Tư vấn pháp luật
Thứ 3, Ngày 26/09/2023, 16:00
Chấn chỉnh hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/09/2023

Thời gian qua, hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Các Trung tâm Tư vấn pháp luật đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần trong việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đặc biệt là các đối tượng nghèo, không có điều kiện thụ hưởng các dịch vụ pháp lý có thu thù lao. Bình Dương với đặc điểm là tỉnh công nghiệp, lực lượng công nhân đến và làm việc với số lượng lớn, hoạt động tư vấn pháp luật, đặc biệt là pháp luật về lao động, việc làm đã góp phần trong việc giảm tải các tranh chấp về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Bên cạnh những thành quả tích cực đã đạt được hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn hạn chế. Việc liên hệ yêu cầu tư vấn của người dân đôi khi còn khó khăn do một số Trung tâm Tư vấn còn ở những vị trí chưa thuận lợi, chưa thu hút được sự chú ý của người dân. Nhân lực tại các Trung tâm còn mỏng, chưa đáp ứng đủ yêu cầu hoạt động trong công việc. Công tác tư vấn pháp luật lưu động, cấp phát tờ rơi phát luật miễn phí… chưa được thường xuyên do kinh phí hoạt động của các Trung tâm còn hạn hẹp.

Để công tác tư vấn pháp luật ngày càng nâng cao hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị các Trung tâm Tư vấn pháp luật quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thường xuyên quán triệt đến tất cả các tư vấn viên pháp luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân của Trung tâm chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ  về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tư vấn viên pháp luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân của Trung tâm để đảm bảo yêu cầu về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều 5, Điều 18, 19, 21, 22 Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

3. Đối với việc tư vấn pháp luật có thù lao đề nghị các tổ chức chủ quản có quy định cụ thể về mức thù lao theo quy định tại Điều 8, 9 Thông tư 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của chính phủ về tư vấn pháp luật. Trên cơ sở đó Trung tâm Tư vấn pháp luật có trách nhiệm niêm


yết mức thu thù lao tại trụ sở của Trung tâm và chấp hành quy định của pháp luật về tài chính.

4. Thực hiện việc lập sổ theo dõi công việc và lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2010/TT-BTP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu tại công văn hướng dẫn của Sở Tư pháp, báo cáo đột xuất đảm bảo nội dung, thời hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số lưu ý về hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Trung tâm Tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh tích cực nghiên cứu và thực hiện./.​

Lượt người xem:  Views:   180
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio