/12/2018 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/02/2020NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1384LÊ ANH TUẤN
2327NGUYỄN VĂN TRUNG
3193NGUYỄN TRÙNG GIANG
4221LÊ VĂN GIÁP
5391ĐINH CÔNG TUYÊN
6400PHẠM HỒNG THÁI
7402LÊ XUÂN TỪ
8392TRỊNH CỬ TUYẾN
9394NGUYỄN HOÀNG DUY
10395NAVJOT KUMAR
11404TRẦN MINH THÁI
12403NGUYỄN THANH HẬU
13401NGUYỄN CHÂU TÍN
14397NGUYỄN THÀNH NĂNG
15399ĐOÀN THỊ BẠCH CÚC
16396SHIVANI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/02/2020NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​​

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1414PHẠM ĐỨC DŨNG
2441PHẠM THẾ ANH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/02/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/02/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/710ccde66d7e8920d06f_Key_14022020150312.jpg
2/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Đình Cường

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/02/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/02/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/710ccde66d7e8920d06f_Key_13022020133259.jpg
2/13/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Cao Văn Đức

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/02/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 12/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/13/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1330TRƯƠNG QUANG TUẤN
2331HUỲNH NGUYỄN HỒNG VÂN
3335NGUYỄN HỒNG PHÚC
4337CÙ THỊ HỒNG PHƯƠNG
5338LƯƠNG MINH QUAN ĐỨC
6328HUỲNH ĐĂNG KHOA
7329LÊ HOÀNG ANH
8332NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
9333TRẦN TIẾN KHẢI
10334PHẠM CÔNG VIÊN
11336NGUYỄN TRỌNG TÁM
12339BÙI THỊ THÌN
13340LÊ MINH NGỌC
14341LÊ THỊ MAI PHƯƠNG
15342AHMAD TAUFIQ BIN SHAMSUDIN
16343NGUYỄN THANH TÂM
17344NGUYỄN VĂN ĐẠO
18345ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LAM
19346LEE SUNGJO
20347TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA
21348NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO
22349TRẦN MINH NHÂN
23350NGUYỄN QUANG CHIẾN
24353LÊ KHẮC NIÊN
25354HOÀNG TUẤN ANH
26355PHẠM VĂN THANH
27356PHAN THỊ HỒNG KIỀU
28357NGUYỄN PHÚ THƯƠNG
29358NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
30351NGUYỄN LÊ THẢO TIÊN
31352VÕ NGUYỄN TUỆ ANH
32359NGUYỄN ĐỨC TUẤN
33361NGUYỄN TUẤN PHONG
34362NGUYỄN TÚ TRANG
35363ĐẶNG VĂN TUẤN
36364PHẠM VĂN HOÀNG
37370TRƯƠNG ĐÌNH ANH VIỆT
38371PHẠM THANH LÂN
39373NGUYỄN DUY THANH
40374NGUYỄN ĐỨC THẮNG
41375HOÀNG PHẠM ANH QUÂN
42360ĐỖ BẢO NGỌC
43372NGUYỄN THỊ THÊM
44369NGUYỄN THỊ VÂN ANH
45368PHAN MINH THANH
46367NGUYỄN TIẾN ĐẠT
47366NGUYỄN HOÀNG PHÚC
48365ĐÀO NGỌC LAN
49377NGUYỄN VĂN THUẤN
50378NGUYỄN VĂN BÌNH
51380NGUYỄN HOÀNG NGỌC HƯƠNG
52381NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
53382NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM
54383LÊ ANH LỢI
55386VÕ THỊ THÙY LY
56387TRẦN THỊ NGỌC THUỶ
57388VƯƠNG KHÁNH HOÀNG
58389NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
59390EHSANI OSKOUEI SEYED BABAK
60385VŨ THỊ THU HƯƠNG
61379MAI THỊ THÚY NGA​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/02/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/02/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/710ccde66d7e8920d06f_Key_12022020135956.jpg
2/12/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Văn Giáp

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/02/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1321NGUYỄN TRÍ DŨNG
2323LÂM VŨ CAN TRỰC
3302VÕ NGỌC XUÂN
4295NGUYỄN HỮU CƯỜNG
5248NGÔ VĂN QUẢNG
6252ĐẶNG ANH ĐỨC
7253NGUYỄN MINH TÚ
87135LÊ QUỐC HÒA
98791HUỲNH QUANG VŨ
1016NGUYỄN HOÀNG HÀ
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/02/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/11/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1256NGUYỄN ĐỨC THANH HOÀNG
2257TRỊNH ĐÌNH CHÂU
3258PHẠM TUYẾT MAI
4259TRỊNH VĂN LAM
5260VIÊN NGỌC YẾN NHI
6261NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ
7264HÀ NGÔ HOÀNG GIA
87296LÝ NGỌC SƠN
9266NGUYỄN ĐẠI THÀNH
10268NGHIÊM NGỌC MAI
11272VÕ VĂN CHÍ
12234LIANG YING
13262NGUYỄN ANH KIỆT
14265LÊ QUANG HÒA
15267TRẦN QUANG CẢNH
16269NGUYỄN THỊ HÀ
17270NGUYỄN THỊ KIM THI
18271ÔN VĂN BẨY
19273TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
20274TRƯƠNG DUY KHÁNH
21275NGÔ QUANG DƯỠNG
22276NGUYỄN THANH PHƯƠNG
23277ĐÀO NGỌC LÂN
24278KANG JINYUNG
25280NGUYỄN VĂN CHÍ
26281TRỊNH THỊ MINH ANH
27285NGÔ VŨ THẢO QUỲNH
28290TRẦN THỊ BÍCH
29291NGUYỄN NGỌC NGÂN KHANH
30294TRẦN THỊ HỒNG NGỌC
31296TRẦN THANH NƯỚC
32300LIN HSIN HSING
338760BÙI XUÂN QUYỀN
34282HOÀNG THỊ YẾN
35283BÙI ĐÌNH THÂN
36284KHƯU MAI PHƯƠNG
37286TRƯƠNG THÀNH QUANG
38287ĐOÀN VĂN ĐÊ
39299NGUYỄN THỊ TÍM
40298ĐẶNG THỊ HỒNG NGÂN
41297TRƯƠNG CAO CƯỜNG
42293NGUYỄN HUY CƯỜNG
43292LÊ MINH TIẾN
44289NGUYỄN MINH TRUNG
45288TRẦN QUỐC THANH
46301NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
47324LÊ VŨ THIÊN
48322TRẦN QUANG ĐẠT
49320NGUYỄN SỸ LĨNH
50319BÙI KIM NGÂN
51318TRƯƠNG QUANG DUY
52317TRƯƠNG QUANG HUY
53316TRẦN TUẤN ĐẠT
54315TẠ KHẮC QÚY
55314TRẦN THỊ THÚY HẰNG
56313ĐINH DUY BẰNG
57312NGUYỄN MINH LONG
58311LÂM TUẤN AN
59310VŨ QUANG ĐỊNH
60309TRẦN THỊ HỒNG GẤM
61308PHẠM HÙNG LÂM
62307NGUYỄN VĂN TIN
63306NGUYỄN NGỌC MINH KHOA
64305VƯƠNG THÚY HẰNG
65304HUANG CHUN HUA
66303LÝ MỸ LINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/02/2020KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/02/2020/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/710ccde66d7e8920d06f_Key_11022020090323.jpg
2/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Trùng Giang

Phạm Minh Phụng

Võ Thành Luân

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 27/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 27/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
14202ĐINH BIÊN CƯƠNG
27637HUỲNH THỊ NỐI
37658ĐỖ THÀNH NHÂN
48194NGUYỄN THÀNH TRUNG
58450LO JEN TSUNG
68493HOÀNG MINH TUẤN
78494NGUYỄN THỊ KIM NGA
88506TRẦN QUANG VINH
98511ĐINH THỤY HỒNG TIÊN
108512TRẦN NGỌC HẢI
118520HÀ THỊ LEN
128327TRẦN THÁI SƠN
138300NGUYỄN ANH TUẤN
148243TRẦN VĂN TÝ
158521LÊ THỊ MINH
168522LÊ QUANG HUY
178524PHAN HOÀNG THỊ KHÁNH DUNG
188535TRẦN MẠNH VŨ
198539VÕ HOÀNG QUYÊN
208492NGUYỄN ANH TUẤN
218495LÊ TRUNG NHỰT
228497VŨ THỊ DUYÊN
238498PHẠM THỊ HỒNG NGỌC
248500NGUYỄN VĂN TIẾN
258501VĂN HOÀNG SƠN
268502LIN HONG YI
278503NGUYỄN THỊ KIM VÂN
288505LÊ HUY VỊNH
298507CAO THỊ CHIÊN
308509HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA
318514LÊ TIẾN ĐẠT​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 30/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 30/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 30/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18515NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
28516NGUYỄN HỒNG THỨ
38517TRẦN ĐỨC LUẬN
48523LÊ HUỲNH KIM THOA
58525TRẦN THỊ LINH
68526NGUYỄN THÀNH TRUNG
78527LEE KYUNG WON
88528DƯƠNG ĐỖ PHỤNG
98529DƯƠNG NGỌC HẢI
108530HẦU KIM THU
118531HẦU KIM GIÀU
128533NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN
138534VÕ DUY KHÁNH
148536HOÀNG VĂN KẾT
158537LÊ ĐĂNG QUÂN
168538VƯƠNG VĂN TRÀ
178556VÕ ĐÀO NGUYÊN
188540ĐỖ ĐÌNH PHONG
198543MONIRUL
208544BÙI THỊ YẾN LINH
218545VÕ NGỌC HIẾU
228546NGUYỄN VĂN LÂM
238547HUỲNH NGỌC SANG
248550NGUYỄN THỊ THÚY ÁI
258551NGUYỄN NGỌC ANH
268555LU YI FONG
278557NGÔ HOÀNG TÂN
288558LÊ THỊ THÚY TRANG
298561ĐINH QUANG MINH
307367LÊ VĨNH PHÚ
317948TRẦN NGỌC HÙNG
328541VẮN MỸ NGỌC
338548LÊ XUÂN THUẬN
348552TRẦN HOÀNG MINH
358553BÙI THỊ NGỌC KHÁNH
368554ĐINH NHẬT QUANG
378559NGUYỄN LÊ THANH
388567VŨ QUỲNH NHƯ
398569NGUYỄN THỊ VUI
408573LÊ THỊ BÂN
418574VƯƠNG ĐỈNH NGUYÊN
428576THÂN THỊ HUYỀN
438578ĐỖ THỊ HƯƠNG
448580HUỲNH THỊ NGỌC MAI
458562ĐẶNG NGỌC KHÁNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18680VŨ VĂN THẮNG
28691NGUYỄN THÀNH TRUNG
38694LÊ THỊ HIỀN
48704NGUYỄN VĂN QUANG
58709NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
68711NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
78715NGUYỄN NHÃ TRÚC
88719NGUYỄN HOÀNG QUỐC
98682TRƯƠNG HÙNG PHÚ
108683TÔN NỮ HẠNH CHUYÊN
118684NGUYỄN THANH THUẬN
128686LÊ ĐỨC TÍN
138687NGUYỄN PHI BẢO
148688ĐỒNG THỊ BÌNH
158689NGUYỄN THỊ KIM CHÚC
168690VƯƠNG THỊ THÙY
178692NGUYỄN HẢI QUÂN
188695MORSHED S M MAHBUB
198696HOSSAIN MD BIPLOB
208697ALAM SHAHIN
218698ISLAM ASHRAFUL
228699ISLAM RIAZUL
238700HOSSEN MD BAPPY
248702TỐNG THỊ THỦY
258701ĐOÀN TÂM NHƯ
268705VŨ ĐÌNH TUÂN
278706CHU ĐOÀN CHÂU
288707PHẠM BÁ GIÁP
298708NGUYỄN THỊ THANH TÂM
308710TRẦN MINH PHƯƠNG
318712LÊ XUÂN SƠN
328713NGUYỄN NGỌC THÚY
338714LÊ HUY PHÚC
348716NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
358717PHAN MINH HÙNG
368720NGUYỄN NGỌC THOẠI
378681NGUYỄN MINH LONG
388685NGUYỄN VĂN TÁM
398693NGUYỄN TẤN LINH
408718NGUYỄN VĂN TUÂN
418496ĐỖ MINH THUẬN
428510NGUYỄN HỮU HƯNG
438504NGUYỄN THỊ OANH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18727TRẦN VĂN QUANG
28721NGUYỄN HỮU HƯNG
38722VÕ VĂN NHUẬN
48725TRƯƠNG THỊ THANH HẰNG
58726LÊ PHƯỚC TÀI
68728HUANG YEN CHI
78729LIU TSUNG YUAN
88730THÁI VĂN TIẾN
98731VÕ TẤN VINH
108732ĐINH THỊ THANH HUYỀN
118733LƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG
128734ARMSTRONG REGAN GRANT
138735GIANG KIM HOÀNG
148739CHEN YU TUNG
158740NGUYỄN VĂN LAI
168741LÊ KHẮC NIÊN
178742VÕ THANH LÂM
188743LÊ TRỌNG DUẨN
198744NGÔ BẢY HÊN
208752PHÙNG THỊ HƯƠNG
218746NGUYỄN THỊ ANH KHOA
228749NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
238723VÕ THỊ THU SANG
248724TRỊNH NGUYỄN PHƯỚC VĨNH
258736LÊ THỊ THANH THU
268737TRẦN TUẤN ÂN
278738TRẦN NHẬT KHƯƠNG
288747TRẦN THỊ THU TRINH
298591LƯƠNG THANH MINH
308754PHẠM NHƯ BÌNH
315928VŨ XUÂN BẰNG
328592MAI VĂN ĐẠT
338756BÙI TRANG MỸ LINH
348761KANAMORI YOTARO
358771BÙI TẤN TÀI
368772NGUYỄN QUỐC ANH
378773ĐẶNG NGỌC SƠN
388774NGUYỄN MINH TÙNG
398775LÊ VĂN CƯỜNG
408777HUỲNH TẤN HẬU
418778CHEN YI CHUN
428780NGUYỄN THỊ LAN ANH
438782LI SHUNLIANG
448783NGUYỄN VĂN NÊNH
458786CHU THỊ THU HỒNG
468787NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
478793LÊ VĂN CƯỜNG
488794NGUYỄN TRẦN NHƯ QUỲNH
498763VÕ THANH TRÚC
508764TRẦN THANH CAO
518768NGUYỄN TẤT QUYỀN
528770TRẦN ĐÌNH HOÀNH
538750BÙI VĂN NGHỊ
548753TRỊNH DUY TÂN
558755ĐINH THỊ THU
568757TRẦN THỊ THU GIANG
578759ĐỖ HOÀI ANH
588762NGUYỄN QUỐC HOAN
598765LÊ THỊ THANH TUYỀN
608766TRẦN LÊ PHI TOÀN
618767TRẦN LÊ PHI YẾN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18758THƯỢNG THỊ HUYỀN TRÂN
28769NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
38776PHẠM TUẤN LỘC
48779LÊ VĂN BÉ
58781ĐỒNG ĐỖ YẾN NHI
68784LÊ KHIẾT TÂM
78785NGUYỄN KIM TRỌNG
88788NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY
98790LÊ THỊ LINH
108795TRẦN THỊ NHẬT MINH
118796BÙI THÀNH NHÂN
128798PHẠM THẾ AN
138799TRẦN NGỌC THÁI
148792TRẦN TRỌNG QUỐC
158797BÙI ĐỨC HOÀNG
168751NGUYỄN THANH TÚ
178801VÕ THỊ THANH TÚ
188803PHẠM NGUYỄN ÁI VI
198805LÊ THANH TÙNG
208800RAVI ADARSH KUMAR
218802LÊ VĂN NAM
228804PHÙNG HẢI THANH
238806LIN WEN TING
248939ĐỒNG THỊ TUYẾT
258789PHẠM VĂN DŨNG
268809SULYMAN
278810OBIDULLAH MD
288812ISLAM MD SHARIFUL
298811MIA MD DULAL
308813ALI MD ASRAF
318814BẠCH THẾ HÙNG
328815NGUYỄN HOÀNG NAM
338816HOSSAIN MOHAMMAD KAMAL
348817SHAHJAHAN MOHAMMAD
358819OLAKANMI YIMIKA VALENTINA
368818MIAH MD MALEK
378807NGUYỄN TRUNG HIẾU
388808ISLAM MD SHOFIKUL​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/01/2020 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/01/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 13/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18833NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN
28834NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
38953ĐOÀN THỊ HOÀNG ANH
48838NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
58845HUỲNH THẾ PHI
68848ĐẶNG HOÀNG THÀNH
78820PENG FEIDE
88821NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG TRÚC
98822TRƯƠNG XUÂN NAM
108823HSU HAO CHUAN
118824ĐẶNG DUY TÙNG
128825TRẦN THỊ MINH ANH
138826ĐOÀN VĂN NINH
148827NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH
158828NGUYỄN NGỌC TRANG
168829HUỲNH HỨA DUY KHANG
178830NGUYỄN HOÀNG GIANG
188831LÊ VĂN TÌNH
198832PHẠM VĂN KHANH
208835NGUYỄN HUỲNH CHIÊU
218836PHAN XUÂN CHUÂN
228837VÕ MINH PHƯƠNG
238839NINH VĂN DŨNG
248840TRẦN ĐỨC HIỆP
258841NGUYỄN VINH QUANG
268842LÂM HOÀNG NGHĨA
278843NGUYỄN BÁ ĐỨC
288844LÂM THANH TÀI
298600FAN TIANYUN
308656NGUYỄN VĂN PHÚ
318874NGUYỄN BÁ HUỲNH
328872NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
338873MAI VĂN HỌC
348870CHÂU THỊ THU
358867BÙI THỊ TRÚC PHƯƠNG
368851VŨ DUY LONG
378850SEON HYEONG DAE
388849KIM GONSEOP
398853PHẠM HUỲNH THỌ
408854VÕ TRẦN NGỌC TRÀ
418856PHẠM VĂN NAM
428857NGUYỄN VĂN BÌNH
438858LÊ QUỐC HÙNG
448860THÁI THỊ TUYẾT LOAN
458861HUNT CALEB FREDRICK
468864NGUYỄN THỊ HUYỀN
478865NGUYỄN THÀNH
488866NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
498869LÊ TRÚC LINH
508868NGUYỄN NGỌC HUYỀN
518863NGUYỄN THỊ NGA
528862HUỲNH THỊ PHƯỢNG
538876PHẠM THỊ THÙY LOAN
548877LÊ VĂN GIANG
558878LÊ QUANG HUY
568879LÊ QUANG CƯỜNG
578880LÊ THỊ THÚY KIỀU
588881GRANT DAVID ADRIAN
598882HOÀNG ĐÌNH TẠO
608885TRẦN HOÀI BẢO
618887TRỊNH QUOÀI HƯNG
628889NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18890TRẦN QUỐC THIỆN
28892LƯƠNG TRỌNG BẰNG
38893LÂM QUỐC VIỆT
48894BRENNAN MICHAEL BRENDAN
58895NGUYỄN THỊ THÚY
68896BÙI THỊ MỸ ĐOÀN
78875ĐẶNG VŨ HOAN
88897NGÔ THỊ THƯƠNG
98883TRẦN MINH DUY
108884ĐỖ VĂN DŨNG
118886LÊ THANH TÙNG
128888HUỲNH MINH QUANG
138859TRẦN VĂN QUÂN
148846LÊ HOÀNG ANH
158891NGUYỄN VĂN TRỌNG
168899TRẦN TIẾN
178898TRƯƠNG CÔNG BÌNH
188900TRẦN THỊ LAN
198919LÊ THỊ HIỀN
208921TRỊNH VĂN MINH
218922NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
228901CAO THỊ LÝ
238902NGUYỄN VŨ TUYẾT ANH
248904LƯƠNG VĂN HẠ
258905TRỊNH MINH DŨNG
266068NGUYỄN THỊ LỤA
273153VƯƠNG TRỌNG NGHĨA
288907MAI THỊ HUYỀN
298908NGUYỄN NHƯ CẢNH
308909TRẦN THỊ LINH
318910LÊ DUY DŨNG ANH
328911PHAN THỊ THỦY TIÊN
338912LÊ THÀNH SANG
348914NGUYỄN XUÂN THỦY
358917THÁI TRẦN LINH
368920PHAN ĐỨC THÔNG
378916NGUYỄN VĂN LONG
388918PHẠM VĂN CHUNG
398906NGUYỄN HỮU BẮC
408952BÙI THỊ BÉ HỒNG
418943LÝ HỒNG TRANG
428941TRẦN VŨ
438936NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
448935QUÁCH VĂN NĂNG
458923NGUYỄN HOÀNG PHONG
468924TRẦN NGỌC ANH MINH
478925NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
488926TRẦN THỊ KIM CHI
498927SAKAI YASUYUKI
508928LÊ VĂN TÂM
518929TRẦN MẠNH LÂM
528930TRẦN TÁ
538931NGUYỄN TẤN HƯNG
548932LÊ THÀNH LẬP
558933HỒ ANH TUẤN
568934BÙI VĂN VỮNG
578937BÙI THANH DUY
588938LÊ VŨ ANH DŨNG
598940MAI THẾ MẠNH
608942NGUYỄN VĂN CẢNH
618944HOÀNG VĂN NGỌC
628946NGUYỄN THỊ LAN ANH
638947DIỆP THỊ TUYẾT NHUNG
648948NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
658949PHẠM XUÂN AN
668951NGUYỄN HUY HOÀNG HUÂN
678954VÕ QUỐC BẢO
688950HỒ CÔNG MINH​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
13MAI VĂN THÀNH
24PHẠM MINH HIẾU
35LƯU KIM LONG
46TRƯƠNG THỊ NGỌC NGA
57PHÙNG THANH MINH
68PHÙNG THANH LONG
79ĐỖ ĐÌNH THÁI
811VÕ MINH TÀI
912NGUYỄN THỊ TUYẾT
1013HOÀNG THANH BÌNH
1114NGUYỄN ĐỒNG CHÍ Ý
1215ĐOÀN TRÚC SƠN
1324TRẦN THẢO LAM
1423NGUYỄN ĐĂNG DUY
1522BÙI TRẦN THANH PHONG
1620NGUYỄN DUY NAM
1720NGUYỄN DUY NAM
1819NGUYỄN VĂN HUỲNH
1918NGUYỄN CAO HOÀNG VIỆT
2017NGUYỄN HOÀNG PHÚ
2110TRẦN NGUYỄN MAI UYÊN
221NGUYỄN THỊ THU THANH
232MAI TẤN PHÁT
248745LÊ THỊ KIM CHI
258748TRẦN VĂN LÂM
268703VŨ XUÂN DŨNG
278915NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
288518LƯỜNG HỮU HÀ
2926VÕ THỊ ĐƯỢC
3030HUỲNH KIM QUI
3132VƯƠNG MINH HIẾU
3234TRẦN NGỌC CHUNG
3335LI DEMIN
3436HAO WEI
3537WU JIECHUN
3638FENG GUOLIN
3739BI HONGJUN
3840MA JUNYAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
141NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY
243PHẠM LÝ THƯƠNG THƯƠNG
345BỒ XUÂN PHÚ
446NGUYỄN VĂN HIẾN
548NGUYỄN VĂN TOÁN
650BÙI TRẦN NGÂN TRANG
751NGUYỄN QUANG MINH
853NGUYỄN THANH LÂM
954TRẦN PHƯƠNG HOA
1055BÙI THANH PHƯƠNG HẢI
1157NGUYỄN THỊ THÚY
1258BÙI QUỐC VIỆT
1359TRƯƠNG THỊ THÚY NGỌC
1460LƯƠNG THỊ KIM THUẬN
1561TRẦN VĂN HÙNG
1664LÊ VƯƠNG QUỐC HUY
1725LÊ THỊ THANH TUYỀN
1827PHẠM NHẬT TRƯỜNG
1928TỐNG THỊ TRÚC LINH
2033NGUYỄN VĂN HƯỞNG
2149NGUYỄN VĂN VŨ
2252PHẠM TRÍ TUỆ
2356DƯƠNG THỊ CHI
2462NGUYỄN LÊ TUYẾT LAN
2565TRẦN THỊ KIM NGÂN
2631HUỲNH CHÁNH TRUNG
2744NGUYỄN VĂN HIẾU
2842LÊ THÀNH ĐẠT
2966PHẠM THÀNH PHƯỚC
3067PHẠM LÊ DUY MINH
3168NGUYỄN HÙNG ANH
3269PHẠM NGỌC DƯƠNG
3371NGUYỄN TẤN THỊNH
3472NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG
3575TRƯƠNG THỊ NGỌC LIÊN
3676BÙI DUY TÂM
3782TRẦN NGUYỄN HOÀNG DIỄM
3884ĐINH NGỌC THANH HUYỀN
3987NGUYỄN THỊ NHẬT XUÂN THƯƠNG
4093TRỊNH HỮU ĐỨC
4196HUỲNH THỊ HIỀN
4270ĐOÀN PHỤNG TIÊN
4385NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
4489NGUYỄN HOÀNG TRUNG
4573VÕ THỊ THANH
4674PHAN TUẤN LỄ
4777ĐẶNG THỊ MỘNG HÀ
4878NGÔ QUỐC HUY
4979NGUYỄN HẢI CƯỜNG
5080TÔ THỊ SƯƠNG
5181NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG
5283LÊ THANH TOÀN
5386NGUYỄN THỊ ĐIỆP
5488HUỲNH THỊ MỸ LỆ
5590NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
5691NGUYỄN THỊ HUYỀN
5792ĐỖ VĂN GIÀU
5894ĐẶNG VĂN THÔNG
5995HÀ THỊ THANH LAM
6097TRẦN TRUNG HIẾU
6198NGUYỄN NGỌC HÀ
6299VÕ THỊ NGỌC VÂN
63102NGUYỄN BÙI QUANG LINH
64112LÝ MINH THANH
65120TRANG KIM HUỆ
66121NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
67126LÊ HOÀNG PHƯƠNG
68127LÊ HUỲNH CHÂU
69128HUỲNH NGUYỆT NHUNG
70129LÊ HUỲNH TRỌNG HỮU
71101PHẠM THẾ ĐẤU​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/01/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1105BÙI XUÂN MIỀN
2106NGUYỄN VĂN TUẤN
3107HỒ PHƯỚC KHANG
4109DƯƠNG THỊ MINH HIẾU
5110NGUYỄN HỒNG CẢNH
6111TRẦN QUYẾT TIẾN
7115NGUYỄN ANH VŨ
8116HUỲNH THỊ THÙY TRANG
9117VÕ HỮU THỊNH
10123NGUYỄN VĂN MINH
11124ĐẶNG GIA LÂM
12125NGUYỄN HỮU KIM​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/02/2020 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/02/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mwang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1154NGUYỄN NAM SƠN
28626HUANG CHUNG SHENG
3132TRẦN VÕ QUYẾT
4141ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN
5153NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG
67381TRẦN MINH TUẤN
78855LƯƠNG THANH THƯ
8159PHẠM QUANG THẮNG
9163PHẠM THỊ NGỌC NHƯ
10131GIẢN THỊ THƯƠNG
11133HARRIS ALASDAIR STANLEY
12135DƯƠNG HỒNG HẠNH
13136CHEN YU HAO
14137NGUYỄN CHÍ THUẬN
15138NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG
16139ĐỖ NỮ TÚ LOAN
17140HÀ THỊ THU NHI
18142TRẦN QUANG CHIẾN
19143CAO XUÂN ĐẠT
20144NGUYỄN HỮU NGHĨA
21145ĐẶNG NGỌC HUY
22146LÂM TRÚC ANH
23148NGUYỄN MINH THIỆN
24149TRẦN QUỐC VIỆT
25151PHẠM VĂN THẮNG
26152TRẦN VĂN ĐẠO
27157VŨ CÔNG THẮNG
28160NGUYỄN THỊ HẰNG
29161NGUYỄN QUÝ DƯƠNG
30162NGUYỄN TẤN QUÝ
31164LÊ THỊ HOÀNG PHƯƠNG
32165LÝ CHÍ HƯỚNG
33166LỤC VĂN SAO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/02/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1100LÊ THANH HIẾU
2103PHAN THANH PHƯỚC
3114TRẦN VĂN ĐIỆN
4118NGUYỄN XUÂN THIỆN
5122NGUYỄN PHƯƠNG TỰ
6130NGUYỄN THÁI ĐIỀN
7134TRẦN VĂN TRIỂN
8147PHẠM MINH THÁI
9155LÊ THANH BÌNH
10158NGUYỄN HỮU TRUNG
11191NGUYỄN TIẾN THẮNG
12192LÊ HẢO TÂM
13210NGUYỄN HỒNG SƠN
14215NGUYỄN HỒ CÔNG ĐỊNH
15222PHẠM ĐỨC HIỀN
16216NGUYỄN TRUNG THÀNH
17167PHẠM TIẾN XINH
18168TÔ VĂN THỨC
19169TỪ XUÂN HẢI
20171LÊ THỊ HỒNG
21172ĐẶNG HOÀNG ANH
22173KIỀU MẠNH NAM
23174TRẦN VĂN NGHI
24177LÊ ĐỖ TRƯỜNG KHA
25178TRẦN NGUYÊN QUANG
26179NGUYỄN HOÀNG MINH
27180HONG LỶ CỎNG
28184NGUYỄN HOÀNG MINH
29195NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
30170TRỊNH VĂN THÀNH
31175ĐÀO DUY VINH
32176LÊ THỊ HÀ
33181LÊ THỊ BÍ
34182NGUYỄN TRỌNG THIÊM
35185NGUYỄN THỊ LƯỢNG
36186NGUYỄN THỊ LANG
37187LÊ GIA HÂN
38188PHẠM MINH DIÊN
39189KHỔNG THỊ THẮM
40194NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
41196NGUYỄN ĐÌNH TÚ
42197NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
43198VÕ THIỆN CHÁNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/02/2020 Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/02/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18913NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
247PHẠM MINH TÂM
329NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/02/2020Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/02/2020 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1208NGUYỄN PHAN DUY THẮNG
2212PHAN VĂN TÁM
3219NGUYỄN THỊ KIM THỦY
4220ĐÀM THỊ HẰNG
5224TRẦN THỊ HIẾU TRUNG
6225ĐỖ HỮU CHÁNH
7226BÙI THỊ HUYỀN TRÂN
8227NGUYỄN BÙI ANH DỰ
9229VŨ THỊ KIM LAN
10200CHU CHING YI
11201PHAN HUỲNH VƯƠNG
12202CHÂU TẤN KHANH
13203TRẦN THỊ KIM CHI
14204VŨ NGỌC MẠNH
15205NGUYỄN BÁ OANH
16206VÕ HOÀNG TÂN
17207TĂNG ÁI QUỐC
18209NGUYỄN HOÀI PHONG
19211TRƯƠNG THỊ MỸ NGÂN
20213TRỊNH NGỌC THANH
21214PHẠM VĂN QUANG
22217NGUYỄN MINH THIỆN
23218CAO THANH TÙNG
24223TRẦN TRUNG HIẾU
25228NGUYỄN THỊ THANH NGA
26230NGUYỄN TIỂU BẰNG
27231AN XUÂN HƯNG
28240VŨ MẠNH TUẤN
29183DƯƠNG HOÀN VƯƠNG
30241ĐOÀN THỊ SÁU
31242LAI THIÊN MINH
32254LƯU NGUYỄN AN GIANG
33232NGUYỄN CẢNH DŨNG
34233WANG LISHA
35235PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN
36236VŨ THỊ THANH VIỆT
37237TRẦN NGUYỄN NGHĨA HIỀN
38238NGUYỄN ĐẶNG THANH BÌNH
39243OLIVEROS RICHARD ICOY
40244ĐẶNG TRẦN THÚY LINH
41245BÙI MINH HẢI
42246NGÔ THỊ NGỌC HIỀN
43247VÕ THANH PHONG
44249THÓN VIẾT HOÀNG MINH
45250LÊ VĂN TÌNH
46119NGUYỄN HÙNG MINH
47251PHƯƠNG KHÁNH AN
48255PHAN VĂN NGỌC
4963LÊ MINH TRÍ
50326TĂNG HỮU PHƯỚC
51113DƯƠNG ĐỨC HIỀN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 16/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18172PHẠM THỊ TÂM
28175BỒ MINH TUẤN
38179TỐNG MINH TRUNG
48181CHIÊM ÁNH TUYẾT
58184LÊ VĂN PHÓNG
68188TRẦN CẨM HỒNG
78190NGUYỄN THỊ LAN
88201BÙI BÁ CẦU
98207NGUYỄN THỊ KIM OANH
108147PHAN NHẬT TÂN
118146NGUYỄN THANH LOAN
128156LÊ QUỐC THANH
138148ONGKINGCO FRANCIS BALUYOT
148149ONGKINGCO FARAH BANTILES
158195PHAN VĂN HẢI
168198TRẦN VĂN ĐÔNG
178239DƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU
188216LÊ TIẾN QUÂN
198214TRẦN MINH THUẬN
208213PHẠM THỊ HIỀN
218212NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
228211ĐINH NHƯ NGUYÊN
238210MAI VĂN CÔNG
248208LÊ THỊ KIM HUỆ
258206PHẠM VĂN QUỲNH
268204PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG
278205DƯƠNG TRÍ LƯỢNG
288203TRẦN THỊ THẢO
298200NGUYỄN VĂN DIỄN
308199AO HỒNG THANH MỸ
318189PHẠM VĂN PHƯƠNG
328202CHÂU THỊ THU THỦY​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18217VÕ QUANG PHÚ
28221PHẠM MẠNH CƯỜNG
38229ĐINH THỊ LỆ GIANG
48231NGUYỄN VĂN THÀNH
58232NGUYỄN MẠNH HÙNG
68233LÊ MINH HẢI
78234VÕ QUYỀN THẢO THUẬN
88235PHẠM VĂN THẢO
98238NGUYỄN DUY LINH
108222CHIÊM ÁNH TUYẾT
118226TRỊNH THỊ OANH
128224VƯƠNG CHÍ HƯNG
138227HUỲNH THỊ THANH TUYỀN
148228LÊ MINH HIẾU
158230NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
168236LÂM THỊ MỸ HUỆ
178237VÕ DIỆU HIỀN
188244MAI XUÂN HÀ
198245TĂNG MỸ ANH
208246PHẠM MINH TRUNG
218247LÊ VĂN THÔNG
228248NGUYỄN VĂN TÀI
238249NGUYỄN THỊ THU TRANG
248252NGUYỄN VĂN TIỀN
258258NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
268240TRẦN HOÀNG NGUYÊN
278241HUỲNH QUÂN
288250VŨ VĂN HƯNG
298251TRẦN CÔNG KHẢI
308254NGUYỄN HỒNG NHIÊN
318255TRẦN NGUYỄN MINH THÙY
328256HUỲNH THỊ HOÀNG OANH
338257TRẦN ĐỨC DŨNG
348259HUỲNH THỊ THU THỦY
358260NGUYỄN THÀNH LÂM
367928NGUYỄN THỊ MỸ VÂN
377754NGUYỄN THANH LINH
387744HOÀNG THỊ CHÍN
397736NGUYỄN THÀNH TÍN
407851LÊ KHẮC SINH NHẬT
417952TRƯƠNG TUẤN VŨ​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 19/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18196PHẠM VĂN VIÊN
28225NGUYỄN VIỆT ĐỨC
38253HÀ HỒNG GIANG
48299NGUYỄN XUÂN HỢP
58192NGUYỄN NGỌC HOÀNG TUẤN
68197HOÀNG VĂN QUẾ
78209VŨ VĂN VƯƠNG
88242NGUYỄN HỮU HÙNG
98267NGUYỄN HỮU BẮC
108310NGUYỄN THÁI DƯƠNG
117070NGUYỄN VĂN LÔ
126730NGUYỄN VĂN NHUẬN
137540ĐOÀN VĂN SÁNG
148404VŨ LÊ VÀNH KHUYÊN
158266NGUYỄN VŨ NGỌC SƠN
168271ĐỒNG THỊ TUYẾT
178280KHO SANH
188281SÂM ROH
198284LÝ NGỌC TRINH
208287TRẦN THỊ CÚC
218289NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚ
228261DƯƠNG MINH BẢO NGỌC
238262NGUYỄN MINH TÂN
248263TRỊNH THỊ HIỀN
258264NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN
268265VÕ VĂN THI
278268VÕ VĂN THƯƠNG
288269NGUYỄN HỮU HỒNG
298270NGUYỄN THÀNH LONG
308272TẠ HOÀNG ANH
318273HOÀNG THỊ CHÚC
328274TẠ SỸ HÙNG
338275TẠ MINH TRANG
348276LÊ VĂN TRUNG
358277PHAN DUY LINH
368278TRỊNH ĐỨC NAM
378279LU CHIANG PING
388282KUO TSUNG JUNG
398283YIN CHUN WEN
408285CHOU SHIH FENG
418286NGUYỄN XUÂN ÁNH
428288LÊ THỊ HOA
438371NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYỀN
448345ĐỖ NGỌC TRÂN
458344ĐỖ KIẾN NGUYÊN
468291NGUYỄN THỊ THOA
478306NGUYỄN TRUNG THÀNH
488319NGUYỄN THỊ KIM LỆ
498328TRẦN NGỌC THÀNH
508330TRẦN MINH TÚ
518430DIỆP THẾ VỸ
528325NGUYỄN VÕ MINH NHỰT
538381NGUYỄN THỊ LINH DUYÊN
548384TRẦN THỊ HẢI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 20/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 20/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18290HÀ VÂN THANH
28292TẠ THÀNH PHÚ
38293HUỲNH THẾ AN
48295VÕ HOÀNG PHƯƠNG
58296HUANG JINGYING
68297WANG XIANFU
78298AN ĐỨC THỊNH
88301PHẠM PHONG HÀO
98302ĐÀO ĐẠI ĐỒNG
108303LÊ THANH HÙNG
118304PATIL RUDRAGOUD SHIVANAGOUD
128305HỒ VĂN HẢI
138307NGUYỄN THANH HẢI
148308NGUYỄN TRỌNG HIẾU
158309NGUYỄN PHƯỚC SANG
168311TRẦN HẢI HOÀNG
178312KANG YUN JHEN
188313LI XIAOLAN
198314LIU HUIQUAN
208315NGUYỄN THỊ MINH LAM
218317NGUYỄN THANH CƯỜNG
228318NGUYỄN THỊ HƯỜNG
238320NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY
248321LƯU THỊ HOA
258322TRẦN THANH NHÂN
268323LEE MINJAE
278324KIM HYUNGHWAN
288326LÂM THẢO NGUYÊN
298329NGUYỄN MINH TRUNG
308333CUI CHANGGEN
318334CHÂU THANH SANG
328335NGUYỄN QUANG TIẾN
338336VILLANUEVA MARIA KATRINA AMORAO
348337YAO HUIQUN
358338NGUYỄN MINH PHỤNG
368431NGUYỄN TUẤN CƯỜNG
378185PHẠM MINH TUẤN
388215NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18372PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
28377LÊ DƯƠNG BẢO TOÀN
38385PHẠM THỊ HỒNG THỦY
48386TRẦN ĐỨC DUYÊN
58373BÙI THỊ THANH VÂN
68374HỨA VIẾT BẢO
78375DƯƠNG TẤN PHÁT
88378GUN ERKAN
98379LƯƠNG THỊ MAI
108382ĐỖ VĂN THÀNH
118383TRẦN NGỌC TUẤN
128387LÊ MINH TIẾN
138294TRẦN VĂN DIỂU
148339UNG THỊ THU SƯƠNG
158340LÂM NHẬT TIẾN
168341PHẠM HỒNG CẢNH
178342NGUYỄN THỊ HIỆN
188343ĐINH VĂN TUẤN HÙNG
198346ĐOÀN QUỐC TẠO
208348THÁI THỊ HOÀNG ANH PHỤNG
218350LÝ NGỌC THU TRANG
228352NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
238353NGUYỄN VŨ NHẬT TRƯỜNG
248354NGUYỄN VŨ MINH QUANG
258355LÊ XUÂN PHÚ
268356NGUYỄN SƠN
278361LÊ QUÂN
288363HUỲNH TẤN ÂN
298365BÙI ĐỨC HÙNG
308367NGUYỄN THANH THUẬN
318347PHAN VĂN GIANG
328351NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU
338357NGUYỄN TẤN ĐẠT
348358MAI TRẦN THƯ TRÚC
358359VÕ QUYỀN ANH
368364NGUYỄN THỊ THU HIỀN
378366NGUYỄN THỊ MINH THU
388369NGUYỄN THỊ YÊN
398370HOÀNG THỊ YẾN
407224LÊ VĂN HƯỚNG
417704NGUYỄN THỊ CÚC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18456LÊ DUY HÙNG
28411LƯƠNG VĂN THANH
38412SU HONG
48413NGUYỄN NGỌC TRÚC
58414ĐINH LONG HẢI
68415LÊ VĂN DŨNG
78416LÊ QUỐC HÙNG
88417NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN
98418NGUYỄN THẾ ĐỨC
108419NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
118420LÊ VƯƠNG QUỐC HUY
128422MAI XUÂN LỰC
138423VƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY
148425LÊ ĐĂNG LINH
158426NGUYỄN QUANG ANH
168427NGUYỄN BÁ TOẢN
178432NGUYỄN MINH ĐIỀN
188433CAO THỊ XUÂN ĐÀO
198434NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
208435TĂNG THỊ THỦY TIÊN
218436VÕ THÀNH DUY
228437HOÀNG VĂN HUYỀN
238439ZHANG XUEQUN
248421TRƯƠNG THỊ TRẦN THƯƠNG
258424ĐỖ THỊ MẬN
268428NGUYỄN THỊ HÓA
278429DIỆP MINH HIỀN
288440LÊ THỊ THANH XUÂN
298441LÊ THỊ THANH THU
308362NGUYỄN MINH PHƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 25/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 25/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
2/10/2020 8:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18392BÙI HẢI ÂU
28393ĐẶNG TÀI
38360HỒ VĂN MINH
48394NGUYỄN CÔNG THÀNH
58398NGUYỄN THỊ MINH TÂN
68399NGUYỄN HOÀNG THUẬN
78402TRẦN NHỊ KIỆT
88406NGUYỄN THỊ BẢO KHÁNH
98407PHẠM TUYẾT MAI
108368CHU THẾ UYỂN
118388PHẠM THỊ NGỌC
128389NGUYỄN THỊ THÚY
138390NGUYỄN VŨ MINH
148395LÊ NGUYÊN THẢO
158396NGUYỄN NGỌC HẢI
168400NGUYỄN TẤN CƯỜNG
178401TRẦN DƯƠNG NHẬT MINH
188408TẠ NGỌC HƯNG
198409VƯƠNG CẨM NHƯ
208410HUỲNH THỊ TRÚC LY
216868NGUYỄN NGỌC LINH
228499NGUYỄN THỊ GÁI
238480BÙI THỊ HẢI THƯƠNG
248532LIÊU KIM LOAN
257289NGUYỄN THANH HÒA
268376NGUYỄN HOÀI BẢO
278391NGUYỄN ĐÌNH HIỀN
288397PHAN VĂN MẾN
298403TRỊNH MINH THƯỞNG
308405NGUYỄN TUẤN ANH
318438HOÀNG VĂN PHI
328442NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio