Lý Lịch Tư Pháp - Văn bản điều hành
 
​Trong năm 2018, kết quả thực hiện công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp mang lại nhiều chuyển biến tích cực như:Trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số hồ sơ đăng ký trả kết quả qua bưu chính là 4.129/5.846 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 70.62%; đăng ký trực tuyến: 362 hồ sơ; nộp trực tuyến: 35 hồ sơ; nộp liên thông: 37 hồ sơ. Số lượng thông tin nhận được và xử lý: 12.458 thông tin ...
 
​Trong thời gian qua, nhằm tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức và công dân, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều phương thức khác nhau để người dân lựa chọn khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ, Sở Tư pháp vẫn còn gặp phải những ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (1)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18083NGUYỄN TRÍ TÀI
28080ĐỖ HUY TOÀN
38079LÝ QUỐC TOẢN
48078TRỊNH THỊ HỒNG XUYẾN
58076NGUYỄN THỊ OANH
68075TRẦN THỊ BÍCH THỦY
78074NGUYỄN MINH TRÚC
88072HỒ HOÀNG HẢI
98071ĐÀO XUÂN TUẤN
108070LƯU DOÃN NGỌC​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (2)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18069NGUYỄN THANH THIỆN
28068NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
38067NGUYỄN THỊ KIM NHANH
48066TRẦN CÔNG NAM
58065HUỲNH THỊ HỒNG THẮM
68064LÂM DUY TÀI
78063LUO YANGFEI
88062ZHANG ZHENSHUANG
98061LI MAOSONG
108060HE LEI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (3)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18059SU ZHIXIONG
28058YU GUOQIU
38057CHEN WENQUAN
48056LI HUANXIANG
58055WANG MINGSHU
68054CHEN LIANXI
78053DU TINGFU
88052QIN ZUNHAI
98051CHEN YINGXI
108073LÊ THỊ YẾN NHI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (4)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 12/12/2019 (4)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18077PHẠM NGỌC THẠCH
28082NGUYỄN MINH HIẾU
37572PHẠM VĂN HUY
47630CHU BÁ SÁU
57562NGUYỄN THANH TÚ
68220LÊ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
78120XIA FEICHENG
88119YUAN JIANJUN
98118CHEN SHIYUAN
108117ZHOU DAIJIAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (1)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18116HUANG ZHAOWEN
27225HÀ MINH CHÂU
38115ZENG LINGQUAN
48114LI BING
58113WU YUNKAI
68112DUAN QUANHUA
78111ZHANG FEIJUN
88110XIAO YINGZHONG
98109WANG XIANSHU
108108LIU CAIZHI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (2)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18107LUO JUNXIONG
28106ZHONG HUA
38105XIONG CHANGCHUN
48104SHENG XIAOLIN
58103LU QIHUANG
68101NGUYỄN TƯỞNG PHƯƠNG TÍN
78100NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
88099TRẦN THANH TUẤN
98098CAO THỊ DUNG
108096NGUYỄN ĐĂNG THÀNH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (3)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18095PHAN THANH QUÝ
28093NGUYỄN HOÀNG SANG
38092LÊ NGUYỄN QUANG MINH
48091PHAN THỊ DUNG
58088LÝ THỊ THANH NGUYÊN
68087BÙI NGUYỄN MINH PHƯƠNG
78086HỒ THỊ THÙY TRANG
88085ĐÀO LONG VŨ
98084LI YI
108089NGÔ THỊ NGỌC LOAN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (4)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (4)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18090NGÔ THỊ NGỌC THY
28094BÙI THỊ LAN
38097TRƯƠNG TRUNG HIỂN VI
48132TRƯƠNG THỊ THU
58133NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
68137PHAN THỊ LỘC
78138LÊ THỊ KIỀU THÚY
88141PHẠM THỊ HỘI
98145PHẠM TÙNG LÂM
108144NGUYỄN THÀNH VINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (5)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (5)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18142CHEN ZHIQI
28136LÊ THỊ HỒNG LOAN
38135LÊ CẨM TÚ
48134TRƯƠNG THỊ TRANG
58131HÀ THỊ LỆ
68130HUỲNH NGÔ KIM TUẤN
78129HOÀNG VĂN HOAN
88127TRẦN THANH TÂM
98126NGUYỄN THỊ THANH THỦY
108125LÊ ANH TÀI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (6)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (6)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18124VÕ THỊ CẨM TÚ
28123FU CEYI
38122LI ZHIHONG
48121LI SONGJIE
58187CAO THỊ THẢO
68186TRẦN QUỐC PHONG
78183NGUYỄN HÙNG PHI
88180NGUYỄN MINH TOÀN
98178NGUYỄN PHẠM BÌNH TIẾN DŨNG
108177LÊ QUANG HẬU​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (7)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (7)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18176QUÁCH KHÁNH TOÀN
28174TRẦN THỊ MỸ NGỌC
38173PHẠM VĂN KHUYA
48169TRƯƠNG KHÁNH LINH
58170TRIỆU TẤN TÀI
68168DƯƠNG VĂN THÀNH
78167KIM TAE HWAN
88166LIU AI WEI
98165NGUYỄN THỊ LUYẾN
108164TRẦN THỊ THÙY TIÊN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (8)NewThông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 13/12/2019 (8)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
18162NGUYỄN PHÚC HẬU
28163PHẠM VĂN TRỌNG
38161NGUYỄN THANH LỘC
48160NGUYỄN HỒNG QUÂN
58158THÁI HỒNG PHÚC
68157LÊ THỊ KHÁNH
78155ĐỖ DƯƠNG MỸ NHUNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/12/2019NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 16/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_13122019110220.jpg
12/13/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lý Huê

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/12/2019NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_13122019111347.jpg
12/13/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Diễn

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/12/2019NewKTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 13/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_12122019104539.jpg
12/12/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Huỳnh Tấn Tuấn Anh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_12122019081256.jpg
12/11/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thị Mỹ Vân

Trần Ngọc Hùng

Trương Tuấn Vũ

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17929TRẦN THỊ HƯƠNG
27759THÁI MINH SANG
37743TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG
47760HWANG YONGJOON
57761YODA KAZUHIRO
67762JIANG QUN
77763LÔ THỊ NGÂN
87764LÊ ANH TUẤN
97765TRẦN MINH THUẬN
107766NGUYỄN THỊ NHẤT
118008ĐINH PHƯỢNG TÙNG
127769ĐỖ TRUNG HIẾU
137770LO CHAO CHI
147771NGUYỄN VIỆT HÙNG
157773NGUYỄN ĐỊNH PHƯỚC
167774VÕ THIỆN Ý
177775NGUYỄN TIẾN ĐẠT
187742THÂN HÒA BÌNH
197748NGUYỄN VĂN TẤN
207753THÁI HOÀNG HÙNG
217767CAO ĐÌNH TÂN
227768NGUYỄN THỊ BẠCH LIÊN
237772NGUYỄN QUỐC HOÀI AN
247872ĐẶNG MINH ĐỨC
257667TRẦN TRỌNG ĐỨC
267730LÊ MINH QUANG
277732PHẠM CÔNG ANH TUẤN
287674TRẦN TRUNG HÒA
297714ĐỖ VIỆT KIỀU
307741TRẦN PHI LONG
317791NGUYỄN TẤN PHÁT
327792NGUYỄN MINH THUẬN
337841NGUYỄN PHÚC TIẾN
347854TRẦN CHIẾN HỮU
357858ĐỖ NGUYỄN ĐỨC LỢI
367814NGÔ MẠNH CƯỜNG
377849LÊ THỊ THU THANH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17276LÃ NGỌC HOÀNG THIỆN
27402VÕ MINH THÁI
37365PHẠM THỊ TUYẾT VÂN
47434QUÁCH QUỐC CHƯƠNG
57515NGUYỄN VĂN DŨNG
67793ĐÀO VĂN NAM
77795LƯU TRỌNG TUẤN
87802TRẦN THIỆN PHÚ
97803ĐẶNG HOÀNG TƯỜNG VY
107807TRƯƠNG THỊ HỒNG TRANG
117808NGUYỄN NGỌC MAI THẢO
127809TRỊNH VĂN THUẬN
137776HUỲNH THỊ XUÂN HẠNH
147777TAN QING SONG
157781NGUYỄN TẤN TÀI
167778NGUYỄN ANH KHOA
177779NGÔ ĐĂNG HUY
187780NGUYỄN VĂN QUỐC
197782HUỲNH QUANG GIANG
207783NGUYỄN HOÀNG NAM
217784TRƯƠNG THỊ HỒNG DIỆU
227785NGUYỄN PHÚ THƯƠNG
237787NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
247786LÊ THANH SANG
257788TỐNG TUẤN ANH
267789KIM JUNGHOON
277790NGUYỄN THỊ THU TRANG
287794TRƯƠNG TRẦN KHOA
297796LÊ VŨ CẢNH
307797NGUYỄN VĂN NGÃI
317798VŨ KHẮC TƯ
327799HUANG YONGCHENG
337800WU SHIH PEN
347801WANG GANGJI
357804NGUYỄN THỊ YẾN NHI
367805HÀ THỊ HẠNH LIÊN
377806HỒ VĂN LUYẾN
387810LẠI HỢP HIỆU​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 06/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17811TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
27812NGUYỄN BÁ TƯƠNG
37813NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU
47379NGUYỄN PHÚC HẬU
57815NGUYỄN THỊ THANH TÂM
67817NGUYỄN CÔNG TÍCH
77818NGUYỄN HOÀNG PHÚC
87819VÕ QUẾ HƯƠNG
97820VÕ NGỌC LƯU
107821YEN CHIA CHIEN
117822HÀ MINH HẢI
127823VÕ HOÀNG PHI VÂN
137825TRẦN PHƯƠNG PHÚ CƯỜNG
147827NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
157828ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN
167829NGUYỄN THỊ KIM HẬU
177830HUỲNH THANH LAN
187832LỤC THỊ THÚY HẰNG
197837CHIANG HUI JU
207838WEI ZHOU
217840PHAN KHÁNH HÀ
227842TRẦN QUỐC THỊNH
237843PHÙNG QUANG HUY
247844HUỲNH TẤN KHANH
257824NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG
267826BÙI ĐÌNH NĂM
277831TRẦN VĂN ĐỈNH
287833NGUYỄN THỊ THU VÂN
297834TRẦN TIẾN KHANG
307835ĐẶNG THỊ AN TÂM
317836PHAN HỒNG HẠNH
327839HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO
337845NGUYỄN QUANG THANH
347874CAO BÁ THANH
357873TRẦN MINH QUANG
367871NGÔ THANH TRÚC
377861TRẦN THỊ KIỀU OANH
387868ANNIGERI SHIVARAJ
397867KURUBAR NAVEEN
407866ĐOÀN THỊ THANH TRÚC
417865HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17869VƯƠNG MINH SANG
27864LEE CHANG JIN
37863ĐINH THỊ MỸ QUYÊN
47862NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
57860HUỲNH THIỆN TRUNG
67859LÊ THỊ PHƯƠNG XUYẾN
77857NGUYỄN VĂN HIỆP
87856PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG
97855PHẠM THANH TÂN
107847NGUYỄN VĂN CƯỜNG
117846THÁI VĂN CƯƠNG
127848VŨ ĐÌNH SƠN
137850NGUYỄN KHẮC TOÀN
147852LÊ THỊ PHƯƠNG MAI
157853LÊ XUÂN CƯỜNG
167870LÊ THỊ BẠCH YẾN
177875NGUYỄN THỊ THANH LAM
187876NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT
197887NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ
207896NGUYỄN THỊ CAM
217877ĐOÀN ĐỨC PHÚC
227878NGUYỄN VĂN THẮNG
237963NGUYỄN ANH THƯ
247879LÊ VĂN TUÔI
257880NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN
267881NGUYỄN VĂN HIẾU
277883NHIÊU NHẬT THANH
287884MAI PHƯỚC TRƯỜNG
297886NGUYỄN MINH QUANG
307885NGUYỄN THỊ THU
317888PHẠM TRẦN TRỌNG NHÂN
327889DUAN JUNJIAN
337890YIN FEI
347891TÔ THỊ HỒNG CÚC
357892YE YONGSHENG
367893HUỲNH THỊ HUYỀN NHI
377894FENG YONG
387895LI CUNYONG
397897LUO JING
407898TIAN JINGQUAN
417899YANG HUAN
427900XU LIUQIN
437901HUANG GANMENG
447902ZHU JUN
457903SHENG FANQING
467903SHENG FANQING
477904LIU LINGQING
487905LIU WANJUN
497906LIU JIANXIANG
507907LIAO CHENGYONG
517908HSIEH WEI CHING
527909LIU WANGUI
538331PHẠM ĐÌNH SƠN THU
548332PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN
557962MAI NGUYỄN ANH THƯ
567978NGÔ THỊ HƯƠNG
577979LÊ THỊ PHƯỢNG
587920HỒ DIÊN DANH
597922ĐỖ THỊ NHIÊN
607923LÝ NGỌC MINH TRANG
617910TRẦN NGUYÊN THẮNG
627925NGUYỄN ÂU MỸ KIM
637926LÊ THANH BÌNH
647936LÝ HUỆ
657938NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG
667941TRẦN THÁI DƯƠNG
677942VÕ VIỆT CƯỜNG
687911TRẦN TĂNG QUANG
697912NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN
707913TRẦN HỒNG THẮNG
717914NHỮ ANH KHOA
727916NGUYỄN YẾN PHỤNG
737918NGUYỄN GIA ĐẠI
747919NGUYỄN PHƯỚC QUÝ LỄ
757921NGUYỄN ÂN NIÊN
767924ĐẶNG VĂN QUANG
777927LƯU NGUYỄN MỸ DUYÊN
787930CAO ĐĂNG HUẾ
797931VŨ MẠNH CƯỜNG
807932LƯU HÙNG VŨ
817933TRẦN THANH NHÀN
827934NGUYỄN HỮU BA
837935NGUYỄN PHƯƠNG LINH
847939NGUYỄN HOÀNG GIANG
857940NGUYỄN KHA BÁ
867943NGUYỄN LÊ CÔNG NHỰT
877944BÙI QUANG TÚ
887945NGUYỄN THANH HIỀN
897946TRẦN VĂN LỚN
907949NGUYỄN THỊ THANH THỦY
917950ĐỖ VĂN TRUNG
927951NGUYỄN CHÍ QUANG
937953VŨ UYÊN
947954NGUYỄN VĂN HIỀN
957955PHẠM VĂN KHẢI
967956PHẠM THẾ HIỂN
977957NGUYỄN THỊ XUÂN
987958TRẦN NGỌC TUYỀN
997959NAM JUHEE
1007960TRẦN THẾ PHƯƠNG
1017961NGUYỄN TRỌNG HIẾU
1027964NGUYỄN MINH TRÍ
1037965KHƯU HOÀNG KHOA
1047966TRẦN MINH TRIẾT
1057967NGUYỄN ANH TIẾN
1067968TRỊNH NGUYỄN THẢO NGUYÊN
1077969LÊ THỊ TRÚC UYÊN
1087971ĐỖ THỊ HẰNG
1097972NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
1107973HEATON JOANNE TRACEY
1117974PHẠM ĐỨC THẮNG
1127975MAI QUỐC VINH
1137976YANG YING TAI
1147977HSU PO JEN
1157980LÊ CÔNG THÔNG
1167981TRẦN TRUNG DŨNG
1177982NGUYỄN QUỐC KHÔI
1187983ĐỖ KIÊM ÁI
1197984HUỲNH NGỌC ÂN
1207985LÊ HỒNG PHÚC
1217986NGUYỄN VIẾT QUÂN
1227987BÙI NGUYỄN PHƯỚC
1237988HUỲNH THỊ THÙY TRANG
1247989LÊ CHÂU RA
1257990NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17406HSU CHIN FENG
27385NGUYỄN THIỆN TRÍ
37603TRẦN THỊ THU TRANG
42674PHAN TRUNG HOÀNG
58102BỒ VĂN DŨNG
67917TRƯƠNG TIỂU KHƯƠNG
77915ĐẶNG VĂN LONG
87937NGUYỄN SONG HÀO
98007NGUYỄN TRỌNG TRUNG
108182LÊ QUANG NGUYÊN
118143CHÂU NGỌC KÝ QUỐC BẢO
128140LÊ QUỐC THẮNG
138139NGUYỄN VĂN MỀM
148046PHẠM THANH HOÀNG
158032ĐẶNG XUÂN TUYỂN
167991PHẠM TƯỜNG LINH
177993LÊ TẤN TÀI
187994NGUYỄN VĂN TÂN
197995NGUYỄN VĨNH TRƯỜNG
207996NGUYỄN DUY CƯỜNG
217997BÙI VĂN NAM
227999NGUYỄN HẢI THỤY
238000HỒ MINH TUẤN
248005VÕ THỊ KIM LOAN
258009LÊ THỊ HUỆ
268011PHAN THỊ VÂN THỦY
278013NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN
288014HOÀNG THÚY VUI
298015NGÔ THỊ THANH TRÚC
308016HOÀNG MINH VÂN
318017NGUYỄN QUANG CHUNG
328018PHẠM CÔNG MINH
338019TRẦN HOÀNG TÂN
348021TRẦN THỊ THẢO
358022TRẦN TẤN TÀI
367992PHẠM THỊ THIM
377998GIANG MÚI
388001NGUYỄN THỊ THU HỒNG
398002TRẦN THANH HOÀN
408003LƯƠNG VĂN HUẤN
418004BÙI THỊ YẾN NHI
428006NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
438010TRẦN THỊ XUÂN MAI
448012NGUYỄN VĂN KHEN
458020LÊ KIM
468023LÝ HUỲNH KIM NGÂN
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
17653TRẦN VĂN HẤN
27631PHẠM THỊ THANH THẢO
37635NGUYỄN THỊ KIM LOAN
47636DUAN CHENFU
57639PHẠM HỒNG LINH
67640HÁN THỊ HƯỞNG
77642TRẦN THỊ VÂN
87643NGUYỄN THỊ THÁI HÒA
97647PHẠM HỒNG MY
107648NGUYỄN VĂN HUY
117651NGUYỄN VĂN THANH
127654PHẠM THỊ TÁM
137655BÙI LÊ ĐÔNG TRÚC
147656HUỲNH LÊ SANG
157657HOÀNG HIỆP PHÚC
167638GIANG CẨM LIN
177641NGUYỄN ĐỨC THÀNH
187644NGUYỄN XUÂN SIÊM
197645PHẠM HỮU PHÚC
207646ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG
217649BÙI THỊ HOÀI TRÂN
227633LÊ MỸ HUYỀN
237634TRẦN THỊ HIỀN
247606LÊ VĂN QUỐC KHÁNH
257745PHẠM TRÍ VIỆT
267605THƯỢNG VĂN HIẾU
277612HOÀNG DUY KÍNH
287621NGUYỄN THÀNH ĐẠT
297608NGUYỄN ANH PHÚC
307611TRẦN THỊ THUẦN TRANG
317615NGUYỄN HOÀNG QUÂN
327616ĐINH VĂN NGUYỄN
337619LẠI VĂN ĐÔ
347626NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
357627CAO VŨ QUỲNH HƯƠNG
367628LÊ THỊ LIÊN
377601HÀ NGỌC THỊNH
387602TÔ VINH NHÂN
397604NGUYỄN HOÀNG LONG
407607NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
417609LIN TZU CHI
427610LIAO YI TING
437613PHAN MINH TIẾN
447617LEE CHUN HSIEN
457618BẠCH THẾ HÙNG
467620NGUYỄN THANH AN
477623NGUYỄN VĂN DƯƠNG
487624NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG
497625NGUYỄN BÌNH AN
507614NGUYỄN THANH LÂM
517622PHẠM EM
527629TRẦN VĂN PHONG
537632TRẦN THIÊN THUẬN
547650NGUYỄN THÀNH THỰC
557652VƯƠNG QUỐC THÀNH
567661NGUYỄN VĂN MẪN
577662TĂNG THỊ HUỲNH NHƯ
587663CHÂU HOÀNG THIỆN
597664TRẦN VĂN TIẾN
607665MAI TIẾN ĐẠT
617669NGUYỄN DUY TÀI
627670TÔ THỊ HỒNG NGA
637673HỒ THỊ THANH TUYỀN
647675NGÔ HOÀNG SĨ
657676NGUYỄN THANH TÒNG
667677HUỲNH TẤN TÀI​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/12/2019Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/12/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
12/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
16612PHẠM NGỌC HỒ
26565VŨ TRỌNG TIẾN
36404HÀ MINH ĐƯỜNG
46876ĐẶNG VIẾT THÀNH
51418VÕ THỊ ÁNH NHỰT
67678VÕ THANH LIÊM
77679VÕ THANH TÙNG
87680NGUYỄN THANH DUY
97681NGUYỄN DUY KHƯƠNG
107683NGUYỄN THANH PHƯƠNG
117684HUỲNH KIM HUẾ
127685NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
137686ĐOÀN MẠNH TIỄN
147687LÊ ĐỨC ANH
157688VŨ MINH THI
167689TRẦN THỊ DIỄM MY
177690BÙI NGỌC THUÂN
187692TÀO THỊ CHANG
197693NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
207659PHAN THỊ GẤM
217660PHẠM ANH VƯƠNG
227666NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
237668LÊ THỊ THOA
247671ĐẶNG ĐẮC LIÊN
257672NGUYỄN THỊ TÂM
267682NGUYỄN XUÂN HOÀNG
277691NGUYỄN THỊ THANH THỦY
287947NGUYỄN THỊ THƯƠNG
297699CHÂU MAI
307701TRẦN VĂN SANG
317703NGUYỄN THÀNH TRUNG
327705HUỲNH YẾN OANH
337712LÊ THANH BÌNH
347721ĐÀO MINH TÚ
357724BÙI THÀNH ĐẠT
367725VŨ THỊ GIANG
377731NGUYỄN THỊ LIÊN
387735TRẦN QUỐC THẮNG
397694NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU
407695YANG CHUNMING
417696CHEN JUNFANG
427697BI KUI
437698WARNAKULASURIYA MAHAKARIYAKARAWANAGE SHAKILA SADISH
447700NGUYỄN CHÍ CÔNG
457702PHẠM NGỌC LIÊN
467706NGUYỄN THỊ HƯƠNG
477707NGÔ QUỐC CƯỜNG
487708KE HUIQIN
497709HU BENQIN
507710TRẦN THỊ KIỀU PHƯƠNG
517711TRẦN QUÝ PHÁI
527713ĐINH VĂN THÀNH
537715LÊ TUẤN ANH
547716LÊ QUANG THÁI
557717TRẦN THANH THẢO
567719VƯƠNG KIM THỔ
577720NGUYỄN KIM TỚI
587722HUỲNH THỊ THANH BÌNH
597723HA, HIEN THI DIEU
607726NGUYỄN DUY KHIÊM
617727ĐOÀN THỊ NGA
627746LÝ HOÀNG TRUNG HIẾU
637747PHÙNG THANH LIÊM
647749LÊ THỊ HOÀI GIANG
657750TRẦN QUANG VINH
667751NGÔ THỊ TÂM
677752ĐẶNG QUỐC CƯỜNG
687755TRẦN THỊ NGỌC BÌNH
697756NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
707757NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
717758NGUYỄN HỮU HÒA
727728VÕ THỊ HỒNG GẤM
737729NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
747733LÊ NHẬT QUANG
757734NGUYỄN VĂN TÍNH
767737ĐINH NGỌC ANH
777738NGUYỄN CÔNG ĐOÀN
787739LƯƠNG THỊ NHÀN
797740PHẠM TÚ HẠO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 11/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 11/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_10122019115332.jpg
12/10/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Như Hải

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 10/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 10/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_10122019090203.jpg
12/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Khắc Sinh Nhật

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 06/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_05122019135753.jpg
12/5/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hoàng Thị Chín

Nguyễn Thanh Linh

Nguyễn Thành Tín

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 05/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_05122019135641.jpg
12/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thị Cúc

False
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 03/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_02122019151050.jpg
12/2/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Chu Bá Sáu

Trần Thị Thu Trang

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 04/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_02122019151013.jpg
12/2/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đỗ Thành Nhân

Huỳnh Thị Nối

False
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 02/12/2019KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 02/12/2019/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-12/710ccde66d7e8920d06f_Key_02122019135936.jpg
12/2/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đoàn Văn Sáng

Nguyễn Thanh Tú

Phạm Văn Huy

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio