Bồi thường nhà nước
Thứ 3, Ngày 31/12/2019, 16:00
Quyết định số 3062/QĐ-BTP ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2019 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Ngày 11/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3062/QĐ-BTP ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước thay thế Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Theo đó, một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung so với trước đây như:

          - Về thành phần Bộ tiêu chí, được phân loại nhiều hơn, cụ thể hơn so với 4 nhóm của Bộ tiêu chí theo QĐ số 634/QĐ-BTP:

          Nhóm tiêu chí đánh giá thực hiện quản lý nhà nước công tác bôi thường nhà nước.

          Nhóm tiêu chí đánh giá tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

          Nhóm tiêu chí đánh giá tham gia giải quyết yêu cầu bối thường theo quy định tại khoản 4 Điều 45 và khoản 3 Điều 46 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

          Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

          Nhóm tiêu chí đánh giá của cơ quan giải quyết bối thường, cơ quan nhà nước có liên quan tại địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường.

           - Bộ tiêu chí mới quy định cụ thể hơn về phương pháp đánh giá (phương pháp định tính và phương pháp định lượng) giúp cho quá trình đánh giá được chính xác hơn và việc đánh giá được thuận lợi hơn...

Quyết định số 3062/QĐ-BTP có hiệu lực ngày 11/12/2019 đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường nhà nước trong thời gian qua và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước, đáp ứng nhu cầu thực tiễn./.​

Tải về Quyet_dinh_3062_QD-BTP.pdf

Lượt người xem:  Views:   1605
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio