Bồi thường nhà nước - Văn bản điều hành
 
​CV_2024_STP-HCTP.signed.pdfPhụ lục 01 - decuongBC.docPhụ lục.xls
 
Công văn số 1739/STP-HCTP ngày 29/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc phối hợp xây dựng báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2018
 
​CV 1060 STP-HCTP.pdfPhụ lục kèm theo CV 1060.xls     UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:    1060     /STP-HCTPV/v phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017       Bình Dương, ngày  04 ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019Văn bản điều hànhTinBáo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/21/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
VKSND có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giải quyết bồi thường Nhà nướcThông báoTinVKSND có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giải quyết bồi thường Nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BVPL) - Trình bày tham luận tại Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát do VKSND tối cao tổ chức, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã đề cập đến những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 và vị trí, vai trò của VKSND trong công tác giải quyết bồi thường nhà nước.
6/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Bổ sung nguyên tắc “Bình đẳng, thiện chí, trung thực”

Luật TNBTCNN 2009 quy định các nguyên tắc, đó là: Kịp thời, công khai, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng; được trả một lần bằng tiền trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác (Điều 7).

Đồng thời, Luật TNBTCNN 2009 (Điều 4) quy định việc giải quyết yêu cầu bồi thường lần đầu được thực hiện theo 1 trong 3 cơ chế, đó là: Tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; trường hợp hết thời hạn mà cơ quan giải quyết bồi thường không ra quyết định hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự; giải quyết kết hợp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quá trình khiếu nại; giải quyết kết hợp tại Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

 Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát

Luật TNBTCNN 2017 đã bổ sung nguyên tắc: “bình đẳng, thiện chí, trung thực” và nguyên tắc “việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật này”.

Bổ sung quy định rõ nguyên tắc: Người yêu cầu bồi thường đã yêu cầu một cơ quan giải quyết bồi thường và đã được cơ quan đó thụ lý giải quyết thì không được yêu cầu cơ quan khác giải quyết yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật này (khoản 3 Điều 4). 

Bên cạnh đó, Luật TNBTCNN 2017 đã bổ sung quy định cụ thể: Trường hợp người bị thiệt hại có một phần lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì Nhà nước chỉ bồi thường phần thiệt hại sau khi trừ đi phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người bị thiệt hại (khoản 5 Điều 4).

Về các cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường, Luật TNBTCNN 2017 tiếp tục kế thừa quy định của Luật TNBTCNN 2009 đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, đó là: Không còn quy định cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường kết hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; bổ sung cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường lần đầu tại Tòa án (khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, có thể khởi kiện ngay vụ án dân sự yêu cầu bồi thường tại Tòa án); bổ sung cơ chế kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự tại Tòa án (khoản 4 Điều 4).

Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết bồi thường

Luật TNBTCNN 2009 quy định 4 hành vi bị cấm, gồm: Giả mạo hồ sơ, tài liệu, giấy tờ để được bồi thường; thông đồng giữa người bị thiệt hại, người có trách nhiệm giải quyết bồi thường và người có liên quan để trục lợi trong việc bồi thường; lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết bồi thường; không giải quyết bồi thường hoặc giải quyết bồi thường trái pháp luật.

Luật TNBTCNN 2017 đã làm rõ, đồng thời bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể đó là: Cung cấp tài liệu, chứng cứ sai sự thật trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường; thông đồng giữa người yêu cầu bồi thường với người giải quyết bồi thường, người có liên quan để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định trách nhiệm hoàn trả và xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại; không ra quyết định giải quyết bồi thường; không thực hiện việc xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại; sách nhiễu, cản trở hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường.

Phó Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao Phạm Hoàng Diệu Linh giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật TNBTCNN năm 2017 

Cũng theo lãnh đạo Vụ 14, VKSND tối cao cho biết, theo quy định của Luật TNBTCNN 2017, Bộ luật TTHS 2015,  Bộ luật TTDS 2015 và Luật TTHC 2015, trong công tác bồi thường nhà nước, VKSND có các vị trí, vai trò, đó là:

Là cơ quan trực tiếp giải quyết bồi thường trong hoạt động TTHS; tham gia một số hoạt động giải quyết bồi thường của các cơ quan khác trong hoạt động TTHS.

Là cơ quan kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự về yêu cầu bồi thường tại Tòa án; cơ quan kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại Tòa án.

Là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại Tòa án; đồng thời, là cơ quan kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước.​

Luật TNBTCNN 2017 gồm 09 chương, 78 điều. So với Luật TNBTCNN 2009, Luật đã sửa đổi 54/67 điều, bỏ 13 điều và quy định mới 24 điều. Thay vì kết cấu chương theo lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (gồm quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án), Luật TNBTCNN 2017 kết cấu chương theo những vấn đề cơ bản của việc giải quyết bồi thường, bảo đảm bố cục rõ ràng, mạch lạc hơn.
Sưu tầm: Báo Bảo vệ​​ pháp luật​ ​(cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019Văn bản điều hànhTinKế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2019 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường năm 2018Văn bản điều hànhTinBáo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Bảo đảm một số quyền dân sự, chính trị thông qua các quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017TinBảo đảm một số quyền dân sự, chính trị thông qua các quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hành

Để cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và quyền được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra nói riêng, năm 2009 Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2009. Luật TNBTCNN năm 2009 được ban hành đã thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra tại Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam,cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 cũng như phù hợp, đồng bộ với các đạo luật cơ bản vào thời điểm đó. Việc triển khai thực hiện hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2009 đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thiết lập cơ chế đặc thù để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người bị thiệt hại trong thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình. Có thể khẳng định rằng, việc ban hành và tổ chức thực hiện Luật TNBTCNN năm 2009 cơ bản đã đạt được mục đích khi được Quốc hội thông qua lần đầu, hoàn thành được vai trò, sứ mệnh của mình trong giai đoạn đó.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước sự thay đổi về yêu cầu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển của hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính trên đất nước ta nên Luật TNBTCNN năm 2009 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bấp cập. Vì vậy, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng Luật TNBTCNN (sửa đổi). Trong quá trình xây dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi), Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức rà soát các quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về quyền con người để bảo đảm thống nhất, phù hợp. Bên cạnh đó, Cục Bồi thường nhà nước đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp thực hiện một số hoạt động khác để phục vụ công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật TNBTCNN năm 2009 như tổ chức tổng kết 06 năm thi hành Luật TNBTCNN năm 2009, tổ chức các hội nghị, hội thảo để xin ý kiến vào hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật TNBTCNN năm 2009…
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật TNBTCNN năm 2017.Luật TNBTCNN năm 2017 đã cụ thể hóa và bảo đảm tốt hơn một số quyền con người được ghi nhận trong các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người và Hiến pháp năm 2013 cũng như tương thích và không trái với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Một trong những điểm nổi bật của Luật TNBTCNN năm 2017 là tiếp tục kế thừa và bảo đảm hơn nữa một số quyền dân sự, chính trị đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Hiến pháp năm 2013 và Luật TNBTCNN năm 2009.
1. Quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 bảo đảm thực hiện một số quyền con người về dân sự, chính trị
2.1.Về quyền bình đẳng, công bằng
Điều 3 và Điều 26 ICCPR ghi nhận “Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện tất cả các quyền dân sự và chính trị mà Công ước đã quy định” và “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử và đảm bảo cho mọi người sự bảo hộ bình đẳng và có hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác”.
Kế thừa các quy định của Luật TNBTCNN năm 2009, Điều 2 Luật TNBTCNN 2017 quy định đối tượng được bồi thường, theo đó, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Luật TNBTCNN 2017. Như vậy, Luật không phân biệt đối tượng là người Việt Nam hay người nước ngoài, cá nhân hay tổ chức, nam hay nữ, v.v. miễn sao các đối tượng đáp ứng đầy đủ các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Điều 7 Luật TNBTCNN thì sẽ được bồi thường. Mặt khác, Điều 4 Luật ghi nhận nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, theo đó, việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN 2017.
2.2.Về quyền được bồi thường thiệt hại
a) Về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước
Phù hợp với các quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2, khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 14 ICCPR về quyền được yêu cầu bồi thường và được bồi thường, trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 đã bổ sung 01 Điều (Điều 4) quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước. Theo đó, về cơ bản, nguyên tắc bồi thường được kế thừa như quy định của Luật TNBTCNN năm 2009.Cụ thể, việc giải quyết bồi thường được giải quyết tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; được kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Đồng thời, Luật TNBTCNN năm 2017 đã mở rộng nguyên tắc giải quyết bồi thường, cho phép người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ngay ra tòa án khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự; kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự (khoản 4 Điều 4). Người bị thiệt hại có quyền lựa chọn cơ chế giải quyết bồi thường phù hợp nhưng khi cơ quan giải quyết bồi thường đã thụ lý yêu cầu bồi thường thì người đó không được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết bồi thường.
b) Về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 đã bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các lĩnh vực để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các bộ luật, luật hiện hành; đồng thời cũng bảo đảm quyền, lợi ích của công dân, cụ thể:
Trong hoạt động quản lý hành chính (Điều 17): (i) bổ sung 02 trường hợp được bồi thường do bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trái pháp luật (điểm b và điểm c khoản 3 Điều 17); (ii) bổ sung 01 trường hợp được bồi thường do bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trái pháp luật“giáo dục tại xã, phường, thị trấn” (khoản 5 Điều 17); (iii) bổ sung trường hợp được bồi thường “không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật tố cáo các biện pháp bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu” (khoản 6 Điều 17); (iv) bổ sung trường hợp bồi thường do “thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin” (khoản 7 Điều 17); (v) Bổ sung trường hợp được bồi thường do áp dụng trái pháp luật việc “hoàn thuế” (khoản 9 Điều 17); (vi) bổ sung trường hợp được bồi thường do “ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống” (khoản 14 Điều 17).
Có thể nói, việc mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính đã cụ thể hóa một số quyền, trong đó có quyền được tiếp cận thông tin. Để cụ thể hóa khoản 2 Điều 19 ICCPR và đặc biệt quyền tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, khoản 7 Điều 17 Luật TNBTCNN năm 2017 đã bổ sung quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với trường hợp “thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin”.
Trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 18): (i) bổ sung trường hợp được bồi thường do người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (khoản 1 Điều 18); (ii) bổ sung trường hợp được bồi thường do Pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án oan (khoản 9 Điều 18). Quy định này của Luật đã phù hợp với khoản 5 Điều 9 ICCPR quy địnhBất cứ người nào trở thành nạn nhân của việc bị bắt hoặc bị giam cầm bất hợp pháp đều có quyền yêu cầu được bồi thường” và khoản 6 Điều 14 ICCPR cũng quy định“khi một người bị kết án về một tội hình sự bởi một quyết định chung thẩm và sau đó bản án bị hủy bỏ hoặc người đó được tha trên cơ sở tình tiết mới hoặc phát hiện mới cho thấy rõ ràng có sự xét xử oan thì người đã phải chịu hình phạt theo bản án trên theo luật, có quyền yêu cầu bồi thường”.
Trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính: Điều 19 Luật TNBTCNN năm 2017 đã bỏ lỗi cố ý đối với trường hợp ra bản án, quyết định trái pháp luật và tách thành 02 khoản (khoản 5 và khoản 6 Điều 19) quy định cụ thể hơn căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người đã ra bản án, quyết định.
Trong hoạt động thi hành án hình sự (Điều 20), Bổ sung thêm 01 trường hợp được bồi thường là: “Không thực hiện quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù” (điểm d khoản 3 Điều 20).
Trong lĩnh vực thi hành án dân sự: Điều 21 Luật TNBTCNN năm 2017 đã bỏ lỗi cố ý đối với trường hợp ra các quyết định về thi hành án và trường hợp tổ chức thi hành án các quyết định về thi hành án.
c) Về thiệt hại được bồi thường
Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về thiệt hại được bồi thường nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua, đồng thời bảo đảm việc giải quyết bồi thường nhanh chóng, hiệu quả, cụ thể:
- Bổ sung 01 điều về việc xác định thiệt hại (Điều 22), trong đó, quy định những nguyên tắc chung trong việc xác định thiệt hại được bồi thường.
- Bổ sung các thiệt hại được bồi thường phát sinh trong thực tế chưa được Luật TNBTCNN năm 2009 quy định như: thiệt hại được bồi thường là khoản tiền phạt theo thỏa thuận trong giao dịch dân sự, kinh tế do không thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế; căn cứ tính mức lãi suất (các khoản 4 và 5 Điều 23); lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường như thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (Điều 24); thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (Điều 25); thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (Điều 26).
- Đối với thiệt hại về tinh thần:
+ Bổ sung một số thiệt hại về tinh thần: (1) trong trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (khoản 1 Điều 27) và (2) trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp (điểm a khoản 3 Điều 27) và (3) trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật (khoản 6 Điều 27).
+ Tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với các trường hợp bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự (khoản 3 Điều 27); trường hợp thiệt hại về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm (khoản 5 Điều 27).
- Bổ sung 01 điều quy định cụ thể các chi phí khác được bồi thường (Điều 28).
Thông qua các quy định nêu trên không chỉ thể hiện rõ quyền dân sự, chính trị của người bị thiệt hại mà còn bao gồm các quyền về kinh tế, xã hội như quyền được học tập, quyền được tham gia tổ chức xã hội.
2.3. Về quyền “không bị hạ thấp nhân phẩm”, xâm phạm các quyền và tự do
Điểm a khoản 3 Điều 2 ICCPR quy định trách nhiệm của quốc gia thành viên trong việc “bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do như được công nhận trong Công ước đều nhận được các biện pháp khắc phục hậu quả, cho dù sự xâm phạm đó là do hành vi của những người thi hành công vụ gây ra” hay Điều 7 ICCPR cũng ghi nhận “không ai có thể bị tra tấn, ... hạ thấp nhân phẩm”.
Để nội luật hóa điểm a khoản 3 Điều 2 ICCPR quy định trách nhiệm của quốc gia thành viên trong việc “bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do như được công nhận trong Công ước đều nhận được các biện pháp khắc phục hậu quả, cho dù sự xâm phạm đó là do hành vi của những người thi hành công vụ gây ra” hay Điều 7 ICCPR về “không ai có thể bị tra tấn, ... hạ thấp nhân phẩm”, tại Điều 20 Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền này. Để xử lý các trường hợp vi phạm quyền bất khả xâm phạm, một số Bộ luật, luật đã được ban hành nhằm bảo đảm thực hiện và cụ thể hóa các quy định này, trong đó có Luật TNBTCNN năm 2017. Cụ thể, Luật TNBTCNN 2017 đã bổ sung một mục mới tại Chương V quy định cụ thể về hình thức, thủ tục, trách nhiệm thực hiện việc phục hồi danh dự và đã bổ sung thêm 02 trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự là người bị bắt và pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật.
2.4.Về thủ tục giải quyết bồi thường
Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi toàn diện các quy định về thủ tục giải quyết bồi thường nhằm đảm bảo việc giải quyết bồi thường được nhanh chóng, hiệu quả, cụ thể như sau:
a) Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
- Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (Mục 1 Chương V). Đồng thời, bổ sung quy định về việc hoãn, tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết bồi thường để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Bổ sung 01 Điều mới (Điều 44) quy định về tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại có thể tính toán được ngay, không cần xác minh.
- Sửa đổi toàn diện các quy định về thương lượng việc bồi thường (Điều 46) theo hướng quy định cụ thể về thành phần thương lượng, địa điểm thương lượng, nội dung thương lượng, thủ tục thương lượng và kết quả của việc thương lượng.
b) Thủ tục giải quyết bồi thường tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự
Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi toàn diện các quy định về khởi kiện và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại Tòa án, trong đó bổ sung quy định người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án yêu cầu bồi thường trong 02 trường hợp: (1) trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường (điểm a khoản 1 Điều 52); (2) trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, người yêu cầu bồi thường đã yêu cầu cơquan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết yêu cầu bồi thường, nhưng sau đó người này rút đơn trước thời điểm cơ quan này tiến hành xác minh thiệt hại (điểm b khoản 1 Điều 52).
c) Thủ tục giải quyết bồi thường tại Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính
Để phù hợp với nguyên tắc bồi thường đã được nêu trên, Luật TNBTCNN năm 2017 đã bổ sung 01 Điều mới quy định về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính tại Tòa án (Điều 55) và giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.
3. Triển khai có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 qua đó bảo đảm thực hiện tốt các quyền của người bị thiệt hại
3.1. Kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Để triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 được hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (Kế hoạch số 1269). Trên cơ sở những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 1269, Cục Bồi thường nhà nước đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định số 1628/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành thi hành Luật TNBTCNN của Bộ Tư pháp (Kế hoạch số 1628). Đến nay, về cơ bản Cục Bồi thường nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 1269 và Kế hoạch số 1628. Một số kết quả đã đạt được cụ thể như sau:
- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cục Bồi thường nhà nước đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành: Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật TNBTCNN,ngày 10/8/2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 188/BC-BTP về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017 và ngày 29/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8155/VPCP-PL về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả rà soát pháp luật bồi thường nhà nước.
- Về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật TNBTCNN, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng bộ tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Cục Bồi thường nhà nước thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến với các hình thức đa dạng như đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và ghi hình Chương trình phổ biến, tuyên truyền Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mới ban hành trên chuyên mục Hộp thư truyền hình - VTV1; phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xây dựng Số chuyên đề về triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017. Đặc biệt, sau khi Luật TNBTCNN năm 2017 được thông qua, Cục Bồi thường nhà nước đã xây dựng và xuất bản 05 cuốn sách: (1) “Hỏi - đáp về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)”; (2) “Những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)”; (3) “Sổ tay pháp luật dành cho công chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường”; (4)“Kỹ năng nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”  và (5) “Tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”vớisố lượng phát hành là 7.700 bản cho các đối tượng là công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các Sở, ban, ngành, cơ quan thi hành án dân sự các cấp, góp phần kịp thời cung cấp kiến thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.
- Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, để bảo đảm các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền của người bị thiệt hại, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018. Đến nay, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức 10 lớp tập huấn tại đại diện 07 vùng miền. Đối tượng được tập huấn là công chức của Sở Tư pháp và một số Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và công chức của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Bên cạnh các kết quả đã đạt được nêu trên theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1269 và Kế hoạch số 1628, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác như: hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đặc biệt, Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường đã thực hiện việc hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường và không thu phí.
Ngoài ra, để bảo đảm công tác giải quyết bồi thường được kịp thời, hiệu quả, Cục Bồi thường nhà nước đã thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả. Trong quá trình thực hiện công tác này, Cục Bồi thường nhà nước đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của TANDTC, VKSNDTC và các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát lập danh sách các vụ việc phức tạp kéo dài trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án làm cơ sở cho việc đôn đốc giải quyết bồi thường kịp thời, đúng pháp luật.
3.2. Các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
a) Hoàn thiện thể chế và tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Trong thời gian tới, Cục Bồi thường nhà nước sẽ tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 như xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng văn bản hướng dẫn Điều 55 Luật TNBTCNN năm 2017.
Đồng thời, tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thông qua việc tuyên truyền, phố biến pháp luật về TNBTCNN; xây dựng các tài liệu về pháp luật TNBTCNN để cấp phát như xây dựng sách, tờ rơi, tờ gấp, v.v.; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước có chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước qua đó, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức trong bộ máy nhà nước, cá nhân và tổ chức khác.
b) Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Cục Bồi thường nhà nước sẽ tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thông qua việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước theo thẩm quyền hoặc liên ngành có trọng tâm, trọng điểm, trú trọng đến những Bộ, ngành, địa phương phát sinh nhiều yêu cầu bồi thường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước và giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN; v.v.
c) Tăng cường công tác phối hợp
Để thực hiện tốt các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, Cục Bồi thường nhà nước sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Tư pháp tăng cường công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trong đó chú trọng phối hợp để tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009./.
Sưu tầm: Trần Thị Thu Hằng - Cục Bồi thường Nhà nước​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Người bị công an phạt 500.000 đồng thắng kiệnTinNgười bị công an phạt 500.000 đồng thắng kiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(PL)- TAND tỉnh Tiền Giang vừa xử phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Ngọc Chiếu, hủy quyết định xử phạt hành chính của trưởng Công an huyện Gò Công Tây đối với ông về hành vi đánh nhau.
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hành

Ông Chiếu (66 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) là người bị công an huyện xử phạt 500.000 đồng gây tranh cãi.
HĐXX phúc thẩm nhận định qua lời trình bày và tài liệu hồ sơ vụ án thấy không có cơ sở cho rằng ông Chiếu có hành vi đánh ông Châu. Việc ông Châu bị thương là do ông Chiếu phản kháng và việc phản kháng này không được xem là có lỗi...
Xét về tương quan lực lượng, ông Chiếu là người cao tuổi, sức khỏe kém, đã có uống rượu. Trong khi đó ông Châu là thanh niên còn trẻ, khỏe, có cha ruột là ông Hạnh trợ giúp cùng xô xát với ông Chiếu. Qua đó cho thấy ông Chiếu không có khả năng chủ động xô xát với cha con ông Châu. Khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gò Công Tây đã không lập biên bản vi phạm hành chính kịp thời, đúng hạn quy định nhưng sau đó lại ban hành quyết định xử phạt là sai luật…Từ những căn cứ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Chiếu, sửa án sơ thẩm, hủy quyết định xử phạt của Công an huyện Gò Công Tâyđối với ông Chiếu.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 4-2017, sau khi nhậu chung với hàng xóm, ông Chiếu chạy xe máy về nhà gọi điện thoại cho em trai. Lúc này ông Châu đi bộ đến cho rằng ông Chiếu nói xiên xéo với ai đó về mình.
Ông Châu giật điện thoại rồi ôm cổ đánh, đẩy ông Chiếu vào hàng rào. Vợ ông Chiếu can ngăn nhưng không được. Lúc này cha ông Châu chạy qua, vật, bóp cổ, đập đầu ông Chiếu xuống đường bê tông. Ông Chiếu làm đơn yêu cầu khởi tố cha con ông Châu về hành vi cố ý gây thương tích nhưng công an huyện không đồng ý mà còn xử phạt ông 500.000 đồng. Cha con ông Châu cũng bị phạt 750.000 đồng. Sau khi bị bác khiếu nại, ông Chiếu đã khởi kiện.
Sưu tầm: HUY PHONG - Báo pháp luật
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2018Văn bản điều hànhTinBáo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 1739/STP-HCTP ngày 29/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc phối hợp xây dựng báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2018
10/29/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017Văn bản điều hànhLuật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017Văn bản điều hànhBáo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

CV 1060 STP-HCTP.pdf

Phụ lục kèm theo CV 1060.xls

     

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1060     /STP-HCTP

V/v phối hợp xây dựng Báo cáo

của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017

 

 

     Bình Dương, ngày  04     tháng  8   năm 2017

 

                      Kính gửi:

                                            - Các Sở, ngành;

                                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

                  

Thực hiện Công văn số 2522/BTP-BTNN ngày 20/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 và để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường năm 2017 (Báo cáo) phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2017), Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

 1. Nội dung Báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trong phạm vi do mình quản lý, trong đó tập trung làm rõ tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; tình hình chuẩn bị việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (theo Đề cương mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo Công văn này).

2. Về thống kê số liệu tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

 Thống kê tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường (theo biểu mẫu thống kê tại Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này).

3. Thời điểm chốt số liệu

Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2017, ước số liệu đến ngày 30/9/2017 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2017 về công tác bồi thường nhà nước.

Thông tin, báo cáo và thống kê số liệu, đề nghị gửi về Sở Tư pháp, tầng 15 tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương- phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kèm theo file điện tử tới địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com.vn trước ngày 05/9/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (Nội dung Công văn kèm theo mẫu biểu báo cáo, thống kê được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp http://stp.binhduong.gov.vn, mục Hành chính tư pháp/bồi thường nhà nước/văn bản điều hành).

Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;    (để báo cáo);

- Giám đốc              

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, HCTP, "pdf".   

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trí

False
Nghị định số 16/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcVăn bản điều hànhNghị định số 16/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 04/2013/ttlt-btp-bqp ngày 01/02/2013 của bộ tư pháp, bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sựVăn bản điều hànhTTLT số 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 04/2013/ttlt-btp-bqp ngày 01/02/2013 của bộ tư pháp, bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sựVăn bản điều hànhTTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhTTLT số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009Văn bản điều hànhLuật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhThông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
thông tư số 13/2015/tt-btp ngày 29/9/2015 của bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/tt-btp ngày 31/01/2013 của bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhthông tư số 13/2015/tt-btp ngày 29/9/2015 của bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/tt-btp ngày 31/01/2013 của bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2016Văn bản điều hànhCông văn số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 361/KH-STP ngày 31/3/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016Văn bản điều hànhKế hoạch số 361/KH-STP ngày 31/3/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 364/KH-STP ngày 01/4/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương về việc Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcVăn bản điều hànhKế hoạch số 364/KH-STP ngày 01/4/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương về việc Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhKế hoạch số 480/KH-UBND ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016Văn bản điều hànhBáo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/22/2016 6:00 PMNoĐã ban hành

báo cáo bồi thường nà nước gửi UBND cấp huyện.docx

Phụ lục I.doc (Bộ 2c ngành).doc

Phụ lục kèm theo CV gửi Bộ 2c ngành (2016).xls


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP 

Số:         /STP-HCTP

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày        tháng   năm 2016

 

                      Kính gửi:   

     - Các Sở, ngành;

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

         Thực hiện Công văn số 2622/BTP-BTNN ngày 08/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016 và để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường năm 2016 gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện nội dung sau:

  1. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường tập trung vào các nội dung sau: Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. (theo Đề cương mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo công văn này).

         2. Số liệu thống kê và thời hạn gửi báo cáo

        - Số liệu thống kê: Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2016, ước số liệu đến ngày 30/9/2016 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2016 về công tác bồi thường nhà nước quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 quy định về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước. (có Phụ lục gửi kèm theo Công văn này).

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/9/2016. Kèm theo file điện tử tới địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com.

(Đề cương báo cáo và Phụ lục được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Tư pháp địa chỉ http://stp.binhduong.gov.vn, mục Hành chính tư pháp/Bồi thường nhà nước /văn bản điều hành).

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc STP (để BC);

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);

- Lưu: VT, HCTP, “pdf”.

     KT. GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)Tin ngành tư phápTinHọp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)http://btnn.moj.gov.vn/qt/tintuc/PublishingImages/2016/T6/H%E1%BB%8Dp%20th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20Lu%E1%BA%ADt%20TNBTCNN%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i)/%E1%BA%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n.jpg
7/7/2016 2:35 PMNoĐã ban hành

​Họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Ngày 30/6/2016, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) (sửa đổi) và các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án Luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.


 

 

 


Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Tổ biên tập, ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã nêu rõ sự cần thiết phải sửa đổi Luật TNBTCNN, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật, những nội dung mới của dự thảo Luật và những vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ. Theo đó, dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi) gồm 10 Chương, 100 Điều được sửa đổi một cách toàn diện so với Luật TNBTCNN năm 2009 theo hướng: bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quy định thêm một số thiệt hại được bồi thường và lượng hóa các thiệt hại được bồi thường; cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường; thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường và thu gọn đầu mối cơ quan giải quyết bồi thường; cải cách quy trình cấp phát kinh phí bồi thường; quy định trách nhiệm hoàn trả theo hướng tăng mức hoàn trả, đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm kỷ luật.
 

 

 


Trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Tổ biên tập trong việc xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật, dự thảo Báo cáo thuyết minh, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và các tài liệu khác phục vụ cho cuộc họp.
Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đều nhất trí cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật TNBTCNN nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước là cần thiết. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất  của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tính khả thi của dự án Luật sau khi được ban hành cũng như một số vấn đề về kỹ thuật của dự thảo Luật. Các thành viên cũng thống nhất cao về bố cục và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Về nội dung của dự thảo Luật, các thành viên đã có những ý kiến góp ý cụ thể vào các quy định dự thảo Luật nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo.
 

 

 


Kết thúc cuộc họp, thay mặt Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia và phát biểu ý kiến của các thành viên; đồng thời, Chủ tịch Hội đồng cũng cho rằng, nội dung của dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi) có nhiều tư duy mới để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như của Nhà nước; nội dung của dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Về các nội dung cụ thể của dự thảo Luật, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Thường trực Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để báo cáo Lãnh đạo Bộ trước khi gửi xin ý kiến của Chính phủ./.
 
Nguồn: Cục Bồi thường nhà nước
Tác giả: Nguyễn Thị Tươi (Ảnh: Đỗ Việt Anh)
FalseNgô Hoàng Nam
Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụngTin ngành tư pháp; Thông báo; Văn bản điều hành; Văn bản hướng dẫn nghiệp vụTinHội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng/DataOld2//PublishingImages/CMS//sotuphap/uploads/bttp/2015_01/anh-dai-dien.jpg
11/19/2015 10:57 AMNoĐã ban hành

Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng


Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có trên 20 đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc các Bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

 Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Trần Việt Hưng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng năm 2014, cũng như đề xuất một số nội dung công tác phối hợp năm 2015 như: Thực hiện việc triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng; dự kiến các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN); phối hợp trao đổi thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự; thống nhất quan điểm áp dụng một số quy định của Luật TNBTCNN trong giải quyết bồi thường; thống nhất về cơ chế trao đổi thông tin giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu thống kê số liệu các vụ việc yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi và đánh giá cao những kết quả liên ngành đã đạt được trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng năm 2014, đồng thời, nêu ra một số vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng Luật TNBTCNN làm ảnh hưởng tới hiệu quả phối hợp như: thời điểm báo cáo, biểu mẫu báo cáo, thẩm quyền quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất về những nội dung Bộ Tư pháp đưa ra trao đổi tại Hội nghị, cùng để xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong thời gian tới.
Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của các Bộ, ngành trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng trong năm 2014 và đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp của các đơn vị đại diện cho các Bộ, ngành. Trên cơ sở những nội dung thống nhất tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã kết luận Hội nghị và yêu cầu Cục Bồi thường nhà nước, chậm nhất ngày 31/12/2014, hoàn chỉnh Thông báo kết quả những nội dung đã được Hội nghị liên ngành thống nhất trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi Lãnh đạo Bộ, ngành, các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện./.  
 

 
 Phùng Trung Thắng
False
Ảnh
Video
Audio