Hộ tịch
 
​Một số điểm mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP về hộ tịchBắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, Thông tư số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.Theo đó, Thông ...
 
​Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?Để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch hiện nay, Luật Hộ tịch đã nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh này.Điều kiện trở thành công chức tư pháp hộ tịch hiện nayTheo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch hiện hành, công chức làm công tác hộ tịch gồm: Công chức tư pháp, hộ tịch ở cấp xã, ở ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức buổi tập huấn huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.Tin ngành tư phápTinCục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức buổi tập huấn huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch khi triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chỉ phí mai táng, trợ cấp mai táng”, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức buổi tập huấn huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.
7/17/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Tập huấn được thực hiện trên nền tảng trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cầu chính tại Trụ sở Bộ Tư pháp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp. Điểm cầu địa phương tại trụ sở của 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp phụ trách công tác hộ tịch, Lãnh đạo Phòng, Chuyên viên phụ trách công tác hộ tịch của Sở Tư pháp.

Tại điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương có sự tham gia của: Ông Nguyễn Quốc Trí: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; bà Trần Thị Thúy Hường: Trưởng phòng HCTP&QLXLVPHC; bà Đặng Thị Nhiển: Phó trưởng phòng HCTP&QLXLVPHC. Đại diện 09 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, ngoài ra còn có sự tham dự của một số công chức tại UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

8e00b4b5842e54700d3f1.jpg 

Tập huấn nghiệp vụ đã triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" trong lĩnh vực hộ tịch.

- Hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên Phần mềm đăng ký hộ tịch.

- Hướng dẫn tạo lập, quản lý tài khoản người dùng ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trình bày các nội dung tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm TTHC "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" trong lĩnh vực hộ tịch: hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên Phần mềm đăng ký hộ tịch. 

Đại diện  Cục Công nghệ thông tin triển khai hướng dẫn tạo lập, quản lý tài khoản người dùng ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch.

            Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Các ý kiến trao đổi được lãnh đạo Cục giải đáp.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC hiểu rõ được quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện, tạo sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ. 

6d3d0181311ae144b80b3.jpg

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1127/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 16/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Hàn QuốcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn số 1127/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 16/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Hàn Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2023 6:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 726/HTQTCT-HT ngày 13/6/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Hàn Quốc.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 726/HTQTCT-HT ngày 13/6/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn.

CV_1127_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1155/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 22/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn số 1155/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 22/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2023 6:00 PMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 114/TP ngày 10/4/20223 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một.

CV_1155_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1139/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn số 1139/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/6/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 299/TP-TH ngày 06/5/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thuận An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ hộ tịch của bà Lê Thị Ngọc Mai. Để có cơ sở hướng dẫn địa phương, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1046/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 17/6/2022 về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch và hồ sơ, tài liệu bổ sung theo Công văn số 106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp.

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp (Công văn số 876/HTQTCT-HT ngày 06/10/2022 và Công văn số 724/HTQTCT-HT ngày 13/6/2023), Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn Phòng Tư pháp thành phố Thuận An.

CV_1139_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, KHÔNG ĐƯA VÀO CƠ SỞ NUÔI DƯỠNGVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, KHÔNG ĐƯA VÀO CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2023 9:00 AMNoĐã ban hành

​Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em có cha, mẹ đều là công dân Việt Nam cư trú trong nước, được các cặp vợ chồng nhận nuôi dưỡng nhưng không làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, tại thời điểm trẻ bị bỏ rơi không có bất cứ giấy tờ nào ghi thông tin về trẻ và mẹ đẻ của trẻ. Đối với các trường hợp này, để bảo đảm quyền ĐKKS, xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ, cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh các thông tin về mẹ đẻ của trẻ khi thực hiện ĐKKS. Cụ thể: ​

​- Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế, đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin về trẻ và mẹ đẻ của trẻ trong hồ sơ lưu tại cơ sở y tế. Trong trường hợp có thông tin xác thực về mẹ đẻ của trẻ thì UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ có thẩm quyền ĐKKS; mẹ đẻ/người thân thích của trẻ có trách nhiệm ĐKKS cho trẻ (theo quy định tại Điều 15 Luật Hộ tịch). Sau khi hoàn tất thủ tục ĐKKS cho trẻ, nếu người đang nuôi dưỡng trẻ có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi thì cần thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp trẻ bị bỏ rơi ngoài cơ sở y tế, kết quả kiểm tra, xác minh không có thông tin về mẹ đẻ của trẻ hoặc có thông tin nhưng thông tin không đúng trên thực tế, cơ quan đăng ký hộ tịch nơi trẻ đang cư trú lập biên bản thực tế theo vụ việc tương tự nội dung biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi, tiến hành niêm  yết theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; sau đó hướng dẫn người đang nuôi dưỡng trẻ thực hiện ĐKKS cho trẻ theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Sau khi hoàn tất thủ tục ĐKKS cho trẻ, nếu người đang nuôi dưỡng có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi thì thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 869/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 12/5/2023 của Sở Tư pháp về việc rà soát, làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06Văn bản điều hànhTinCông văn số 869/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 12/5/2023 của Sở Tư pháp về việc rà soát, làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2023 11:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 83/TCTĐA06-NC  ngày 19/4/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Bình Dương về việc làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06, đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BHXH-STP ngày 03/11/2020 về việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã phối hợp Công an cùng cấp thực hiện việc rà soát, đối chiếu và cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số ĐDCN/CCCD) của 44.137 trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi gửi cơ quan BHXH để cập nhật thông tin dữ liệu vào CSDLQGBH (đính kèm danh sách) và hoàn thành trước ngày 18/5/2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định.

CV_869_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 901/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 17/5/2023 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 901/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 17/5/2023 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM TRONG TRƯỜNG HỢP CHA, MẸ KHÔNG CÓ ĐỦ GIẤY TỜ CHỨNG MINH VỀ NHÂN THÂN /KHÔNG CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM TRONG TRƯỜNG HỢP CHA, MẸ KHÔNG CÓ ĐỦ GIẤY TỜ CHỨNG MINH VỀ NHÂN THÂN /KHÔNG CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2023 9:00 AMNoĐã ban hành

Nhằm bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em có cha, mẹ đều là công dân Việt Nam cư trú trong nước, sinh sống ở nhiều nơi khác nhau có con và trẻ chưa được đăng ký khai sinh hoặc trường hợp cha/mẹ không còn hộ không còn hộ khẩu tại địa phương hoặc cha/mẹ trẻ không có giấy tờ chứng minh nhân thân, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương gốc. Đối với các trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn cha mẹ trẻ hoặc người thân thích của trẻ thực hiện việc đăng ký khai sinh theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cha/mẹ trẻ có giấy tờ chứng minh nhân thân, vẫn còn hộ khẩu thường trú tại địa phương gốc (nơi đi). Đối với trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh việc ĐKKS của trẻ tại nơi cư trú gốc của cha/mẹ trẻ. Nếu trẻ chưa được ĐKKS thì hướng dẫn cha/mẹ trẻ thực hiện Đ​KKS cho trẻ tại UBND cấp xã nơi đang sinh sống theo quy định tại Điều 35 Luật hộ tịch.

Trường hợp 2: Cha/mẹ trẻ có giấy tờ chứng minh nhân thân, không còn hộ khẩu tại địa phương địa phương gốc (do bị xóa đăng ký thường trú), thì UBND cấp xã nơi đang sinh sống thực hiện ĐKKS theo quy định tại Điều 35 Luật hộ tịch và Luật Cư trú.

Trường hợp 3: Cha/mẹ trẻ không có giấy tờ chứng minh nhân thân, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương gốc. Trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra, xác minh các thông tin về nhân thân và quá trình cư trú của cha/mẹ và trẻ tại nơi đang sinh sống, có thể trực tiếp xác minh, làm việc với tổ trưởng dân phố, hàng xóm, khu công nghiệp....

Trên cơ sở kết quả xác minh, nếu trẻ chưa được ĐKKS, mẹ của trẻ không có giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh nơi cư trú, không thuộc trường hợp di cư tại các tỉnh biên giới, nhưng cơ quan công an có thẩm quyền xác định có tên thường gọi và đang cư trú trên địa bàn thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ĐKKS cho trẻ theo quy định pháp luật, nội dung khai sinh ghi theo các thông tin hiện có, thông tin nào của người mẹ và của trẻ chưa rõ (dân tộc, quê quán, thông tin về người cha...) thì để trống.​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 833/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 09/5/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHCVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 833/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 09/5/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/24/2023 10:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 429/HTQTCT-HT ngày 21/4/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHC và để việc triển khai liên thông đối với 02 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng theo Đề án 06 được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản QPPL, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan[1]; bảo đảm thời hạn giải quyết các việc hộ tịch (khai sinh, khai tử) theo đúng quy định Luật Hộ tịch và bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh, có Giấy khai sinh của trẻ em;

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng tài liệu do Văn phòng Chính phủ cung cấp kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023;

- Tổng hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện tại địa phương gửi về Sở Tư pháp để báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp để phối hợp, tháo gỡ xử lý.


[1] Như quy định tại Điều 16, Điều 34 Luật Hộ tịch; Khoản 1, 2, 5 của Điều 2, các Điều 3, 4, 6, 9, mục 1 Chương III của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; Điều 2, 3, 6, 13 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020; Điều 6 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022; Khoản 6 Điều 3, khoản 6 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022…

CV_833_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư phápVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2023 11:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 30/12/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày về việc bãi bỏ một số nội dung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch. Theo đó, Thông tư đã bãi bỏ nội dung "sổ hộ khẩu, sổ tạm trú" tại khoản 1 Điều 8 và tại điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch được quy định tại Điều 2 của Thông tư.

Để việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTP bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã nghiên cứu, thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư này đối với thủ tục: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân và thủ tục đăng ký lại khai sinh.

Ngoài ra, liên quan đến việc việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Sở Tư pháp đã có Công văn 55/STP-VP ngày 10/01/2023 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như trước đây mà thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hoặc các giao dịch dân sự cho công dân đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để nghiên cứu, tháo gỡ theo quy định.

CV_375_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công tác số hóa dữ liệu lịch sử, khó khăn, thách thức và hiệu quả của việc khai thác, sử dụng dữ liệu  số hóa hộ tịchThông báoCông tác số hóa dữ liệu lịch sử, khó khăn, thách thức và hiệu quả của việc khai thác, sử dụng dữ liệu  số hóa hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Với vai trò là thành viên của Tổ công tác Đề án 06 của Tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tỉnh, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo lộ trình theo Kế hoạch của UBND tỉnh; đã tham gia việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao của Quyết định số 06/QĐ-TTg tại địa phương; chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh, của Bộ Tư pháp, sự phối hợp tích cực của các ngành có liên quan, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công
4/5/2023 2:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Quyết định trên, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với vai trò là thành viên của Tổ công tác Đề án 06 của Tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tỉnh, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo lộ trình theo Kế hoạch của UBND tỉnh; đã tham gia việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao của Quyết định số 06/QĐ-TTg tại địa phương; chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh, của Bộ Tư pháp, sự phối hợp tích cực của các ngành có liên quan, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. Cụ thể như:

         I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06 TRONG NĂM 2022

  1. Công tác triển khai

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Đề án 06; Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ, Tỉnh; thường xuyên quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện (khoảng 10 văn bản);

Tại các Phòng Tư pháp cấp huyện: đều cử Lãnh đạo Phòng tham gia Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập. Về cơ bản, các Phòng Tư pháp đều tích cực tham gia ý kiến đối với việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao của Quyết định số 06/QĐ-TTg tại địa phương; chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao cho Phòng Tư pháp; cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình tại địa phương.

  II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG

          1. Thực hiện rà soát văn bản QPPL do phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên Thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh về việc rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính có liên quan đến định danh và xác thực điện tử và có quy định về việc cấp các giấy tờ cá nhân hoặc xác nhận thông tin cá nhân của công dân để phục vụ cho việc nghiên cứu tích hợp các thông tin liên quan trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID.

  2. Kết nối Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) với CSDLQGVDC

          Kể từ ngày 01/6/2017, các cơ quan đăng ký hộ tịch tại Bình Dương sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.        Đồng thời, để đảm bảo dữ liệu trong CSDLHT được thống nhất, Sở Tư pháp thường xuyên đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động, thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong CSDLHTĐT với Sổ đăng ký hộ tịch, xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư 01/2022/TT-BTP. Các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan công an để rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch theo quy định. Thực hiện nghiêm việc làm sạch dữ liệu theo Công điện 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Chính phủ.

3. Về việc triển khai thực hiện Số hóa sổ hộ tịch

Để cơ sở dữ liệu dân cư thực sự được áp được yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, việc xây dựng và làm giàu cơ sở dữ liệu dân cư là nhiệm vụ quan trọng, được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng. Một trong những cơ sở dữ liệu gốc để xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư là Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Việc đồng bộ, kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu dân cư có vai trò quan trọng trong thực hiện Đề án 06, cụ thể:

 4. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sẽ cung cấp các thông tin hộ tịch sau của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư [1]:

+ Thông tin khi đăng ký khai sinh; Thông tin về tình trạng hôn nhân; thông tin ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Thông tin về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Thông tin về đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ;

+ Thông tin đăng ký khai tử; tuyên bố mất tích, hủy tuyên bố mất tích, tuyên bố chết hoặc hủy tuyên bố chết.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp các thông tin sau cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử [2]:

+  Số định danh cá nhân ngay tại thời điểm việc đăng ký khai sinh được thực hiện trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung;

+ Thông tin như: họ tên, số định danh cá nhân, số Chứng minh nhân dân, nơi đăng ký khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; họ tên, số định danh cá nhân, số Chứng minh nhân dân, dân tộc, quốc tịch của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, người đại diện hợp pháp của cá nhân sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đối chiếu, cập nhật thông tin hộ tịch.

Tiếp đó, ngày 07/11/2022, Tổ Công tác Đề án 06 của Tỉnh Bình Dương đã tổ chức học tập kinh nghiệm triển khai Đề án 06 tại Cục C06 và tỉnh Thái Nguyên (là địa phương được chọn làm nơi thí điểm triển khai thành công nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số hóa hồ sơ hộ tịch trên cả nước). Tổ công tác Đề án 06 nhận thấy việc hồ sơ hộ tịch được số hoá sẽ tạo ra bộ dữ liệu dùng chung giúp theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trên cơ sở nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ công an xây dựng đã có sẵn các thông tin cần thiết của người dân, chỉ cần đối chiếu bổ sung thêm thông tin về hộ tịch của người dân sẽ tiết kiệm được chi phí triển khai thực hiện và sẽ"Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có liên quan khai thác dữ liệu hộ tịch: khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận con nuôi".

  Nhận thấy những lợi ích trên, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện Đề án 06 theo từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đồng thời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với đơn vị có liên quan phải khẩn trương xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022 để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án 06 đã đề ra.

Kết quả: Từ ngày 23/11 đến ngày 24/12/2022, toàn tỉnh (UBND cấp xã) đã tiến hành nhập là: 931.100 dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (số liệu bao gồm cả điều chỉnh, cải chính một số thông tin chưa thống nhất giữa CSDLQD về DC và Sổ hộ tịch). Trong đó,

  • Đăng ký khai sinh: 593.158;
  • Đăng ký khai tử: 110711;
  • Đăng ký kết hôn: 226.567;
  • Đăng ký nuôi con nuôi: 664.

Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thành công tốt đẹp (đã hoàn thành trước Kế hoạch 07 ngày), là thành quả của sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, kết quả đó có sự đóng góp chung của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu tỉnh; Là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự triển khai quyết liệt của Tổ công tác; Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp, đặc biệt vai trò chủ lực của lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ; sự huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện công tác nhập dữ liệu hộ tịch, huy động lực lượng tại chỗ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của Cục C06 trong việc hướng dẫn về quy trình thực hiện, phương án kết nối, thao tác trên phần mềm, tổ chức đào tạo, trang cấp trang thiết bị.

          III. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

        Theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì: "Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm triển khai việc số hoá, quản lý, khai thác dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy; chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của địa phương đã triển khai thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2025". Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1288/KH-UBND ngày 05/5/2021 về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo các văn bản trên, nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp bao gồm các giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Thu thập và phân loại các Sổ hộ tịch cần Số hóa (các loại sổ Hộ tịch từ trước năm 1976 đến trước ngày 01/06/2017 tại 03 cấp: tỉnh, huyện và xã – thời điểm Bình Dương thực hiện phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp).

        Giai đoạn 2: Scan / chụp sổ hộ tịch và tạo lập các file dữ liệu Excel và tạo lập các file dữ liệu Excel từ các Sổ hộ tịch gốc được số hóa.

        Giai đoạn 3: Kiểm tra, phê duyệt và chính thức đưa dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để xây dựng, tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

        Qua rà soát, đối chiếu với các nhiệm vụ số hóa theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư theo Kế hoạch số 143/KH-TCTĐA06 thì, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan cần đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bàn giao với 931.100 dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phối hợp với Công an tỉnh xử lý các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sổ hộ tịch;

- Tiếp tục hoàn thiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4040/UBND-VX ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Bình Duơng về việc điều chỉnh chủ trương hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương", cụ thể:

+ Đối với các dữ liệu đã nhập trên nền tảng CSDLQG về DC: Scan, đính kèm trang sổ hộ tịch đối với các trường hợp đã nhập trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp xã.

         + Đối với các dữ liệu chưa được nhập trên nền tảng CSDLQG về DC: gồm các loại Sổ hộ tịch khác tại UBND cấp xã; cấp huyện và các loại Sổ hộ tịch được lưu trữ tại Sở Tư pháp: Còn khoảng 2.102 sổ hộ tịch với 184.493 trường hợp.

  + Kiểm tra, phê duyệt và chính thức đưa toàn bộ dữ liệu đã nhập; scan/chụp…

        -  Sổ liệu hộ tịch nhiều, nên việc nhập dữ liệu phần mềm có lúc, có nơi còn chậm; Một số Sổ hộ tịch đã lâu, chữ viết bị mờ không rõ trường thông tin… nên khó khăn trong công tác nhập liệu.

- Việc xử lý các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sổ hộ tịch đối với một số trường hợp còn gặp khó khăn do người dân chuyển nơi cư trú; không nhớ chính xác nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây. Vì vậy, việc xác minh thông tin về cá nhân sẽ mất thời gian.

IV. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU SỐ HÓA HỘ TỊCH KHI THỰC HIỆN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH

Sau khi thực hiện số hóa hộ tịch theo quy định tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP thì các dữ liệu hộ tịch được đưa vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để xây dựng, tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, việc khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa hộ tịch sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân. Giúp cơ quan đăng ký hộ tịch thuận lợi trong đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền; việc thống kê số liệu đăng ký hộ tịch và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật như:

           - Việc cấp bản sao trích lục hộ tịch được cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện theo yêu cầu của cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu.

         - Sau khi các phần mềm Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành, sử dụng thống nhất trên toàn quốc:

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm kết nối với các Cơ sở dữ liệu này để xác định tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Cá nhân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy.[1] Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

[2] Nghị định số 87/2020/NĐ-CP​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”Thông báoSở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2023 2:00 PMNoĐã ban hành

Dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc, là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của một quốc gia khi mà các hoạt động chuyển đổi số gắn với mọi hoạt động của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.  Ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng trong thời gian khẩn trương, quyết liệt chính thức được vận hành với 17 trường thông tin của 98,7 triệu công dân Việt Nam được số hóa. Dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc, là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của một quốc gia khi mà các hoạt động chuyển đổi số gắn với mọi hoạt động của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Đề án có phạm vi và tầm ảnh hưởng rộng tới đa ngành, địa phương và lĩnh vực. Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành. 

Cùng với các Ngành, các cấp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, căn cứ Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo gắn với nhiệm vụ của ngành để triển khai có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ được nêu tại Đề án và Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/2/2022 của Bộ Tư pháp. Để đảm đảm dữ liệu, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được đăng ký chính xác, đúng quy định pháp luật; đồng bộ, thống nhất với thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở Tư pháp đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hộ tịch trong đó chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và đăng ký hộ tịch trực tuyến.  

  1. KẾT QUẢ

          - Về thực hiện rà soát văn bản QPPL do phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên Thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID

Thực hiện văn bản số 839/BTP-PLHSHC ngày 21/3/2022 của Bộ Tư pháp, và Công văn số 605/VPUB-NC ngày 30/3/2022 về việc rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính có liên quan đến định danh và xác thực điện tử và có quy định về việc cấp các giấy tờ cá nhân hoặc xác nhận thông tin cá nhân của công dân để phục vụ cho việc nghiên cứu tích hợp các thông tin liên quan trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID

- Về công tác xây dựng dữ liệu hộ tịch điện tử. Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1288/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 964/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, các cơ quan có liên quan, tham mưu Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-TCTĐA06 triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đối với các hồ sơ hộ tịch từ ngày 01/6/2017 trở về trước), trong đó giai đoạn 1 triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn thị xã Tân Uyên từ ngày 23/11 đến ngày 30/11/2022, giai đoạn 2 triển khai thực hiện toàn diện cho các địa phương còn lại từ ngày 01/12 đến hết ngày 31/12/2022. Kết quả, đến hết ngày 31/12/2022, tỉnh Bình Dương đã thực hiện xong việc nhập dữ liệu hộ tịch đối với 04 loại Sổ hộ tịch đang được lưu trữ tại UBND cấp xã.

Hiện nay, Sở Tư pháp đang phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông; Công an tỉnh để tiếp nhận dữ liệu; lưu trữ dữ liệu sau khi nhận bàn giao dữ liệu từ C06 – Bộ công an để tiếp tục hoàn thiện việc số hóa (scan, đính kèm trang Sổ) tương ứng để cập nhật vào CSDLHTĐT theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Kết nối Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) với CSDLQGVDC

          Kể từ ngày 01/6/2017, các cơ quan đăng ký hộ tịch tại Bình Dương sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.        Đồng thời, để đảm bảo dữ liệu trong CSDLHT được thống nhất, Sở Tư pháp thường xuyên đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động, thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong CSDLHTĐT với Sổ đăng ký hộ tịch, xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư 01/2022/TT-BTP.

- Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình đăng ký trực tuyến và tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực hộ tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh

+ Đối với thủ tục Đăng ký hộ tịch: Thực hiện Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08/6/2022 Quy trình tái cấu trúc các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) theo phương thức trực tuyến, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến.

+ Đối với thủ tục Cấp Phiếu LLTP: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến).

Đối với 25 dịch vụ công, Sở Tư pháp đã triển khai 01 dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh đối với thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong thời gian từ khi thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 06 của tỉnh đến ngày 04/3/2023, Cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp: 12.630 trường hợp.

Đăng ký hộ tịch trực tuyến tại UBND cấp xã; UBND cấp huyện: Đăng ký khai sinh: 5.689 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 2.167 trường hợp; Đăng ký khai tử: 1.650 trường hợp.

- Kết quả kết nối, chia sẻ dữ liệu

Hiện tại, các phần mềm chuyên ngành (Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung) đã được triển khai kết nối với Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh. Đối với phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch (Hệ thống quản lý đăng ký hộ tịch dùng chung), đang được

- Kết quả làm sạch dữ liệu theo Công điện 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Chính phủ

Căn cứ văn bản của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập nhật kịp thời trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; đồng thời, rà soát, đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung với dữ liệu về dân cư, đảm bảo việc làm sạch dữ liệu theo Công điện 104/CĐ-TTg.

 Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, việc thực hiện Đề án 06 của ngành Tư pháp vẫn còn nhiều khó khăn nhất định. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có vai trò là đầu vào quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa được cập nhâp đầy đủ qua các thời kỳ lịch sử dẫn đến khi đối chiếu, rà soát với dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn có sự sai lệch, trùng lắp chưa đồng bộ hóa khi chia sẻ dữ liệu. Việc xử lý các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sổ hộ tịch đối với một số trường hợp còn gặp khó khăn do người dân chuyển nơi cư trú; không nhớ chính xác nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây. Vì vậy, việc xác minh thông tin về cá nhân sẽ mất thời gian.

        Một số Sổ hộ tịch đã lâu, chữ viết bị mờ không rõ trường thông tin… nên khó khăn trong công tác nhập liệu.

        II. KIẾN NGHỊ

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dữ liệu hộ tịch lịch sử đồng thời tính đến giải pháp phối hợp, rà soát kỹ để đồng bộ, làm sạch dữ liệu cùng với các ngành.

- Kiến nghị cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho việc nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là các thủ tục đăng ký hộ tịch. Triển khai xây dựng biểu mẫu điện tử tờ khai trực tuyến đối với các TTHC lĩnh vực Lý lịch tư pháp để người dân có thể khai trực tiếp vào tờ khai điện tử yêu cầu TTHC không phải tải mẫu đơn, khai và tải bản scan tờ khai để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương và các tiện ích của Đề án 06 đối với xã hội và người dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Đề án 06.​​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 23/3/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 23/3/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Qua theo dõi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp nhận được một số khó khăn, vướng mắc của công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương. Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra kiểm tra, Sở Tư pháp phát hiện địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan; các văn bản hướng dẫn của Cục Hộ tịch, qu​ốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp tổng hợp và hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.​

CV_495_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 105/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 105/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/15/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 170/TP ngày 21/11/2022 và Công văn số 188/TP ngày 15/12/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Dĩ An về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp hướng dẫn trường hợp cải chính hộ tịch và trường hợp đăng ký lại khai sinh.

CV_105_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2246/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch số 143KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnhVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2246/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch số 143KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 5941 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) trên địa bàn tỉnh và và để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm: Đề án 06, Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ về nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bám sát nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022.

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

- Theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng của Tư pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ: cung cấp thông tin Sổ hộ tịch, rà soát, đối sánh dữ liệu tại địa phương, qua đó đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư.

Trường hợp, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất thì cần kiểm tra kỹ hồ sơ, Sổ đăng ký hộ tịch (được lưu trữ tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã) và căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 [1], khoản 2 Điều 60 Luật Hộ tịch[2]; khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hộ tịch[3].

- Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi về Phòng HCTP&QLXLVPHC - Sở Tư pháp, định kỳ thứ 6 hàng tuần qua địa chỉ email: phonghctpbd@binhduong.gov.vn.

3. Những điểm cần lưu ý

- Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 58 của Luật Hộ tịch). Vì vậy, trong quá trình cung cấp Sổ hộ tịch, các giấy tờ, tài liệu hộ tịch cần bảo quản, giữ gìn Sổ hộ tịch theo đúng quy định. Đặc biệt liên quan đến việc điều chỉnh thông tin không trùng khớp đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo nguyên tắc quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch) theo quy định tại Điều 61 của Luật Hộ tịch: tính bảo mật, bảo đảm an toàn; bảo đảm bí mật cá nhân.

- Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1828/KH-UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

[1] Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

[2] Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch.

[3] Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kiểm tra, xác minh, bảo đảm thống nhất các thông tin giữa hai Cơ sở dữ liệu, bảo đảm hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật hộ tịch.

 CV_2246_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày13/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2375/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày13/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

​Trả lời Công văn số 208/TP ngày 24/11/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến giải quyết đối với trường hợp đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Về nội dung này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Điều 40 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử:

"1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai t.

2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện".

 Căn cứ quy định trên, việc xác định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài sẽ phụ thuộc vào nơi công dân đã đăng ký khai sinh trước đây. Tuy nhiên, theo hồ sơ, tài liệu kèm theo Công văn của Phòng Tư pháp Thủ Dầu Một cho thấy, không có giấy tờ, tài liệu để xác định nơi đăng ký khai sinh trước đây của ông Hồ Hữu Mẫn. Vì vậy, trong trường hợp yêu cầu đăng ký lại khai sinh của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không xác định được nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì xác định là chưa đăng ký, chỉ có thể thực hiện việc đăng ký khai sinh theo quy định về đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Khi giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch đối với trường hợp trên, đề nghị Phòng Tư pháp lưu ý thực hiện đúng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BTP (cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan).

CV_2375_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2389/STP-HCTP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2389/STP-HCTP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 9:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 160/TP ngày 03/10/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một về việc xin ý kiến giải quyết đối với một số trường hợp hộ tịch vướng mắc. Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Trường hợp thứ nhất: Trường hợp ông Nguyễn Văn Hồng, sinh ngày 01/3/1959, nơi thường trú: 1149, Đại lộ Bình Dương, tổ 81, khu 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương yêu cầu đăng ký khai tử cho cha là ông Nguyễn Văn Cánh, năm sinh: 1919, Giấy báo tử số 05/GBT ngày 11/8/2022 do UBND phường Tương Bình Hiệp cấp.

Qua xem xét hồ sơ do Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một cung cấp, Sở Tư pháp nhận thấy nội dung xin ý kiến chưa rõ ràng, cụ thể. Do đó, để có cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp nêu rõ nội dung khó khăn, vướng mắc, nội dung cần xin ý kiến trong văn bản xin ý kiến.

2. Trường hợp thứ hai: Trường hợp bà Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 07/02/1990, giới tính Nữ, nơi thường trú: 39/37, tổ 37, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên trong Giấy khai sinh từ Phạm Thị Ngọc Trinh thành Phạm Ngọc Minh trong Giấy khai sinh số 59, do UBND phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đăng ký ngày 31/3/1993. Lý do: Bà Phạm Thị Ngọc Trinh có ngoại hình giống nam giới nên khi sử dụng tên gọi này gây khó khăn cho bản thân trong cuộc sống, công việc hàng ngày, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Quyền thay đổi họ tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015. Điều 26 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Căn cứ quy định trên, mặc dù bà Phạm Thị Ngọc Trinh chưa chuyển đổi giới tính nhưng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra, xác minh nếu nội dung thông tin trình bày của bà Trinh là đúng (khi sử dụng tên hiện tại gây tâm lý mặc cảm, gây khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, trong các giao dịch dân sự, ảnh hưởng đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bà Trinh) thì vận dụng quy định tại Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự và pháp luật về hộ tịch cho phép bà Phạm Thị Ngọc Trinh thay đổi tên thành Phạm Ngọc Minh.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết cần thông tin, tuyên truyền cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch về hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định Số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

CV_2389_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 2274/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 01/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐTVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2274/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 01/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1104/HTQTCT-HT ngày 25/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn, Sở Tư pháp đề nghị  UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động thực hiện các hướng dẫn về việc rà soát dữ liệu trong CSDLHTĐT với sổ hộ tịch theo các Công văn Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã hướng dẫn[1]

2. Rà soát, thống kê đánh giá tình trạng Sổ hộ tịch và số lượng dữ liệu hộ tịch tương ứng hiện đang lưu giữ, phối hợp với cơ quan công an triển khai việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC.

(Việc phối hợp nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQGVDC chỉ thực hiện đối với 04 loại Sổ hộ tịch cơ bản (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi), do đó, đối với các loại Sổ hộ tịch khác vẫn cần thực hiện số hóa, quy trình số hóa này cần lưu ý sử dụng dữ liệu hộ tịch đã được nhập trên nền tảng CSDLQGVDC và được gán số định danh cá nhân để giảm bớt thao thác nhập dữ liệu).

3. Phối hợp với cơ quan công an cấp xã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với những trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022.​

[1] Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022, Công văn số 354/HTQTCT-HT ngày 13/5/2022, Công văn số 691/HTQTCT-HT ngày 23/8/2022

CV_2274_HCTP.signed.pdf

Công văn số 1104HTQTCT-HT.pdf

Quy trình số 1050HTQTCT-QLHC.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch dân cư trước 31/12/2022Tin ngành tư pháp; Thông báoTinBình Dương: Phấn đấu hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch dân cư trước 31/12/2022/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2022-11/SO HOA HO TICH TREN CSDLQG VE QC_Key_23112022095415.PNG
11/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
TTĐT - ​Chiều 22-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nề​n tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​
​Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 và bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 101 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn tỉnh.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Anh Hoa đã triển khai Kế hoạch số 143/KH-TCTĐA06 ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư. 
Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06. Tập trung nguồn lực để tiến hành nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch được lưu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/6/2017 trở về trước trên nền tảng CSDLQG về dân cư để làm cơ sở cho việc làm sạch dữ liệu theo Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. 
 

Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư


Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án 06, các văn bản triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả và lợi ích của Đề án 06.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với A05, A06, C06 - Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá địa điểm phù hợp để triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc nhập dữ liệu; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức. Thời gian hoàn thành trước 23/11/2022. 

Chủ tịch UBND cấp xã thành lập 01 hoặc một số Tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDLQG về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu (thành phần gồm cán bộ Công an cấp xã, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Đoàn Thanh niên, lực lượng Quân sự cấp xã, giáo viên, sinh viên...). Việc nhập dữ liệu thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn TX.Tân Uyên từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022. Sau đó triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ ngày 01/12/2022, phấn đấu hoàn thành việc nhập dữ liệu xong trước ngày 31/12/2022.
 

Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an hướng dẫn sử dụng phân hệ sổ hộ tịch DC01 mở rộng


Cũng tại hội nghị, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã hướng dẫn sử dụng phân hệ sổ hộ tịch trên phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) mở rộng. Rút kinh nghiệm qua triển khai mô hình thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư lưu ý các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn thông tin; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ Công an và Tư pháp – Hộ tịch cấp xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội n​ghị​​


Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc số hoá dữ liệu hộ tịch sẽ góp phần đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", tạo nền tảng để phát triển Đề án 06. Bên cạnh đó, việc số hóa hộ tịch sẽ tích hợp đầy đủ các thông tin cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, giải quyết các thủ tục pháp luật, pháp lý, hành chính một cách hiện đại và nhanh chóng. Ông đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc nhập dữ liệu tại các xã, phường, thị trấn hoàn thành đúng tiến độ, thời gian đề ra.
Nguồn: www.binhduong.gov.vn
FalseVăn phòng Sở
Công văn số 2106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tửVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 2106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2022 10:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Để việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân được đồng bộ, thống nhất, tránh phát sinh lỗi, để nghị Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện và tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ gửi yêu cầu cấp Số định danh cá nhân đối với những trường hợp đăng ký khai sinh mới cho trẻ em, có ngày sinh từ ngày 01/01/2016 đến nay; không gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đối với những trường hợp nhập lại thông tin đăng ký khai sinh đã có trong Sổ đăng ký khai sinh (số hóa Sổ hộ tịch), đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà thay thế bằng thao tác sử dụng hàm (API) tra cứu số định danh cá nhân khi có hướng dẫn triển khai trên hệ thống.

- Thực hiện thao tác "Gửi xin số định danh cá nhân" đối với những trường hợp "có lỗi ngày sinh trước ngày 01/7/2021" theo hướng dẫn trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; tuyệt đối không nhập lại trường hợp hồ sơ đang báo lỗi, làm phát sinh dữ liệu trùng.

- Đối với trường hợp đã cấp Giấy khai sinh mà chưa có số định danh cá nhân, nay đã được cấp thì thực hiện bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

CV_2106_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1966/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 20/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1966/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 20/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

​          Sở Tư pháp nhận được Công văn số 299/TP-TH ngày 06/5/2022 của Phòng Tư pháp thành phố Thuận An về việc giải quyết yêu cầu thay đổi hộ tịch của bà Lê Thị Ngọc Mai. Qua nghiên cứu quy định của pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy pháp luật chưa quy định cụ thể về nội dung này và trong quá trình thực hiện gặp khó khăn khi hướng dẫn, giải quyết yêu cầu của người dân. Vì vậy, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1046/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 17/6/2022 đến Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ.

          Ngày 07/10/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 876/HTQTCT-HT ngày 06/10/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Theo đó, đối với trường hợp cụ thể của bà Lê Thi Ngọc Mai, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có văn bản trao đổi với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học – Tòa án nhân dân tối cao về thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với vụ việc trên. Sở Tư pháp sẽ thông tin, hướng dẫn đến Phòng Tư pháp Thuận An ngay sau khi nhận được phản hồi của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

            (Gửi kèm theo Công văn số 876/HTQTCT-HT ngày 06/10/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).

CV_1966_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1343/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 26/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1343/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 26/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25/05/2022 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

CV_1343_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 1181/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 06/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ xác nhận tình trạng hôn nhânVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 1181/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 06/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ xác nhận tình trạng hôn nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

​Sở Tư pháp nhận được Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài.

Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bản sao Công văn số 441/HTQTCT-HT ngày 07/6/2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn.

CV_1181_HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn V/v phối hợp báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Đề cương báo cáoThông báoTinCông văn V/v phối hợp báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Đề cương báo cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 852/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi người giám sát giám hộVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 852/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 19/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi người giám sát giám hộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố về việc thay đổi người giám sát giám hộ theo Công văn số 334/HTQTCT-HT ngày 05/5/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp .​

Tải file Công vănCV_852_STP-HCTP.signed.pdf

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 326/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 326/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy có một số cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn lúng túng khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, cụ thể giấy tờ chứng minh về nơi cư trú theo Luật Cư trú. Để bảo đảm thực hiện thống nhất quy định pháp luật về hộ tịch, cư trú trong giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn Cơ sở dữ liệu điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành), Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung. 

CV_326_STP-HCTP.signed.pdf​​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 04/4/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hồ sơ ghi chú ly hônVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 495/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 04/4/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hồ sơ ghi chú ly hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn số 228/STP-HCTP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịchVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 228/STP-HCTP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnVăn bản điều hànhTinThông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTin ngành tư phápTinHội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-12/hoi thao unicef 01 ok_Key_15122021163102.jpg
12/3/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức theo hình thức trực tuyến "Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 - 30 tháng 11 năm 2021, tập trung tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến với các điểm cầu địa phương. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch của 5 tỉnh thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam.

Nội dung Hội nghị tập huấn tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ đăng ký khai sinh, trong đó chú trọng đăng ký khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, trẻ em cư trú tại khu vực biên giới…). Đồng thời, hội nghị còn tập huấn về nghiệp vụ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên môi trường điện tử, cũng như các việc hộ tịch khác liên quan đến trẻ em (như giám hộ, nhận cha mẹ con, nuôi con nuôi…). Qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

hoi thao unicef 02 ok.jpg


Thông qua các chuyên đề chuyên sâu, các báo cáo viên (gồm Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đã cung cấp cho lớp học những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn để xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến đăng ký khai sinh cho các đối tượng trẻ em. Các học viên đã sôi nổi thảo luận và nêu nhiều vướng mắc để được Lãnh đạo Cục cho ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ. Trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ đăng ký khai sinh cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, trẻ em cư trú tại khu vực biên giới…); việc đăng ký nuôi con nuôi; thay đổi, bổ sung hộ tịch của con nuôi; đăng ký giám hộ và đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với trẻ em; liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi v.v…

 hoi thao unicef 03 ok.jpg


Thông qua chương trình của hội nghị tập huấn, đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đăng ký khai sinh trực tuyến và việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin khai sinh của trẻ em trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, hội nghị còn cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về đăng ký khai sinh và các việc hộ tịch khác liên quan đến trẻ em. Hội nghị là cơ hội tốt để những người tham dự thông tin, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Từ đó, Lãnh đạo Cục có hướng dẫn, giúp cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc đăng ký khai sinh đối với trẻ em, nắm bắt các quy định pháp luật, nhất là các quy định pháp luật mới được ban hành theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Từ đó có thể tránh được những sai sót trong quá trình giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân nói chung và yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em nói riêng. Trên cơ sở đó bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh và xác định quốc tịch của trẻ em đã được ghi nhận trong Công ước quyền trẻ em năm 1990, các văn kiện pháp luật quốc tế và nhiều văn bản pháp luật trong nước.


Dự kiến lớp tập huấn (trực tuyến) thứ hai về nghiệp vụ đăng ký khai sinh sẽ được tổ chức cho 05 tỉnh thuộc 03 miền Bắc, Trung, Nam vào các ngày 6 - 7/12/2021./.

Tác giả: Lò Thuỳ Linh

Nguồn: moj.gov.vn​

FalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio